CALENDAR FINANCIAR 2023

 

EVENIMENT

DATA

Trading Update T4 2022

20 ianuarie

Publicarea rezultatelor financiare anuale preliminare aferente anului 2022

27 februarie

Teleconferinţă prezentare rezultate financiare aferente anului 2022 propuse spre aprobare către acționari

27 martie

Trading Update T1 2023

20 aprilie

Adunarea Generală a Acționarilor ("AGA") pentru aprobarea rezultatelor financiare aferente anului 2022

25 aprilie

Publicarea Raportului Anual aferent exerciţiului financiar încheiat la data de 31 decembrie 2022

25 aprilie

Publicarea Raportului Trimestrial aferent primului trimestru al anului 2023, respectiv pentru perioada 1 ianuarie - 31 martie 2023 (“Trimestrul I 2023”)

12 mai

Teleconferinţă prezentare rezultate financiare aferente Trimestrului I 2023

15 mai

Trading Update T2 2023

20 iulie

Publicarea Raportului Semestrial pentru perioada de şase luni încheiată la 30 iunie 2023, respectiv pentru perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2023 (“Semestrul I 2023”)

9 august

Teleconferinţă prezentare rezultate financiare aferente Semestrului I 2023

11 august

Trading Update T3 2023

19 octombrie

Publicarea Raportului Trimestrial aferent celui de al treilea trimestru al anului 2023 respectiv pentru perioada

1 ianuarie - 30 septembrie 2023 (“Trimestrul III 2023”)

13 noiembrie

Teleconferinţă prezentare rezultate financiare aferente Trimestrului III 2023

15 noiembrie

Hide URL: 
Show URL