CALENDAR FINANCIAR 2022

 

EVENIMENT

DATA

Publicarea rezultatelor financiare anuale preliminare aferente anului 2021

25 februarie

Teleconferinţă prezentare rezultate financiare aferente anului 2021 propuse spre aprobare către acționari

28 martie

Adunarea Generală a Acționarilor ("AGA") pentru aprobarea rezultatelor financiare aferente anului 2021

28 aprilie

Publicarea Raportului Anual aferent exerciţiului financiar încheiat la data de 31 decembrie 2021

28 aprilie

Publicarea Raportului Trimestrial aferent primului trimestru al anului 2022, respectiv pentru perioada 1 ianuarie - 31 martie 2022 (“Trimestrul I 2022”)

16 mai

Teleconferinţă prezentare rezultate financiare aferente Trimestrului I 2022

18 mai

Publicarea Raportului Semestrial pentru perioada de şase luni încheiată la 30 iunie 2022, respectiv pentru perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2022 (“Semestrul I 2022”)

10 august

Teleconferinţă prezentare rezultate financiare aferente Semestrului I 2022

12 august

Publicarea Raportului Trimestrial aferent celui de al treilea trimestru al anului 2022, respectiv pentru perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2022 (“Trimestrul III 2022”) 

14 noiembrie

Teleconferinţă prezentare rezultate financiare aferente Trimestrului III 2022

16 noiembrie

 

Vă menționăm că pot interveni modificări ale datelor evenimentelor menționate mai sus, situație în care, noile date propuse vor fi comunicate înainte de începerea unei perioade închise.

Vă mulțumim pentru colaborare.

Hide URL: 
Show URL