CALENDAR FINANCIAR 2024

EVENIMENT

DATA

Trading Update T4 2023

23 ianuarie

Publicarea rezultatelor financiare anuale preliminare aferente anului 2023

28 februarie

Teleconferinţă prezentare rezultate financiare aferente anului 2023 propuse spre aprobare către acționari

27 martie

Trading Update T1 2024

19 aprilie

Adunarea Generală a Acționarilor ("AGA") pentru aprobarea rezultatelor financiare aferente anului 2023

26 aprillie

Publicarea Raportului Anual aferent exerciţiului financiar încheiat la data de 31 decembrie 2023

26 aprillie

Publicarea Raportului Trimestrial aferent primului trimestru al anului 2024, respectiv pentru perioada 1 ianuarie - 31 martie 2024 (“Trimestrul I 2024”)

14 mai

Teleconferinţă prezentare rezultate financiare aferente Trimestrului I 2024

16 mai

Trading Update T2 2024

19 iulie

Publicarea Raportului Semestrial pentru perioada de şase luni încheiată la 30 iunie 2024, respectiv pentru perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2024 (“Semestrul I 2024”)

12 august

Teleconferinţă prezentare rezultate financiare aferente Semestrului I 2024

14 august

Trading Update T3 2024

21 octombrie

Publicarea Raportului Trimestrial aferent celui de al treilea trimestru al anului 2024 respectiv pentru perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2024 (“Trimestrul III 2024”)

13 noiembrie

Teleconferinţă prezentare rezultate financiare aferente Trimestrului III 2024

15 noiembrie

Hide URL: 
Show URL