Marian NĂSTASE (1972)

Președinte si membru non-executiv al Consiliului de Administrație redesemnat în aprilie 2019 (din noiembrie 2002)
Președinte al Comitetului de Remunerații și Nominalizări desemnat în august 2019

Marian Năstase a absolvit Academia de Studii Economice București cu licența în comerț exterior. Domnul Năstase posedă o vastă experiență în consultanță financiară și audit. A lucrat, printre altele pentru Deloitte&Touche România.

În 2002, s-a alăturat companiei ALRO în funcția de Director Executiv fiind responsabil de activitățile financiare ale acesteia. Ulterior, domnul Năstase a fost numit Country Manager și, în prezent mandatul său acoperă toate activitățile grupului din România (aluminiu, gaze naturale, sectorul energiei electrice).

Svetlana Pînzari

Svetlana PÎNZARI (1961)

Vicepreședinte din noiembrie 2019
Membru non-executiv al Consiliului de Administrație redesemnat în aprilie 2019 (din martie 2019)

Svetlana Pînzari a absolvit Universitatea din Columbia, New York fiind licențiată în Economie. A participat la un stagiu de practică la Fondul Monetar Internațional. Doamna Pînzari are o vastă experiență în domeniul bancar. A deținut funcții de conducere pentru mai multe bănci comerciale și pentru Banca Centrală, fiind responsabilă pentru arii ca: guvernanță corporativă, investiții, trezorerie și sistemul național de plăți. A deținut funcția de Șef al Comitetului pentru Administrarea Activelor și Pasivelor, a fost membru al Comitetului de Credite și membru al Consiliului de Administrație.

S-a alăturat ALRO ca Director Financiar Adjunct și, ulterior în 2006 a fost numită Director Financiar pentru Grupul ALRO și membru al Consiliului de Administrație pentru ALRO și ALUM până în 2013. A fost responsabilă pentru arii ca: bugetare, raportare, contabilitate și trezorerie. In prezent, este administrator al companiilor Vimetco Management Romania si Vimetco Trading.

Gheorghe DOBRA (1959)

Membru executiv al Consiliului de Administrație redesemnat în aprilie 2019 (din noiembrie 2003)
Membru al Comitetului de Risc și Sustenabilitate desemnat în martie 2020

Doctor inginer Gheorghe Dobra, Executive MBA, după absolvirea Institutul Politehnic București în anul 1984, s-a alăturat echipei Alro, unde a parcurs toate treptele unei cariere profesionale de succes. Începând cu anul 1993 este Director General al companiei. Principalele sale realizări în cadrul Companiei sunt următoarele:
• privatizarea de succes a unității, în perioada 2000 – 2002;
• creşterea performanţelor economico-financiare ale companiei
• modernizarea tehnică și tehnologică, la cele mai înalte standarde internaționale;
• creșterea producției cu valoare adăugată mare și foarte mare
• investiții substanțiale în domeniul mediului, care au condus la îmbunătațirea condițiilor de muncă și ecologizarea totală a companiei;
• reducerea costurilor, cu accent pe creșterea eficienței energetice;
• reengineerig-ul organizațional, cu efecte pozitive asupra optimizării activității;
• acreditarea Alro ca furnizor pe exigenta piață a industriilor aeronautică și auto;
• creșterea programelor de responsabilitate socială, pentru angajați și pentru comunitatea locală;
• creșterea bonității companiei pe piața internațională a aluminiului;
• realizarea, în cadrul grupului Vimetco, a integrării pe verticală a ciclurilor de fabricație.

coming soon

Vasile IUGA (1954)

Membru independent non-executiv al Consiliului de Administrație desemnat în aprilie 2019
Președinte al Comitetului de Audit desemnat în aprilie 2019
Membru al Comitetului de Remunerații și Nominalizări desemnat în august 2019
Președinte al Comitetului de Risc și Sustenabilitate desemnat în martie 2020

Domnul Iuga este unul dintre cei mai experimentaţi consultanţi de afaceri din România, activând de peste 27 de ani în domeniul implementării standardelor internaţionale de raportare financiară, auditului financiar, evaluării şi restructurării afacerilor, guvernanței corporative, în preluări, fuziuni, achiziţii, privatizări şi consultanţă strategică, în sectoarele energiei, financiar, industrial și piețe de capital, în România și Europa de Est. Anterior, a lucrat timp de 12 ani în industria aeronautică, fiind inginer de testare. Este absolvent al Facultății de Inginerie Aerospațială, din cadrul Universității  Politehnica din București. A urmat, de asemenea, cursuri de specializare la Harvard Business School, INSEAD Paris și IMD Lausanne.

Și-a început activitatea în consultanță la PwC România, în anul 1991, unde o lungă perioadă (2004-2016) a fost Country Managing Partner pentru România, fiind primul partener local numit Managing Partner în Europa Centrală şi de Est în firma PwC. A activat în PwC până în anul 2016, ultima poziție ocupată fiind aceea de membru al Consiliului Director al PwC pentru Europa Centrală şi de Est.

Domnul Iuga este membru al mai multor organisme profesionale: Asociaţia Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din Marea Britanie, Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR), Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR), Asociaţia Naţională a Evaluatorilor din România (ANEVAR).

În prezent, este membru al Comitetului de Audit al Băncii Europene de Investiții și membru independent în Consiliul de Administrație al Patria Bank. Este membru al Comitetului Executiv şi Trezorier al Comitetului Olimpic şi Sportiv Român şi al Institutului Aspen.

Ca recunoaştere a contribuţiei sale la dezvoltarea mediului de afaceri şi a rolului important în dezvoltarea serviciilor profesionale în România, domnul Vasile Iuga a primit, în anul 2012, titlul de Profesor Honoris Causa al Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, România.

Marinel BURDUJA

Marinel BURDUJA (1953)

Membru independent non-executiv al Consiliului de Administrație desemnat în aprilie 2019
Membru al Comitetului de Remunerații și Nominalizări desemnat în august 2019
Membru al Comitetului de Risc și Sustenabilitate desemnat în martie 2020

Domnul Marinel Burduja s-a născut în anul 1953 și în anul 1976 a absolvit Academia de Studii Economice, secția de Relații Economice Internaționale. De asemenea, în anul 1982, a obținut o diplomă de Drept Internațional de la Facultatea de Drept din cadrul Universității din București.
 
Domnul Burduja este un bancher cu o vastă experiență și o carieră prodigioasă.
 
A fost primarul municipiului Piatra Neamț (1990) și primul președinte al Federației Municipiilor din România, membru al Parlamentului României și Vicepreședinte al Comisiei pentru Politică Externă (1990-1991), iar in banking a ocupat timp de 25 de ani poziții de membru al Boardului executiv,  în instituții prestigioase precum Banca Română de Comerț Exterior, ABN-AMRO, Credit Anstalt, Raiffeisen Bank.
 
Domnul Marinel Burduja a fost profesor colaborator al Institutului Bancar din România (IBR) și este membru al Institute of International Finance (IIF) și membru al Asociației Oamenilor de Afaceri din România (AOAR). A fost Președinte al Forumului de Prietenie Lauder-Reut în România, al cărui membru este în continuare.

Adrian FERCU

Adrian FERCU (1976)

Membru non-executiv al Consiliului de Administrație desemnat in aprilie 2023

Adrian Fercu este Consultant in management la Dedeman și membru al Comitetului de Investiții al Paval Holding. De asemenea, este membru non-executiv al Consiliul de Administrație al Cemacon SA si Vrancart SA.

In anul 2019 s-a alăturat Dedeman/Paval Holding, având principalele responsabilități in aria investițiilor financiare (piețe de capital, private equity, management portofolii).

Experiența anterioară a lui Adrian a fost în domeniul bancar. Începând cu 1999 a ocupat diferite funcții (Director Regional, Director Sucursala, Manager relații clienți) in mai multe bănci comerciale (RBS Bank, ABN-AMRO Bank, BRD, Unicredit).

Adrian Fercu este absolvent al Facultății de Științe Economice, specializarea Bănci si Burse de Valori din cadrul Universității Al. I. Cuza Iași.

Darius PAVAL

Darius PAVĂL (2000)

Membru non-executiv al Consiliului de Administrație desemnat in aprilie 2023

Darius Pavăl a absolvit in 2019 The American School în Switzerland (TASIS) iar in 2022 a obținut diploma de licență de la Bayes Business School (Cass), Universitatea din Londra, specializarea business management, digital innovation & entrepreneurship. În prezent, studiază antreprenoriat (Master) la UCL School of Management, urmând sa finalizeze cursurile in acest an.

Începând cu anul 2020, Darius Paval s-a implicat în diverse activități în cadrul mai multor departamente ale companiei Dedeman. În prezent, este implicat în multiple proiecte de îmbunătățire și dezvoltare a companiei.

Voicu CHETA

Voicu CHETA (1981)

Membru non-executiv al Consiliului de Administrație desemnat în aprilie 2019

Voicu Cheta este avocat în cadrul Baroului București cu experiență juridică de peste 15 ani. Practica lui de specialitate acoperă domenii variate cum ar fi litigii comerciale de valoare mare, arbitraj comercial, insolvență și restructurare, raporturi de muncă, achiziții publice, contencios administrativ, recuperări creanțe și drept societar. În  activitatea de consultanță juridică și reprezentare în fața instanțelor de judecată și a curților de arbitraj a dobândit o viziune de ansamblu și competențe dovedite de abordare a raporturilor juridice comerciale într-o manieră care să asigure corelarea acestora cu nevoile activității economice.

Genoveva NĂSTASE

Genoveva NĂSTASE (1975)

Membru executiv al Consiliului de Administrație desemnat in aprilie 2022

Doamna Genoveva Năstase a absolvit Executive MBA organizat de ASEBUSS în parteneriat cu Kennesaw State University, Atlanta, SUA și este Director Financiar al Vimetco Management România și a lucrat ca Director Financiar Adjunct pentru ALRO timp de peste șapte ani, din 2002 până în 2009.

Doamna Genoveva Năstase are o vastă experiență în domeniul finanțelor corporative, modelare financiară, analiză și raportare financiară. Actualul mandat de Director Financiar al Companiei al dnei. Genoveva Năstase a fost prelungit în februarie 2021.

Igor HIGER

Igor HIGER (1978)

Membru non-executiv al Consiliului de Administrație desemnat in aprilie 2022

Domnul Higer are o vasta experienta multiculturala si internationala in mai multe industrii.

Din 2005 si pana in prezent, domnul Higer s-a concentrat pe dezvoltarea afacerilor și consilierea strategica pentru ALRO și companiile din cadrul Grupului Vimetco, gestionand in acelasi timp in calitate de partener si proiecte in domenii precum productie, minerit si imobiliare în diferite țări din întreaga lume, inclusiv Israel și România.

In anul 2007 domnul Higer a fost desemnat in functia de Presedinte al Consiliului de Administratie Vimetco Extrusion. Incepand cu anul 2009, domnul Higer a fost numit Director General al Vimetco Extrusion si are ca principale realizari:

  • creşterea performanţelor economico-financiare ale companiei;
  • modernizarea tehnologică la cele mai înalte standarde internaționale;
  • dezvoltarea producției cu valoare adăugată mare și foarte mare;
  • dezvoltarea de piete noi pentru produsele extrudate;
  • investiții substanțiale în domeniul mediului, care au condus la îmbunătațirea condițiilor de muncă;
  • reducerea costurilor, cu accent pe creșterea eficienței energetica si a consumului de materie prima;
  • creșterea programelor de responsabilitate sociala atat pentru angajați cat și pentru comunitatea locală;
  • creșterea bonității companiei pe piața internațională a aluminiului.
Dragoș Adrian VONCU

Dragoș Adrian VONCU (1974)

Membru non-executiv al Consiliului de Administrație desemnat in aprilie 2022

Domnul Voncu lucrează cu Compania din noiembrie 2003, deținând funcția de Director Juridic, cu excepția perioadei cuprinse între iulie 2009 și august 2011 când a ocupat funcția de Director Juridic al Vimetco Management România. În perioada august 2011 - februarie 2014, domnul Voncu a practicat ca avocat independent și a deținut funcții de șef al departamentului juridic la o companie de investiții și la cel mai mare producător de băuturi spirtoase din România. În prezent, domnul Voncu deține și funcțiile de secretar al companiei în cadrul Consiliului de administrație, Comitetului de audit și Comitetului pentru remunerații și nominalizări și de Director Juridic în cadrul Alro, Alum și Vimetco Management România. Anterior, Domnul Voncu a fost membru al Consiliului de administrație al Sierra Mineral și administrator unic al Global Aluminum Ltd., Centrul Rivergate S.R.L. și Conef. Domnul Voncu este membru al Baroului București din 2011. El a absolvit Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept, în 1997 și a urmat cursurile Școlii de afaceri româno-americană (ASEBUSS), în parteneriat cu Kennesaw State University, SUA, unde a obținut o diploma de Executive Master of Business Administration (EMBA) în 2018.

Consiliul de Administrație al ALRO este compus din 11 membri dintre care 2 sunt independenți.

   

Hide URL: 
Show URL