Marian NĂSTASE (1972)

Președinte si membru non-executiv al Consiliului de Administrație redesemnat în aprilie 2019 (din noiembrie 2002)
Președinte al Comitetului de Remunerații și Nominalizări desemnat în august 2019

Marian Năstase a absolvit Academia de Studii Economice București cu licența în comerț exterior. Marian Năstase posedă o vastă experiență în consultanță financiară și audit. A lucrat, printre altele pentru Deloitte&Touche România. În 2002, s-a alăturat companiei Alro în funcția de Director executiv fiind responsabil de activitățile financiare ale acesteia. Ulterior a fost numit Country Manager și, în prezent mandatul său acoperă toate activitățile Grupului din România (aluminiu, gaze naturale, sectorul energiei electrice).

Conducerea Executivă

Gheorghe DOBRA (1959)

Director General redesemnat în iunie 2019 (din 1993)
Membru executiv al Consiliului de Administrație redesemnat în aprilie 2019 (din noiembrie 2003)

Doctor inginer Gheorghe Dobra, Executive MBA, după absolvirea Institutul Politehnic București în anul 1984, s-a alăturat echipei Alro, unde a parcurs toate treptele unei cariere profesionale de succes. Începând cu anul 1993 este Director General al companiei. Principalele sale realizări în cadrul Companiei sunt următoarele:
• privatizarea de succes a unității, în perioada 2000 – 2002;
• creşterea performanţelor economico-financiare ale companiei
• modernizarea tehnică și tehnologică, la cele mai înalte standarde internaționale;
• creșterea producției cu valoare adăugată mare și foarte mare
• investiții substanțiale în domeniul mediului, care au condus la îmbunătațirea condițiilor de muncă și ecologizarea totală a companiei;
• reducerea costurilor, cu accent pe creșterea eficienței energetice;
• reengineerig-ul organizațional, cu efecte pozitive asupra optimizării activității;
• acreditarea Alro ca furnizor pe exigenta piață a industriilor aeronautică și auto;
• creșterea programelor de responsabilitate socială, pentru angajați și pentru comunitatea locală;
• creșterea bonității companiei pe piața internațională a aluminiului;
• realizarea, în cadrul grupului Vimetco, a integrării pe verticală a ciclurilor de fabricație.

Genoveva NĂSTASE (1975)

Director Financiar redesemnat în februarie 2021 (din februarie 2017)

Doamna Genoveva Năstase a absolvit Executive MBA organizat de ASEBUSS în parteneriat cu Kennesaw State University, Atlanta, SUA și este Director Financiar al Vimetco Management România și a lucrat ca Director Financiar Adjunct pentru ALRO timp de peste șapte ani, din 2002 până în 2009.

Doamna Genoveva Năstase are o vastă experiență în domeniul finanțelor corporative, modelare financiară, analiză și raportare financiară. Actualul mandat de Director Financiar al Companiei al dnei. Genoveva Năstase a fost prelungit în februarie 2021.

Conducerea Operațională

Aurel BĂRBULESCU (1980)

Director Achiziții și Logistică din martie 2020

Domnul Bărbulescu a absolvit Institutul de Științe Economice al Universității din Craiova în anul 2002 și un masterat în Administrarea Afacerilor organizat de Academia de Studii Economice din București, în anul 2009. Din anul 2018 este absolvent al unui MBA Executiv organizat de ASEBUSS în parteneriat cu Universitatea din Statul Kennesaw, Atlanta, SUA.

Domnul Bărbulescu a ocupat anterior funcția de Manager Achiziții în cadrul ALUM S.A., parte din Grupul ALRO, coordonând activitatea de achiziții și vânzări începând cu anul 2009 și participând activ în derularea a diferite proiecte de diversificare a gamei de produse, investiții co-finanțate din fonduri europene etc.

Florin VERBONCU (1980)

Director General Vimetco Trading din septembrie 2020

Domnul Florin Verboncu a absolvit Academia de Studii Economice în 2002 cu licența în Managementul Afacerilor si este absolvent al unui MBA Executiv organizat de ASEBUSS în parteneriat cu Universitatea din Statul Kennesaw, Atlanta, SUA, generația 2018.

Domnul Verboncu s-a alaturat companiei Vimetco Trading în luna aprilie 2009, fiind responsabil cu vânzările de produse din aluminiu prelucrat pentru piața nord-americană și diferite piețe europene. A coordonat, de asemenea și vânzările de produse din aluminiu prelucrat destinate unor industrii sofisticate, cum ar fi industria aeronautică. Domnul Florin Verboncu are o vastă experiență în domeniul vânzărilor și în industria aluminiului, ocupând anterior pozitii similare în alte companii de profil.

Dragoș Adrian VONCU (1974)

Director Juridic din 2003

Domnul Voncu lucrează cu Compania din noiembrie 2003, deținând funcția de Director Juridic, cu excepția perioadei cuprinse între iulie 2009 și august 2011 când a ocupat funcția de Director Juridic al Vimetco Management România. În perioada august 2011 - februarie 2014, domnul Voncu a practicat ca avocat independent și a deținut funcții de șef al departamentului juridic la o companie de investiții și la cel mai mare producător de băuturi spirtoase din România. În prezent, domnul Voncu deține și funcțiile de secretar al companiei în cadrul Consiliului de administrație, Comitetului de audit și Comitetului pentru remunerații și nominalizări și de Director Juridic în cadrul Alum și Vimetco Management România. Anterior, Domnul Voncu a fost membru al Consiliului de administrație al Sierra Mineral și administrator unic al Global Aluminum Ltd., Centrul Rivergate S.R.L. și Conef. Domnul Voncu este membru al Baroului București din 2011. El a absolvit Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept, în 1997 și a urmat cursurile Școlii de afaceri româno-americană (ASEBUSS), în parteneriat cu Kennesaw State University, SUA, unde a obținut o diploma de Executive Master of Business Administration (EMBA) în 2018.

Nicu DURĂU (1961)

Director Resurse Umane și Servicii Generale din iulie 2006
Director Resurse Umane și Servicii Generale în cadrul ALUM din iulie 2007

Domnul Durău este absolvent al Facultății de Electrotehnică din cadrul Universitații din Craiova, cu peste 30 de ani de experiență în resurse umane în cadrul unor mari companii industriale (Oltcit, Daewoo, ALRO). Participant activ la diverse evenimete de profil, conferințe și summit-uri internaționale de profil este și consultant acreditat în diagnoza culturii organizaționale prin instrumente Human Synergistics.

Domnul Durău s-a alaturat echipei ALRO în iulie 2004 în poziția de Director Resurse Umane Alprom pentru ca după doi ani, odată cu fuziunea Alro-Alprom să devină Director Resurse Umane ALRO integrat.

În toată această perioadă a facut parte din echipele care au coordonat majoritatea proiectelor de transformare și dezvoltare din cadrul Grupului precum: fuziunea Alro-Alprom, procesul de retehnologizare Alum, preluarea activității minelor de bauxită din Sierra Leone, reorganizarea ALRO în perioada crizei 2008-2009 și multe altele.

Marian CILIANU (1965)

Director Operațiuni – Aluminiu Primar din noiembrie 2012
Membru non-executiv al Consiliului de Administrație ALUM din august 2019

Domnul Cilianu a absolvit Știința Materialelor la Universitatea Politehnică din București în anul 1991 unde a și susținut și Doctoratul în anul 2004 cu lucrarea ,,Fenomene magneto hidrodinamice în electroliți topiți industrial”. Domnul Cilianu deține un MBA obținut la ASSEBUS & Universitatea Washington. Are lucrări publicate și prezentări la diferite conferințe în România și în străinătate. De asemenea, domnul Cilianu este co-autor la mai multe brevete de invenție.

De-a lungul timpului, Marian Cilianu a deținut diverse în funcții în ALRO și Grupul Vimetco, poziții din care a ajutat la dezvoltarea Grupului cu diferite misiuni de coordonare și evaluări tehnice în România, China și Africa. A coordonat sau a făcut parte din echipa de lucru responsabilă pentru foarte multe proiecte importante ca de exemplu, modernizarea electrolizei, fuziunea ALRO–ALPROM, project management investiții pentru ca ALRO să devină furnizor al industriei aerospațiale, project management în preluarea operării în Sierra Leone, modernizarea ALUM Tulcea, managementul emisiilor de CO2 etc.

Dumitru SINCA (1962)

Director Operațional - Aluminiu Prelucrat din mai 2021

Domnul Sinca este inginer diplomat absolvent al Institutului Politehnic din București, Facultatea Mecanică, Specializarea Mecanică Fină. Domnul Sinca are peste 25 ani de experiență în cadrul companiei Prysmian Cabluri și Sisteme S.A din Slatina, unde timp de 23 ani a deținut diverse funcții în Managementul societății (Director Aprovizionare, Director Logistică, Director Producție cabluri Telecomunicatii).

Începând cu anul 2019, domnul Sinca s-a alăturat companiei ALRO, în poziția de Manager Adjunct Producție, ulterior fiind numit Manager Producție pentru Divizia Produse Laminate Plate. Domnul Sinca are o experiență vastă industrială de fabricație și o carieră plină de realizări remarcabile.

Cristian-Theodor STĂNESCU (1971)

Director Tehnic, Calitate și Investiții din iunie 2020

Domnul Cristian Stănescu a absolvit în 1995 Facultatea de Chimie din cadrul Universității din București cu specializarea Chimie Anorganică și are 20 de ani de experiență în industria aluminiului, experiență care acoperă următoarele domenii: tehnologia de producere a aluminiului primar, inspecția calității produselor din aluminiu primar și a produselor plate din aluminiu, legislația europeană privind energia, schimbările climatice, protecția mediului și managementul substanțelor chimice, coordonarea activității diferitelor entități precum departamente, birouri și laboratoare. Dl. Stănescu gestionează aspectele tehnice în relația ALRO cu Eurometaux și Asociația Europeană a Aluminiului, organizații profesionale cu sediul în Bruxelles, la care ALRO este membră.

De asemenea domnul Stănescu deține două brevete de invenție în domeniul producției de aluminiu primar și a publicat ca autor sau coautor diferite articole în publicații tehnice de specialitate. De-a lungul timpului, domnul Stănescu a deținut diferite funcții în cadrul ALRO, precum: manager secțiune de test, director de calitate, director tehnic, manager inspecția calității.

Hide URL: 
Show URL