Cifre Consolidate Grupul Alro, România
(consolidarea tuturor operațiunilor din România întocmită conform IFRS)
 

USD

    2018 2019 2020
Vânzări milioane USD 756 655 593
EBITDA1 milioane USD 123 58 134
Marja EBITDA2 % 16 9 23
Rezultatul perioadei milioane USD 60 (16) 79
Rezultat net ajustat3 milioane USD 63 (13) 76
         
Producție aluminiu primar tpa 282.810 280.326 271.307
Producție aluminiu prelucrat tpa 100.501 104.614 98.020
         
Număr mediu de angajați   4.111 4.291 3.958
 

RON

    2018 2019 2020
Vânzări milioane RON 2.983 2.778 2.515
EBITDA1 milioane RON 486 247 567
Marja EBITDA2 % 16 9 23
Rezultatul perioadei milioane RON 235 (67) 335
Rezultat net ajustat3 milioane RON 249 (53) 324
         
Producție aluminiu primar tpa 282.810 280.326 271.307
Producție aluminiu prelucrat tpa 100.501 104.614 98.020
         
Angajaţi (medie anuală)   4.111 4.291 3.958
1 EBITDA: profit înainte de impozitare, de alte câștiguri și pierderi financiare, de amortizare și depreciere
2 Marja EBITDA: EBITDA împărțit la vânzări
3 Rezultat net ajustat: rezultatul net plus/(minus) cheltuiala/(venit) cu/din deprecierea imobilizărilor,plus/ (minus) pierdere/(caștig) din instrumente financiare derivate care nu se califică pentru aplicarea contabilității de acoperire a riscurilor, plus/(minus) cheltuieli/(venit) cu/din impozitul pe profit amânat.
Hide URL: 
Show URL