Calendar financiar 2021EVENIMENT

DATA

 Publicarea rezultatelor financiare anuale preliminare aferente anului 2020

26 februarie

 Teleconferinţă prezentare rezultate financiare aferente anului 2020 propuse spre aprobare către acționari

29 martie

 Adunarea Generală a Acționarilor ("AGA") pentru aprobarea rezultatelor financiare aferente anului 2020

29 aprilie

 Publicarea Raportului Anual aferent exerciţiului financiar încheiat la data de 31 decembrie 2020

29 aprilie

 Publicarea Raportului Trimestrial aferent primului trimestru al anului 2021, respectiv pentru perioada 1 ianuarie - 31 martie 2021 (“Trimestrul I 2021”)

14 mai

 Teleconferinţă prezentare rezultate financiare aferente Trimestrului I 2021

17 mai

 Publicarea Raportului Semestrial pentru perioada de şase luni încheiată la 30 iunie 2021, respectiv pentru perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2021 (“Semestrul I 2021”) 

11 august

 Teleconferinţă prezentare rezultate financiare aferente Semestrului I 2021

13 august

 Publicarea Raportului Trimestrial aferent celui de al treilea trimestru al anului 2021, respectiv pentru perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2021 (“Trimestrul III 2021”)

12 noiembrie

 Teleconferinţă prezentare rezultate financiare aferente Trimestrului III 2021

15 noiembrie

 

Vă menționăm că pot interveni modificări ale datelor evenimentelor menționate mai sus, situație în care, noile date propuse vor fi comunicate înainte de începerea unei perioade închise.

 

Hide URL: 
Show URL