Raport curent conform art. 82 din Legea nr. 24/2017

Mar, 06/25/2019 - 09:50

Va informam prin prezentul Raport curent ca ALRO S.A. a incheiat cu societatea CENTRUL RIVERGATE S.R.L., urmatoarea tranzactie:

Nr.

Partile care au incheiat actul juridic

Data incheierii

si natura actului

Descrierea obiectului respectivului act juridic

Valoarea totala a actului juridic

(RON)

Datorii reciproce

(RON)*

Garantii constituite

penalitati stipulate

Termenele si modalitatile

de plata

1.

ALRO S.A.

(Beneficiar) – CENTRUL RIVERGATE S.R.L.

(Prestator)

689/24.06.2019

Act aditional nr.19 la contractul de prestari servicii nr. 2105/2009

Act aditional nr.19 la contractul de prestari servicii nr. 2105/2009 privind cedarea si incetarea dreptului de folosinta si exploatare, cu titlu gratuit, pe toata durata contractului, a unor mijloace de transport aflate in proprietatea Alro S.A. catre prestator Centrul Rivergate S.R.L., mentionate in Anexa 6 rev. la Contractul nr.2105/2009- Mijloace fixe auto utilizate de Centrul Rivergate S.R.L. pentru indeplinirea obiectului contractului

-

Creanta ALRO

5.840,21

 

Datorii ALRO

13.056,33

-

 

 

 

 

 

 

-

 

 

Nota :

*datoriile reciproce sunt calculate conform inregistrarilor contabile la data de 31.05.2019.

 

                                 Presedinte al Consiliul de Administratie                                       Director General

                                                    Marian Daniel Nastase                                              Gheorghe Dobra

 

Hide URL: 
Show URL