Cifre Consolidate Grupul Alro, România
(consolidarea tuturor operațiunilor din România întocmită conform IFRS)
 

USD

    2021 2022 2023
Vânzări milioane USD 841 727 623
EBITDA1 milioane USD 93 184  -36
Marja EBITDA2 % 11 25 -6
Rezultatul perioadei milioane USD 6 87 -123
Rezultat net ajustat3 milioane USD 22 97 -103
         
Producție aluminiu primar tpa 293.399 191.454  196.438
Producție aluminiu prelucrat tpa 113.662 91.013  92.558
         
Număr mediu de angajați   3.990 3.587  3.038
 

RON

    2021 2022 2023
Vânzări milioane RON 3.500 3.412 2.850 
EBITDA1 milioane RON 386 864 -164 
Marja EBITDA2 % 11 25 -6 
Rezultatul perioadei milioane RON 26 409 -562 
Rezultat net ajustat3 milioane RON 92 455 -472 
         
Producție aluminiu primar tpa 293.399 191.454 196.438 
Producție aluminiu prelucrat tpa 113.662 91.013 92.558 
         
Angajaţi (medie anuală)   3.990 3.587 3.038 
1 EBITDA: profit înainte de impozitare, de alte câștiguri și pierderi financiare, de amortizare și depreciere
2 Marja EBITDA: EBITDA împărțit la vânzări
3 Rezultat net ajustat: rezultatul net plus/(minus) cheltuiala/(venit) cu/din deprecierea imobilizărilor,plus/ (minus) pierdere/(caștig) din instrumente financiare derivate care nu se califică pentru aplicarea contabilității de acoperire a riscurilor, plus/(minus) cheltuieli/(venit) cu/din impozitul pe profit amânat.
Hide URL: 
Show URL