Regulile de guvernanță corporativă

ALRO s-a angajat să atingă standarde ridicate de guvernanță corporativă. Considerăm că o bună guvernanță corporativă asigură claritatea raporturilor dintre acţionari, Consiliul de Administraţie şi conducerea executivă. Asigurarea unui cadru clar bazat pe principii ferme ajută pe termen lung la maximizarea valorii pentru acţionari.

În august 2007, Grupul a adoptat noi reguli de guvernanță corporativă, ca parte a eforturilor sale permanente de a se conforma integral şi în timp real cerinţelor din România. Consiliul de Administraţie Alro a desemnat o echipă de manageri pentru reprezentarea juridică a Companiei.

Auditul intern

Auditul intern trebuie să supervizeze administrarea companiei pentru a verifica dacă situaţiile au fost întocmite legal, în conformitate cu înregistrările, dacă acestea sunt efectuate în mod regulat şi dacă evaluarea elementelor de patrimoniu a fost realizată în conformitate cu regulile stabilite pentru întocmirea şi prezentarea situaţiei financiare.
Auditorii interni informează directorii despre neregulile constatate în administrare şi despre încălcarea prevederilor legale şi ale prevederilor Statutului. Aceştia, la rândul lor, informează Adunarea generală în legătură cu cazurile mai importante.

Comitete ALRO

ALRO a optat pentru un sistem de administrare unitar și, în plus față de Consiliul de Administrație, Compania are în structura sa organizatorică și trei comitete respectiv, Comitetul de Audit – numit de Adunarea Generală a Acționarilor, Comitetul de Remunerații și Nominalizări și Comitetul de Risc și Sustenabilitate - numite de către Consiliul de Administrație.

Comitetul de Audit

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 23 martie 2018 a aprobat prin hotararea nr. 584/23.03.2018 înființarea Comitetului de Audit și prin hotararea nr. 587/23.03.2018 a aprobat Regulamentul de Organizare și Funcționare al acestuia. Ulterior, în cadrul Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor din 25 aprilie 2019 a aprobat prin hotararea nr. 616/25.04.2019 Regulamentul de Organizare și Funcționare al Comitetului de Audit a fost actualizat și noua componență a Comitetului de Audit este: Vasile IUGA (Președinte – Membru Independent), Adrian MANAICU (Membru) și Dorel PARASCHIV (Membru).

Comitetul de Audit este un comitet numit de către Adunarea Generală Extraordinară a ALRO și are atribuții delegate conform Actului Constitutiv și legislației și standardelor aplicabile.

Pentru detalii, vă rugăm să accesați: Comitetul de Audit - Regulament de Organizare și Funcționare

Comitetul de Remunerații și Nominalizări

Comitetul de Remunerații și Nominalizări este un comitet cu puteri delegate de către Consiliul de Administrație și este compus din trei membri non-executivi ai Consiliului, dintre care doi trebuie să fie independenți, iar Președintele Consiliului de Administrație este unul dintre membri. Componența Comitetului de Remunerații și Nominalizări al ALRO este: Marian NĂSTASE (Președinte), Vasile IUGA (Membru) și Marinel BURDUJA (Membru).

Pentru detalii, vă rugăm să accesați: Comitetul de Remunerații și Nominalizări - Regulament de Organizare și Funcționare

Comitetul de Risc și Sustenabilitate

Comitetul de Risc și Sustenabilitate este ales de Consiliul de Administrație al ALRO și are puteri delegate de acesta. Printre principalele obiective ale comitetului se află: supravegherea și formularea de recomandări Consiliului de Administrație cu privire la politicile generale de management al riscului și oferirea de asistență Consiliului de Administrație în revizuirea adecvării, eficienței și conformității politicilor de management al riscului ale Companiei. Componența Comitetului de Risc și Sustenabilitate este: Vasile IUGA (Președinte), Svetlana Pînzari (Membru), Adrian Fercu (Membru), Marinel BURDUJA (Membru) și Darius Pavăl (Membru).

Pentru detalii, vă rugăm să accesați: Comitetul de Risc și Sustenabilitate - Regulament de Organizare și Funcționare

Remunerarea membrilor Consiliului de Administraţie şi a directorilor

Remunerarea membrilor Consiliului de Administraţie şi a directorilor respectă în totalitate prevederile Legii 31/1990 (Legea societăţilor comerciale), fiind transparentă şi controlată integral de către acţionari.

Politica de remunerare ALRO este disponibila aici
 

Legea societăţilor comerciale din România

ALRO respectă Legea societăţilor comerciale din România, Legea valorilor mobiliare, Codul Bursei de Valori din Bucureşti şi reglementările Comisiei Naţionale pentru Valori Mobiliare.

Codul model

ALRO a adoptat regulile de guvernanță corporativă, în conformitate cu Codul de Guvernanță Corporativă al Bursei de Valori Bucureşti, adoptat în august 2016.

Act constitutiv

 

Proceduri

Hide URL: 
Show URL