Cifre Consolidate Grupul Alro, România
(consolidarea tuturor operațiunilor din România întocmită conform IFRS)
 

USD

    2019 2020 2021
Vânzări milioane USD 655 593 841
EBITDA1 milioane USD 58 134 93
Marja EBITDA2 % 9 23 11
Rezultatul perioadei milioane USD (16) 79 6
Rezultat net ajustat3 milioane USD (13) 76 22
         
Producție aluminiu primar tpa 280.326 271.307 293.399
Producție aluminiu prelucrat tpa 104.614 98.020 113.662
         
Număr mediu de angajați   4.291 3.958 3.990
 

RON

    2019 2020 2021
Vânzări milioane RON 2.778 2.515 3.500
EBITDA1 milioane RON 247 567 386
Marja EBITDA2 % 9 23 11
Rezultatul perioadei milioane RON (67) 335 26
Rezultat net ajustat3 milioane RON (53) 324 92
         
Producție aluminiu primar tpa 280.326 271.307 293.399
Producție aluminiu prelucrat tpa 104.614 98.020 113.662
         
Angajaţi (medie anuală)   4.291 3.958 3.990
1 EBITDA: profit înainte de impozitare, de alte câștiguri și pierderi financiare, de amortizare și depreciere
2 Marja EBITDA: EBITDA împărțit la vânzări
3 Rezultat net ajustat: rezultatul net plus/(minus) cheltuiala/(venit) cu/din deprecierea imobilizărilor,plus/ (minus) pierdere/(caștig) din instrumente financiare derivate care nu se califică pentru aplicarea contabilității de acoperire a riscurilor, plus/(minus) cheltuieli/(venit) cu/din impozitul pe profit amânat.
Hide URL: 
Show URL