Cifre Consolidate Grupul Alro, România
(consolidarea tuturor operațiunilor din România întocmită conform IFRS)
 

USD

    2020 2021 2022
Vânzări milioane USD 593 841 757 
EBITDA1 milioane USD 134 93 184 
Marja EBITDA2 % 23 11 24 
Rezultatul perioadei milioane USD 79 6 87 
Rezultat net ajustat3 milioane USD 76 22 97 
         
Producție aluminiu primar tpa 271.307 293.399 191.454 
Producție aluminiu prelucrat tpa 98.020 113.662 91.013 
         
Număr mediu de angajați   3.958 3.990 3.587 
 

RON

    2020 2021 2022
Vânzări milioane RON 2.515 3.500 3.554 
EBITDA1 milioane RON 567 386 864 
Marja EBITDA2 % 23 11 24 
Rezultatul perioadei milioane RON 335 26 409 
Rezultat net ajustat3 milioane RON 324 92 456 
         
Producție aluminiu primar tpa 271.307 293.399 191.454 
Producție aluminiu prelucrat tpa 98.020 113.662 91.013 
         
Angajaţi (medie anuală)   3.958 3.990 3.587 
1 EBITDA: profit înainte de impozitare, de alte câștiguri și pierderi financiare, de amortizare și depreciere
2 Marja EBITDA: EBITDA împărțit la vânzări
3 Rezultat net ajustat: rezultatul net plus/(minus) cheltuiala/(venit) cu/din deprecierea imobilizărilor,plus/ (minus) pierdere/(caștig) din instrumente financiare derivate care nu se califică pentru aplicarea contabilității de acoperire a riscurilor, plus/(minus) cheltuieli/(venit) cu/din impozitul pe profit amânat.
Hide URL: 
Show URL