Grupul ALRO

– chestionar adresat părților interesate –


Grupul ALRO (denumit în continuare ”Grupul ALRO” sau ”Grupul”) are în componența sa companiile:  ALRO S.A. - producătorul de aluminiu, Alum S.A. - producătorul de alumină, Vimetco Extrusion S.R.L. – producător de aluminiu extrudat, Vimetco Trading – vânzări de aluminiu, Conef S.A. – societate de tip holding și de management.

Grupul ALRO realizează cel de-al 7-lea Raport de Sustenabilitate, în cadrul căruia va raporta datele aferente anului 2023. Ne propunem să prezentăm publicului și tuturor părților interesate, viziunea și performanțele noastre referitoare la cele mai importante acțiuni care au în vedere sustenabilitatea. Știm cât de importante sunt acestea pentru dezvoltarea afacerilor noastre și am desfășurat o analiză amănunțită a tuturor părților interesate și a celor mai relevante aspecte materiale.

Suntem convinși de importanța majoră pe care părerea dumneavoastră o are asupra Grupului ALRO, motiv pentru care dorim să vă implicăm în procesul de evaluare a tuturor aspectelor materiale identificate de noi pentru cei patru piloni esențiali ai sustenabilității: MEDIU, SOCIAL, GUVERNANȚĂ și PRODUSE.

Aspectele materiale – reprezintă temele identificate de Grupul ALRO cu cea mai mare pondere de influență raportat la viziunea pe care o avem în legătură cu sustenabilitatea.

Importanța aspectelor materiale– În cadrul Grupului  ALRO folosim conceptul de materialitate pentru a ne ghida procesele de planificare strategică în aria sustenabilității. Este important pentru noi să înțelegem perspectiva părților interesate pentru o mai bună comunicare a provocărilor, inițiativelor și progresului făcut.

Răspunsurile la acest sondaj sunt anonime, iar concluziile obținute vor fi utilizate pentru a determina viitoarele direcții ale Grupului nostru, în privința dezvoltării cât mai sustenabile.

Vă rugăm să evaluați importanța pe care fiecare aspect material o are pentru dumneavoastră raportat la relația profesională pe care o aveți cu Grupul ALRO.

Vă mulțumim și așteptăm răspunsurile dumneavoastră până la data de 30.11.2023

Guvernanță
1. Guvernanța Corporativă și Etica în Afaceri


Implementarea eficientă a unei guvernanțe care promovează corectitudinea, transparența și responsabilitatea la nivelul fiecărei companii reprezintă baza stabilă de dezvoltare pentru Grupul ALRO. În vederea atingerii obiectivelor de business, etica reprezintă un factor cheie ce contribuie substanțial la evoluția și progresul Grupului nostru pe toți cei trei piloni ai sustenabilității: economic, mediu și social.

1-puțin relevant
10-foarte relevant
2. Performanța Economică

 

Performanța economică în cadrul Grupului ALRO se referă la sănătatea financiară și eficiența noastră în producerea și vânzarea produselor de aluminiu, inclusiv factori precum veniturile, marjele de profit, gestionarea costurilor și randamentul investițiilor. De asemenea, suntem convinși că o bună gestionare a aspectelor de sustenabilitate, contribuie esențial la păstrarea unei performanțe economice sănătoase pentru Grup.

1-puțin relevant
10-foarte relevant
3. Managementul Lanțului de Aprovizionare

 

Prin administrarea eficientă a lanțului de aprovizionare, prin îmbunătățirea portofoliului de furnizori, prin  flexibilitate și planificare, Grupul nostru se adaptează particularităților actuale ale mediului de business. În plus, acordăm o atenție sporită activităților strâns corelate cu sustenabilitatea, pe întreg lanțul de aprovizionare, considerând extrem de importantă și responsabilitatea de mediu, economică și socială pe care o au partenerii noștri.

1-puțin relevant
10-foarte relevant
4. Managementul Clienților și Relațiile de Business

 

Ne angajăm să le oferim clienților noștri produse de cea mai înaltă calitate pentru a contribui la satisfacția acestora. Pentru a asigura un nivel ridicat de satisfacție, am realizat o politică de management integrată care generează relații de business longevive și profitabile. În tot acest proces, implicăm și valori strâns conectate cu responsabilitatea socială, economică și de mediu.

1-puțin relevant
10-foarte relevant
5. Managementul Riscului și Situațiile de Urgență

 

La nivel de Grup, am dezvoltat metode si am identificat riscurile majore care ne pot afecta activitatea și îndeplinirea obiectivelor de business. Suntem pregătiți să gestionăm riscurile asociate activităților noastre, punând un accent foarte mare pe siguranța și bunăstarea locului de muncă, atât din punctul de vedere al business-ului, cât și din cel al resurselor umane.

1-puțin relevant
10-foarte relevant
Produse
6. Calitatea Produselor și Dezvoltarea Continuă

 

Standardele de calitate, inovația și îmbunătățirea continuă reprezintă prioritățile noastre atunci când ne referim la produse. În timpul dezvoltării acestora, acordăm atenție utilizării eficiente a resurselor și depunem eforturi pentru gestionarea posibilelor impacturi negative asupra mediului.

1-puțin relevant
10-foarte relevant
7. Produse și Tehnologii Inovatoare

 

Inovația este esențială pentru dezvoltarea Grupului nostru. Investim în cercetare și dezvoltare pentru a impulsiona progrese tehnologice care promovează sustenabilitatea de-a lungul lanțului nostru valoric. În acest sens, dezvoltăm produse sustenabile, îmbunătățim procesele de producție și optimizăm utilizarea resurselor.

1-puțin relevant
10-foarte relevant
8. Comunicare Responsabilă

 

Comunicarea responsabilă în cadrul Grupului nostru se referă la modul în care ne adresăm părților interesate și publicului, asigurându-ne că mesajele noastre sunt transparente, etice și conforme cu valorile noastre și reglementările relevante. Aplicăm aceste principii în cadrul tuturor activităților care au la bază comunicarea, inclusiv atunci când oferim informații despre produsele noastre.

1-puțin relevant
10-foarte relevant
Mediu
9. Gestionarea Optimă a Resurselor

 

Managementul resurselor presupune buna gestionare a resurselor existente și folosirea instrumentelor de monitorizare, măsurare și anticipare a nevoilor. Astfel conștientizăm consumurile existente și stabilim strategii de optimizare a tuturor proceselor, fiind atenți și la impactul generat asupra mediului și asupra societății, păstrând totodată un echilibru din punct de vedere economic.

1-puțin relevant
10-foarte relevant
10. Emisii Industriale

 

Suntem conștienți de emisiile generate prin desfășurarea activităților noastre de producție și acordăm o atenție sporită bunei gestionări în acest sens. Am investit semnificativ în proiecte de protecția mediului, iar ALRO este prima companie din Olt care a primit Autorizația Integrată de Mediu. Pe lângă aceasta, avem obiective clare de reducere suplimentară a emisiilor și a amprentei de carbon. Modul în care ALRO gestionează aspectele privind consumul de energie și emisiile generate, directe și indirecte, este definit prin Sistemul de Management Integrat, implementat la nivelul companiei.

1-puțin relevant
10-foarte relevant
11. Economia Circulară și Gestionarea Deșeurilor

 

În cadrul Grupului nostru suntem preocupați de îmbunătățirea constantă a metodelor de reducere și reutilizare a deșeurilor, susținând astfel tranziția către o economie circulară și asigurându-ne că gestionarea deșeurilor se desfășoară atât în conformitate cu sistemul de management de mediu implementat în fiecare dintre companiile noastre, cât și în conformitate cu procedurile și politicile noastre interne.

1-puțin relevant
10-foarte relevant
12. Schimbările Climatice și Reziliența Afacerilor

 

Schimbările climatice și reziliența afacerilor reprezintă aspecte importante pentru Grupul nostru. Ne asumăm responsabilitatea de a reduce suplimentar impactul asupra mediului și de a ne adapta la schimbările climatice. Abordăm aceste provocări prin măsuri precum reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, utilizarea resurselor sustenabile și dezvoltarea planurilor de reziliență pentru a ne asigura că afacerea noastră este pregătită să facă față riscurilor climatice viitoare. Ne angajăm să contribuim la protejarea mediului și  ne asigurăm că afacerea noastră este durabilă pe termen lung.

1-puțin relevant
10-foarte relevant
13. Managementul Apei și a Efluenților

 

Consumul de apă poate avea un impact negativ atât asupra disponibilității, cât și asupra calității resurselor locale de apă. Prin intermediul sistemului nostru de gestionare a resurselor, am implementat măsuri eficiente de recuperarea a unei cantități semnificative din apa pe care o utilizăm, minimizând astfel impactul asupra resurselor de apă. Activitățile noastre generează, de asemenea, ape reziduale care sunt tratate înainte de a fi eliminate, pentru a asigura un impact cât mai redus asupra mediului.

1-puțin relevant
10-foarte relevant
14. Biodiversitatea și Ecosistemele

 

Proiectele din sectorul industriei aluminiului pot avea un impact asupra habitatelor naturale, afectând specii de animale și de plante. Aceste sectoare sunt importante utilizatoare ale resurselor naturale, având astfel un rol important în protejarea siturilor sensibile și reducerea la minimum a daunelor aduse ecologiei, obiectiv pe care ni l-am propus și pe care l-am implementat prin adaptarea activităților noastre în acest sens.

1-puțin relevant
10-foarte relevant
Social
15. Managementul Resurselor Umane

 

Nivelul de productivitate și de mulțumire al angajaților este direct proporțional cu succesul economic al companiilor. Managementul resurselor umane coordonează un complex de activități al căror obiectiv final este acela de a utiliza cât mai eficient capitalul uman al companiilor noastre în vederea asigurării succesului acestora, fără a neglija însă scopurile individuale și bunăstarea fiecărui angajat.

1-puțin relevant
10-foarte relevant
16. Sănătatea și siguranța la locul de muncă

 

Siguranța și sănătatea la locul de muncă sunt aspecte fundamentale pentru Grupul nostru. Ne angajăm să furnizăm un mediu de lucru în care toți angajații să poată desfășura activitățile într-un mod sigur și sănătos. Aceasta implică implementarea și menținerea procedurilor de siguranță, oferirea instruirii adecvate pentru prevenirea accidentelor și îmbunătățirea constantă a condițiilor de muncă.

1-puțin relevant
10-foarte relevant
17. Drepturile Omului, Diversitate și Egalitate de Șanse

 

Acordăm o atenție sporită în direcția respectării drepturilor omului și a incluziunii sociale și promovăm  egalitatea de șanse a tuturor, indiferent de gen, etnie, religie, vârstă sau situație economică. Analizăm toate incidentele de discriminare apărute și implementăm planuri concrete de remediere.

1-puțin relevant
10-foarte relevant
18. Angajamentul Față de Comunitate

 

Angajamentul nostru față de comunitate reprezintă o parte integrantă din valorile noastre corporative. Ne implicăm activ în comunitățile în care operăm, având în vedere impactul nostru asupra acestora. Ne propunem să fim un partener de încredere, sprijinind proiecte și inițiative locale, oferind locuri de muncă și promovând dezvoltarea socială și economică. Suntem dornici să contribuim la prosperitatea economică în general și să avem un impact pozitiv asupra creșterii calității vieții în cadrul comunităților din care facem parte.

1-puțin relevant
10-foarte relevant