Ne pasă

ALRO S.A. are convingerea fermă că forţa sa se bazează pe legăturile cu furnizorii şi clienţii, precum şi pe angajamentele pe care şi le-a asumat în faţa angajaţilor şi a comunităţii locale în care îşi desfăşoară activitatea.

Această filozofie se traduce într-un program în desfăşurare de promovare a siguranţei în rândul angajaţilor, de întreţinere a unor relaţii transparente cu partenerii de afaceri, dar şi de reducere a impactului pe care activităţile sale îl au asupra mediului înconjurător.
 

Comunitate

ALRO are urmăreşte să îmbunătăţească calitatea vieţii angajaţilor săi, precum şi a celor care trăiesc în zonele limitrofe uzinei. Conform acestei filozofii, Compania colaborează strâns cu comunitatea locală, pentru a identifica zonele în care aceasta are nevoie de sprijin. Astfel, compania se implică activ în viaţa comunităţii prin angajarea în programe de responsabilitate corporativă, de la reconstruirea caselor distruse în urma dezastrelor naturale la programe de educaţie, sport şi sănătate. 
 
În 2007, Alro SA a primit Premiul de excelenţă „Responsabilitate socială corporativă”, acordat de Camera de Comerţ şi Industrie a României în semn de recunoaştere a contribuţiei sale la dezvoltarea economică a României şi a regiunii, punând un accent deosebit pe orientarea în perspectivă a protecţiei mediului, dar şi pe programe de instruire şi responsabilitate socială.

 

Mediul

În 2006, ALRO a primit Autorizaţia integrată de mediu, devenind astfel prima companie din regiune şi printre primele 10 mari companii din ţară care au obţinut această autorizaţie valabilă timp de zece ani, în semn de recunoaştere a puternicului său plan de investiţii pe termen lung.
 
Autorizaţia de mediu certifică faptul că toate emisiile produse de Companie sunt în deplină concordanţă cu standardele Uniunii Europene.
 
Alro a înlocuit tehnologia de epurare umedă a gazelor cu conţinut de fluor cu tehnologia de epurare uscată a gazelor, mărind astfel randamentul de reţinere de la 65% la peste 99%. În plus, toate gazele de evacuare respectă standardul de cea mai bună practică din domeniu. Compania a construit prima groapă de gunoi ecologică, iar acum câţiva ani a oprit utilizarea azbestului în uzină.
 
De asemenea, ALRO a dezvoltat, în colaborare cu Agenţia Guvernamentală de Protecţie a Mediului şi cu Direcţia de Sănătate Publică, programe de monitorizare automată a factorilor de impact asupra mediului înconjurător. Pentru fiecare divizie a Companiei a fost desemnat câte un ofiţer de protecţie a mediului.
 
În acelaşi timp, programele de investiţii în protecţia mediului au permis companiei ALRO să obţină certificarea ISO 14001 pentru managementul protecţiei mediului înconjurător. În 2006, ALRO a primit Autorizaţia integrată de mediu, devenind astfel prima companie din regiune şi printre primele 10 mari companii din ţară care au obţinut această autorizaţie.
 
Compania implementează măsuri de eco-eficientizare şi siguranţă de-a lungul întregului proces de producţie şi îndeplineşte cu succes cerinţele clienţilor din acest domeniu. Este, de asemenea, implicată în activităţi legate de probleme globale de mediu prin cooperarea activă cu organizaţii internaţionale în problematica reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră.

 

Angajaţi

Întrucât angajaţii ALRO joacă un rol esenţial în strategia de mediu, compania pune un accent special pe instruirea angajaţilor săi pentru a se asigura că aceştia conştientizează problemele de mediu, dezvoltând şi susţinând astfel o atitudine prietenoasă faţă de mediu.
 
Prin investiţiile pe care le face în tehnologii noi, în întreţinere, infrastructură şi în instruirea angajaţilor, Compania depune eforturi considerabile pentru îmbunătăţirea permanentă a condiţiilor de lucru. Angajaţii ALRO sunt echipaţi corespunzător cu toate dispozitivele de protecţie şi participă la programe de instruire permanentă pentru asigurarea siguranţei la locul de muncă. Compania dezvoltă un sistem de prevenire a accidentelor de muncă cu participarea largă a personalului şi utilizarea unor metode moderne. Compania caută să asigure conformitatea condiţiilor de lucru în uzină cu standardele internaţionale în vigoare.
Hide URL: 
Show URL