Alro a aplicat începând cu 20 ianuarie 2009 legislaţia referitoare la clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor chimice cunoscuta sub numele de REACH (Registration, Evaluation Authorization and Restriction of Chemicals, nr. 1907/2006), respectiv CLP (Classification, Labeling and Packaging, nr. 1272/2008), regulamente europene cu un impact major asupra industriei, inclusiv asupra industriei aluminiului.

Aceste legislaţii sunt complexe şi afectează toţi producătorii, importatorii şi utilizatorii în aval din UE, fiind necesară colaborarea tuturor celor implicaţi în lanţul de aprovizionare.Alro informeaza toti utilizatorii de substanţe despre cerinta înregistrarii substanţele pe care le achiziţionează de la aceştia, pentru a avea siguranţa că substanţele respective vor fi disponibile în viitor şi că modul lor de utilizare va fi inclus în documentaţia de înregistrare.
La nivelul companiei, s-a constituit o echipa ce se ocupa de monitorizarea inregistrarii si utilizarii substantelor chimice, al carui coordonator este Director Tehnic, Calitate și Investiții Cristian Stanescu.
Prin implementarea unui management performant al securităţii, ALRO îşi stabileşte obiective şi ţinte specifice care să permită monitorizarea atentă a evenimentelor potential poluatoare pentru mediu astfel încât să facă cunoscute activităţile de intervenţie, rolurile, responsabilităţile şi modul de organizare în cazul producerii unor accidente în care sunt implicate substanţe și preparate chimice periculoase.


Este de asemenea esenţial ca utilizatorii în aval să informeze producătorii/importatorii despre modul de utilizare al substanţelor pentru a le permite acestora să le includă în rapoartele de securitate chimică ce vor fi pregătite pentru înregistrare, dacă substanţele sunt clasificate drept periculoase.

Alro se angajează să respecte toate obligaţiile legale ce decurg din legislaţiile REACH şi CLP, ca producător, importator şi utilizator în aval şi a început deja procesul de înregistrare. În Alro s-a format o echipă care analizează toate aspectele legislaţiilor REACH şi CLP. De asemenea Alro este membră a consorţiului REACH înfiinţat de către Asociaţia Europeană a Producătorilor de Aluminiu, consorţiu care pregăteşte dosarele de înregistrare complete pentru aluminiu, alumină şi hidroxidul de aluminiu.

Alro, ca producător de aluminiu şi aliaje de aluminiu:

  • A pre-înregistrat substanţele pe care le produce şi/sau importă, pentru a beneficia de perioada de tranziţie oferită în acest caz.
  • Verifică şi va continua să verifice dacă furnizorii săi sau alte terţe părţi de-a lungul lanţului de aprovizionare vor efectua înregistrarea substanţelor pe care le introduc pe piaţa UE, pentru a se asigura că va putea să furnizeze neîntrerupt produse clienţilor săi.
  • Va înregistra substanţele pe care le produce.
  • Realizează implicaţiile legislaţiei REACH asupra activităţilor sale şi faptul că neîndeplinirea cerinţelor acestei legislaţii va duce la imposibilitatea continuării activităţii.

Mai multe informaţii referitoare la legislaţiile REACH şi CLP se găsesc la următoarea adresă:

http://echa.europa.eu/home_en.asp

Hide URL: 
Show URL

Coordonator echipă REACH: 

Nume: Cristian Stănescu
Funcţie: Director Tehnic, Calitate și Investiții
Tel: +40 249 431 901 / 1130
Fax: +40 249 411 487
E-mail: cstanescu@alro.ro

Nume: Sebastian Sbirnă
Funcţie: Manager Manager Mediu, Sănătate și Securitate în muncă
Tel: +40 249 431 901 / 1105
Fax: +40 249 411 487
E-mail: ssbirna@alro.ro

Persoană de contact REACH:

Nume: Carmen Dumitrel
Funcţie: Şef birou analiză şi evaluări noxe
Tel: +40 249 431 901 / 1349
       +40 249 411450
Fax: +40 249 411 487
E-mail: cdumitrel@alro.ro