Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 26/27 aprilie 2024

 Hotarari AGOA nr. 740 – 750
 Raport curent ulterior AGA O 26 aprilie 2024
 Raport curent anterior AGA Alro 26/27 aprilie 2024
 Convocare AGOA 26 aprilie 2024
 Formular imputernicire speciala AGOA Alro 26 aprilie 2024
 Formular vot prin corespondenta AGOA Alro 26 aprilie 2024
 Formular vot - vot secret prin corespondenta AGOA 26 aprilie 2024
 Proiect Hotarari nr 740 - 750 AGOA Alro 26 aprilie 2024
 Regulament privind exercitarea dreptului de vot in Adunarile Generale de catre actionarii ALRO SA
 Situatii financiare consolidate si individuale Alro 2023
 Alro Raport auditor 2023
 Alro Raport anual 2023
 Descarcare gestiune 2023
 Raport de Remunerare Alro 2023
 Raport ESEF 2023
 ALRO Grup - Declaratie nefinanciara 2023
 Prezentare Buget Alro 2024
 Plan de Investitii 2024
 Program de Activitate 2024
 Propuneri remuneratii si venituri suplimentare membri CA Alro 2024
 Nota mandat Auditor Financiar ALRO 2024


Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Alro S.A. din 31 octombrie 2023/01 noiembrie 2023

 Hotarare AGEA nr. 739
 Raport curent ulterior AGEA - 31 octombrie 2023
 Raport curent anterior AGA Alro 31 octombrie 2023/01 noiembrie 2023
 Convocare AGEA 31 octombrie 2023
 Formular imputernicire speciala AGEA Alro 31 octombrie 2023
 Formular vot prin corespondenta AGEA Alro 31 octombrie 2023
 Proiect Hotarari nr. 739 AGEA Alro 31 octombrie 2023
 Regulament privind exercitarea dreptului de vot in Adunarile Generale de catre actionarii ALRO SA
 Facilitatea Revolving


Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor/Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Alro S.A. din 19/20 septembrie 2023

 Hotarare AGEA nr 738
 Hotarare AGOA nr 737
 Raport curent ulterior AGAO & AGEA - 19 septembrie 2023
 Raport curent anterior AGA Alro 19/20 septembrie 2023
 Convocare AGOA AGEA septembrie 2023
 Formular imputernicire speciala AGOA Alro septembrie 2023
 Formular imputernicire speciala AGEA Alro septembrie 2023
 Formular vot prin corespondenta AGOA Alro septembrie 2023
 Formular vot prin corespondenta AGEA Alro septembrie 2023
 Proiect Hotarari nr. 737 AGOA Alro septembrie 2023
 Proiect Hotarari nr. 738 AGEA Alro septembrie 2023
 Regulament privind exercitarea dreptului de vot in Adunarile Generale de catre actionarii ALRO SA
 Plan de investitii 2023, revizuit
 Prezentare facilitatea revolving


Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor/Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Alro S.A. din 05/06 septembrie 2023

 Hotarari AGOA nr 734-735
 Hotarare AGEA nr 736
 Raport curent ulterior AGAO AGEA - 5 septembrie 2023
 Raport curent ulterior AGAO AGEA - 5 septembrie 2023
 Raport curent anterior AGA Alro 05/06 septembrie 2023
 Convocare AGOA AGEA septembrie 2023
 Formular imputernicire speciala AGOA Alro septembrie 2023
 Formular imputernicire speciala AGEA Alro septembrie 2023
 Formular vot prin corespondenta AGOA Alro septembrie 2023
 Formular vot - vot secret prin corespondenta AGOA septembrie 2023
 Formular vot prin corespondenta AGEA Alro septembrie 2023
 Proiect Hotarari nr. 734 - 735 AGOA Alro septembrie 2023
 Proiect Hotarari nr. 736 AGEA Alro septembrie 2023
 Regulament privind exercitarea dreptului de vot in Adunarile Generale de catre actionarii ALRO SA
 Prezentare propunere numire auditor financiar


Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor/Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Alro S.A. din 25/26 aprilie 2023

 Raport curent anterior AGA Alro 25/26 aprilie 2023
 Convocare AGOA AGEA 25 aprilie 2023
 Formular imputernicire speciala AGOA Alro 25 aprilie 2023
 Formular imputernicire speciala AGEA Alro 25 aprilie 2023
 Formular vot prin corespondenta AGOA Alro 25 aprilie 2023
 Formular vot - vot secret prin corespondenta AGOA 25 aprilie 2023
 Formular vot prin corespondenta AGEA Alro 25 aprilie 2023
 Proiect Hotarari nr 708 - 730 AGOA Alro 25 aprilie 2023
 Proiect Hotarari nr 731-733 AGEA Alro 25 aprilie 2023
 Regulament privind exercitarea dreptului de vot in Adunarile Generale de catre actionarii ALRO SA
 Material informativ alegerea administratorilor prin vot cumulativ AGA Alro aprilie 2023
 Alro situatii financiare consolidate si individuale 2022
 Alro Raport auditor 2022
 Alro Raport Anual 2022
 Descarcare gestiune 2022
 Propunere repartizare profit 2022
 Raport de Remunerare Alro 2022
 Raport ESEF 2022
 Prezentare Buget Alro 2023
 Plan de Investitii 2023
 Program de Activitate 2023
 Politica de remunerare Alro
 Propuneri remuneratii si venituri suplimentare membri CA Alro 2023
 Prezentare propunere modificare Act Constitutiv
 FP - propunere candidati pentru Consiliul de Administratie
 Propunerea Presedintelui Consiliului de Administratie de candidati pentru pozitia de membri ai CA Alro SA
 Propunere nominalizare membru Comitet de Audit
 Paval Holding - propunere candidati pentru Consiliul de Administratie
 Lista candidati propusi administratori in CA Alro
 Formular imputernicire speciala AGEA Alro 25 aprilie 2023, dupa expirare termen propuneri ordine de zi
 Formular vot prin corespondenta AGEA Alro 25 aprilie 2023, dupa expirare termen propuneri ordine de zi
 Formular imputernicire speciala AGOA Alro 25 aprilie 2023, dupa expirare termen propuneri
 Formular vot prin corespondenta AGOA Alro 25 aprilie 2023, dupa expirare termen propuneri ordine de zi
 Formular vot - vot secret prin corespondenta AGOA 25 aprilie 2023, dupa expirare termen propuneri
 Raport curent ulterior AGA O & AGE A - 25 aprilie 2023
 Hotarari AGOA nr 708–730
 Hotarari AGEA nr. 731–733


Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor/ Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Alro S.A. din 22/23 noiembrie 2022

 Raport curent anterior AGA Alro 22/23 noiembrie 2022
 Convocare AGOA AGEA noiembrie 2022
 Formular imputernicire speciala AGOA Alro noiembrie 2022
 Formular imputernicire speciala AGEA Alro noiembrie 2022
 Formular vot prin corespondenta AGOA Alro noiembrie 2022
 Formular vot prin corespondenta AGEA Alro noiembrie 2022
 Proiect Hotarari nr. 706 AGOA Alro noiembrie 2022
 Proiect Hotarari nr. 707 AGEA Alro noiembrie 2022
 Regulament privind exercitarea dreptului de vot in Adunarile Generale de catre actionarii ALRO SA
 Politica de remuneratii Alro 2022
 SPV Isalnita_prezentare actionari
 Raport curent ulterior AGA O & AGE A - 22 noiembrie 2022
 Hotararea AGOA nr. 706 din 22.11.2022
 Hotararea AGEA nr. 707 din 22.11.2022


Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor/ Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Alro S.A. din 28/29 aprilie 2022

 Raport curent anterior AGA Alro 28/29 aprilie 2022
 Convocare AGOA AGEA 28 aprilie 2022
 Formular imputernicire speciala AGOA Alro 28 aprilie 2022
 Formular imputernicire speciala AGEA Alro 28 aprilie 2022
 Formular vot prin corespondenta AGOA Alro 28 aprilie 2022
 Formular vot - vot secret prin corespondenta AGOA 28 aprilie 2022
 Formular vot prin corespondenta AGEA Alro 28 aprilie 2022
 Proiect Hotarari nr 690 - 702 AGOA Alro 28 aprilie 2022
 Proiect Hotarari nr 703-705 AGEA Alro 28 aprilie 2022
 Regulament privind exercitarea dreptului de vot in Adunarile Generale de catre actionarii ALRO SA
 Alro Situatii financiare consolidate si individuale 2021
 Alro Raport auditor 2021
 Alro Grup Raport Anual 2021
 Descarcare gestiune 2021
 Propunere repartizare profit 2021
 Raport de Remunerare Alro 2021
 Raport ESEF 2021
 Prezentare Buget Alro 2022
 Plan de Investitii 2022
 Program de Activitate 2022
 Politica de remunerare Alro
 Propuneri remuneratii si venituri suplimentare membri CA Alro 2022
 Nota prelungire mandat EY 2022
 Propunere candidati Comitet de Audit Alro AGEA 28 aprilie 2022
 CV Adrian Manaicu
 CV Dorel Paraschiv
 Formular imputernicire speciala AGEA Alro 28 aprilie 2022, dupa primire propuneri Comitet Audit
 Formular vot prin corespondenta AGEA Alro 28 aprilie 2022, dupa primire propuneri Comitet Audit
 Raport curent ulterior AGA O & AGE A - 28 aprilie 2022
 Hotarari AGOA nr. 690 – 702 din 28.04.2022
 Hotarari AGEA nr. 703 - 705 din 28.04.2022


Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor/ Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Alro S.A. din 08/09 aprilie 2022

 Raport curent anterior AGA Alro 08/09 aprilie 2022
 Convocare AGOA AGEA 8 aprilie 2022
 Formular imputernicire speciala AGOA Alro 8 aprilie 2022
 Formular imputernicire speciala AGEA Alro 8 aprilie 2022
 Formular vot prin corespondenta AGOA Alro 8 aprilie 2022
 Formular vot - vot secret prin corespondenta AGOA 8 aprilie 2022
 Formular vot prin corespondenta AGEA Alro 8 aprilie 2022
 Proiect Hotarari nr 684 - 688 AGOA Alro 8 aprilie 2022
 Proiect Hotarari nr 689 AGEA Alro 8 aprilie 2022
 Regulament privind exercitarea dreptului de vot in Adunarile Generale de catre actionarii ALRO SA
 Politica de remunerare Alro
 Propunere candidati pentru CA Alro AGOA 8 aprilie 2022
 CV Igor Higer
 CV Genoveva Nastase
 CV Dragos Adrian Voncu
 Lista candidati propusi administratori in CA Alro
 Formular imputernicire speciala AGOA Alro 8 aprilie 2022, dupa expirare termen propuneri administrator
 Formular imputernicire speciala AGEA Alro 8 aprilie 2022, dupa expirare termen completare agenda
 Formular vot - vot secret prin corespondenta AGOA 8 aprilie 2022, dupa expirare termen propuneri administratori
 Formular vot prin corespondenta AGOA Alro 8 aprilie 2022, dupa expirare termen completare agenda
 Formular imputernicire speciala AGEA Alro 8 aprilie 2022, dupa expirare termen completare agenda
 Raport curent ulterior AGA O & AGE A - 08 aprilie 2022
 Hotarari AGOA nr. 684 – 688 din 08.04.2022
 Hotararea AGEA nr. 689 din 08.04.2022


Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor/Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Alro S.A. din 22/23 decembrie 2021

 Raport curent anterior AGA Alro decembrie 2021
 Convocare AGOA AGEA decembrie 2021
 Formular imputernicire speciala AGOA Alro decembrie 2021
 Formular imputernicire speciala AGEA Alro decembrie 2021
 Formular vot prin corespondenta AGOA Alro, decembrie 2021
 Formular vot prin corespondenta AGEA Alro, decembrie 2021
 Proiect Hotarari nr 679 AGOA Alro decembrie 2021
 Proiect Hotarari nr 680-682 AGEA Alro decembrie 2021
 Regulament privind exercitarea dreptului de vot in Adunarile Generale de catre actionarii ALRO SA
 Politica de remunerare Alro
 Contracte de alumina Alro - Alum AGEA Decembrie 2021
 Prezentare modificare Act Constitutiv decembrie 2021
 VIMETCO - request for completion of the Agenda EGSM signed 29.11.2021 romanian
 Proiect Vimetco PLC Hotarare completare ordine de zi decembrie 2021
 Raport curent anterior AGA Alro decembrie 2021, dupa completare ordine de zi
 Completare ordine de zi AGEA Alro decembrie 2021
 Formular imputernicire speciala AGEA Alro decembrie 2021, dupa completare ordine de zi
 Formular vot prin corespondenta AGEA Alro, decembrie 2021, dupa completare ordine de zi
 Proiect Hotarari nr. 680-683 AGEA Alro decembrie 2021, dupa completare ordine de zi
 Prezentare modificare art. 7 Act Constitutiv decembrie 2021
 Hotararea AGOA nr. 679 din 22.12.2021
 Hotarari AGEA nr. 680 – 683 din 22.12.2021
 Raport curent ulterior AGA O & AGE A - 22 decembrie 2021


Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ALRO S.A. din data de 19/20 August 2021

 Raport curent anterior AGAO Alro 19/20 August 2021
 Convocator AGOA Alro august 2021
 Formular imputernicire speciala AGOA Alro august 2021
 Formular vot prin corespondenta AGOA Alro august 2021
 Formular vot prin corespondenta - vot secret - AGOA Alro august 2021
 Proiect Hotarari nr. 676-678 AGOA Alro august 2021
 Regulament privind exercitarea dreptului de vot in Adunarile Generale de catre actionarii ALRO SA
 Nota prelungire mandat EY 2021
 Politica de remunerare Alro
 Propunere FP politica de remunerare, motivatie si hotarare AGA
 Formular imputernicire speciala AGOA Alro, dupa expirare termen propuneri
 Formular vot prin corespondenta AGOA Alro, dupa expirare termen propuneri
 Formular vot - vot secret prin corespondenta AGOA, dupa expirare termen propuneri
 Hotarari AGOA nr. 676 – 678 din 19 august 2021
 Raport curent ulterior AGA O - 19 august 2021


Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor/ Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Alro S.A. din 29/30 aprilie 2021

 Raport curent anterior AGA Alro aprilie 2021
 Convocator AGOA, AGEA Alro aprilie 2021
 Formular imputernicire speciala AGOA Alro aprilie 2021
 Formular vot prin corespondenta AGOA Alro aprilie 2021
 Formular vot prin corespondenta - vot secret - AGOA Alro aprilie 2021
 Formular imputernicire speciala AGEA Alro aprilie 2021
 Formular vot prin corespondenta AGEA Alro aprilie 2021
 Proiect Hotarari nr. 665-674 AGOA Alro aprilie 2021
 Proiect Hotarare nr. 675 AGEA Alro aprilie 2021
 Regulament privind exercitarea dreptului de vot in Adunarile Generale de catre actionarii ALRO S A
 Alro Grup Situatii financiare consolidate si individuale 2020
 Alro Grup Raport Anual 2020
 Descarcare gestiune 2020
 Propunere repartizare profit 2020
 Prezentare Buget Alro 2021
 Plan de Investitii 2021
 Program de Activitate 2021
 Politica de remunerare Alro
 Propuneri remuneratii si venituri suplimentare membri CA Alro 2021
 Propunere remuneratii membri Comitet de Audit Alro 2021
 Prezentare propunere modificare remuneratii Comitet Audit
 Propunere FP - Hotarare AGOA remuneratii
 Propunere FP Hotarare AGOA Politica de Remunerare
 Propunere FP -Politica de remunerare
 Motivatia propunerilor FP
 Solicitare - Propuneri Vimetco NV AGA Alro 29 Aprilie 2021
 Propunere Vimetco NV - Proiect Hotarare nr. 673 AGOA Alro aprilie 2021
 Vimetco NV - propuneri si justificari
 Propunere Vimetco NV - Proiect Hotarare nr. 675 AGEA Alro aprilie 2021
 Propunere si justificare Vimetco NV - Comitet Audit
 Formular imputernicire speciala AGOA Alro aprilie 2021, dupa primire propuneri actionari
 Formular vot prin corespondenta AGOA Alro aprilie 2021, dupa primire propuneri actionari
 Formular vot - vot secret prin corespondenta AGOA Alro aprilie 2021, dupa primire propuneri actionari
 Formular imputernicire speciala AGEA Alro aprilie 2021, dupa primire propuneri actionari
 Formular vot prin corespondenta AGEA Alro aprilie 2021, dupa primire propuneri actionari
 Raport curent ulterior AGA O & AGE A 29.04.2021
 Hotarari AGOA nr. 665 – 674 din 29.04.2021
 Hotarare AGEA nr. 675 din 29.04.2021


Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Alro S.A. din 10/11 noiembrie 2020

 Hotarare AGEA nr. 664 din 10.11.2020
 Raport curent ulterior AGA E - 10 noiembrie 2020
 Raport curent anterior AGA E Alro 10/11 noiembrie 2020
 Convocator AGEA Alro noiembrie 2020
 Formular imputernicire speciala AGEA Alro noiembrie 2020
 Formular vot prin corespondenta AGEA Alro noiembrie 2020
 Proiect Hotarare nr. 664 AGEA Alro noiembrie 2020
 Regulament privind exercitarea dreptului de vot in Adunarile Generale de catre actionarii ALRO S A
 Prezentare AGA


Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Alro S.A. din 28/29 aprilie 2020

 Hotarari AGOA nr. 655 – 663 din 28.04.2020
 Raport curent ulterior AGA O - 28 aprilie 2020
 Raport curent – Recomandări privind AGOA din data de 28/29 aprilie 2020 în contextul COVID 19
 Raport curent anterior AGA Alro aprilie 2020
 Convocator AGA Alro aprilie 2020
 Formular imputernicire speciala AGOA Alro aprilie 2020
 Formular vot prin corespondenta AGOA Alro aprilie 2020
 Formular vot prin corespondenta - vot secret - AGOA Alro aprilie 2020
 Proiect Hotarari nr 655-663 AGOA Alro aprilie 2020
 Regulament privind exercitarea dreptului de vot in Adunarile Generale de catre actionarii ALRO S A
 Alro Grup Situatii financiare consolidate si individuale 2019
 Grupul Alro Raport Anual 2019
 Descarcare gestiune 2019
 Prezentare Buget Alro 2020
 Plan de Investitii 2020
 Program de Activitate 2020
 Propuneri remuneratii si venituri suplimentare membri CA Alro 2020
 Nota prelungire auditor E&Y


Adunarea Generala Ordinara si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Alro S.A. din 21/22 ianuarie 2020

 Raport curent anterior AGA Alro 21/22 ianuarie 2020
 Convocator AGOA AGEA Alro ianuarie 2020
 Formular imputernicire speciala AGOA Alro ianuarie 2020
 Formular imputernicire speciala AGEA Alro ianuarie 2020
 Formular vot prin corespondenta AGOA Alro ianuarie 2020
 Formular vot prin corespondenta AGEA Alro ianuarie 2020
 Proiect Hotarari nr. 651 AGOA Alro ianuarie 2020
 Proiect Hotarare nr. 652-654 AGEA Alro ianuarie 2020
 Regulament privind exercitarea dreptului de vot in Adunarile Generale de catre actionarii ALRO S A
 Prezentare propunere remuneratii CA ianuarie 2020
 Propunere facilitate de credit BSTDB
 Prezentarea modificari Regulament Comitet Audit
 Regulament Comitet de Audit, revizie track changes
 Comitetul de audit - regulament de organizare si functionare
 Raport curent ulterior AGA O & AGE A - 21 ianuarie 2020
 Hotarare AGOA nr. 651 din 21.01.2020
 Hotarari AGEA nr. 652;653;654 din 21.01.2020


Adunarea Generala Ordinara si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Alro S.A. din 13/14 decembrie 2019

 Raport curent anterior AGA Alro 13/14 decembrie 2019
 Convocator AGOA AGEA Alro decembrie 2019
 Formular imputernicire speciala AGOA Alro decembrie 2019
 Formular imputernicire speciala AGEA Alro decembrie 2019
 Formular vot prin corespondenta AGOA Alro decembrie 2019
 Formular vot - vot secret prin corespondenta AGOA Alro decembrie 2019
 Formular vot prin corespondenta AGEA Alro decembrie 2019
 Proiect Hotarari nr. 648-649 AGOA Alro decembrie 2019
 Proiect Hotarare nr. 650 AGEA Alro decembrie 2019
 Regulament privind exercitarea dreptului de vot in Adunarile Generale de catre actionarii ALRO S A
 Propunere candidat CA Alro AGOA
 CV Pavel Priymakov
 Lista candidati propusi administratori in CA Alro
 Formular imputernicire speciala AGOA Alro decembrie 2019, dupa depunere candidaturi
 Formular vot - vot secret prin corespondenta AGOA Alro decembrie 2019, dupa depunere candidaturi
 Adresa actionari, Comitet de Remuneratii si Nominalizari
 Raport curent ulterior AGA O & AGE A – 13 decembrie 2019
 Hotarari AGOA nr. 648 – 649 din 13.12.2019
 Hotarare AGEA nr. 650 din 13.12.2019


Adunarea Generala Ordinara si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Alro S.A. din 25/26 aprilie 2019

 Raport curent anterior AGA Alro aprilie 2019
 Convocator AGOA AGEA Alro aprilie 2019
 Formular imputernicire speciala AGOA Alro aprilie 2019
 Formular imputernicire speciala AGEA Alro aprilie 2019
 Formular vot prin corespondenta AGOA Alro aprilie 2019
 Formular vot prin corespondenta - vot secret - AGOA Alro aprilie 2019
 Formular vot prin corespondenta AGEA Alro aprilie 2019
 Proiect Hotarare nr. 611-626 AGEA Alro aprilie 2019
 Proiect Hotarari nr 627-647 AGOA Alro aprilie 2019
 Regulament privind exercitarea dreptului de vot in Adunarile Generale de catre actionarii ALRO S A
 Alro Grup Situatii financiare consolidate si individuale 2018
 Alro Grup Raport Anual 2018
 Descarcare gestiune 2018
 Propunere repartizare profit
 Prezentare Buget Alro 2019
 Plan de Investitii 2019
 Program de Activitate 2019
 Propuneri remuneratii si venituri suplimentare membri CA Alro 2019
 Nota prelungire auditor E&Y
 Prezentare propunere modificare Act Constitutiv
 Comitetul de audit - regulament de organizare si functionare 2019
 Regulamentul Consiliului de Administratie
 Material informativ alegerea administratorilor prin vot cumulativ AGEA Alro aprilie 2019
 Propunere nominalizare membru Comitet de Audit
 CV Mihaela Belu
 Propunere FP, pct. 8 AGOA
 Propunere Paval Holding Comitet Audit
 CV Vasile Iuga
 FP - Propunere membri Consiliul de Administratie
 Paval Holding - Propunere membri Consiliul de Administratie
 NN Pensii - Propunere membri Consiliul de Administratie
 Propunerea Presedintelui Consiliului de Administratie de candidaturi pentru pozitia de membri ai CA Alro SA
 CV Marinel Burduja
 Lista candidati propusi administratori in CA Alro
 Formular imputernicire speciala AGEA Alro aprilie 2019, dupa expirare termen propuneri ordine de zi
 Formular vot prin corespondenta AGEA Alro aprilie 2019, dupa expirare termen propuneri ordine de zi
 Formular imputernicire speciala AGOA Alro aprilie 2019, dupa depunere candidaturi
 Formular vot prin corespondenta AGOA Alro aprilie 2019, dupa expirare termen propuneri ordine de zi
 Formular vot - vot secret prin corespondenta AGOA Alro aprilie 2019, dupa depunere candidaturi
 Raport curent ulterior AGA O & AGE A - 25 aprilie 2019
 Hotarari AGEA nr. 611 – 626 din 25.04.2019
 Hotarari AGOA nr. 627 – 647 din 25.04.2019


Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Alro S.A. din 17/18 decembrie 2018

 Raport curent anterior AGA E Alro 17/18 decembrie 2018
 Convocator AGEA Alro 17 decembrie 2018
 Formular imputernicire speciala AGEA Alro 17 decembrie 2018
 Formular vot prin corespondenta AGEA Alro 17 decembrie 2018
 Proiect Hotarare nr. 610 AGEA Alro 17 decembrie 2018
 Regulament privind exercitarea dreptului de vot in Adunarile Generale de catre actionarii ALRO S A
 Prezentare AGA
 Raport curent ulterior AGEA 17 decembrie 2018
 Hotarare AGEA nr. 610/17.12.2018


Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Alro S.A. din 13/14 decembrie 2018

 Raport curent anterior AGA Alro decembrie 2018
 Convocator AGA decembrie 2018
 Formular imputernicire speciala AGOA Alro decembrie 2018
 Formular vot prin corespondenta AGOA Alro decembrie 2018
 Proiect Hotarare nr. 607-609 AGOA Alro decembrie 2018
 Regulament privind exercitarea dreptului de vot in Adunarile Generale de catre actionarii ALRO S A
 Situatii financiare interimare individuale pentru perioada de 9 luni incheiata la 30 septembrie 2018
 Raport auditor pentru perioada de 9 luni incheiata la 30 septembrie 2018
 Propunere distribuire dividende perioada de 9 luni incheiata la 30 septembrie 2018
 Raport curent ulterior AGA O - 13 decembrie 2018
 Hotarari AGOA nr. 607-609/13.12.2018
 Raport_curent - 13 12 2018 - Comunicat privind plata dividendelor interimare pentru perioada de 9 luni si procedura pentru distribuirea dividendelor


Adunarea Generala Ordinara si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Alro S.A. din 13/14 noiembrie 2018

 Raport curent anterior AGA Alro noiembrie 2018
 Convocator AGA Alro noiembrie 2018
 Formular imputernicire speciala AGEA Alro noiembrie 2018
 Formular imputernicire speciala AGOA Alro noiembrie 2018
 Formular vot - vot secret prin corespondenta AGOA Alro noiembrie 2018
 Formular vot prin corespondenta AGOA Alro noiembrie 2018
 Formular vot prin corespondenta AGEA Alro noiembrie 2018
 Proiect Hotarare nr. 601-605 AGOA Alro noiembrie 2018
 Proiect Hotarare nr. 606 AGEA Alro noiembrie 2018
 Regulament privind exercitarea dreptului de vot in Adunarile Generale de catre actionarii ALRO S A
 Propunere candidati CA Alro
 Formular imputernicire speciala AGOA noiembrie 2018, dupa depunere candidaturi
 Formular vot - vot secret - prin corespondenta AGOA noiembrie 2018, dupa depunere candidaturi
 Raport curent ulterior AGA O & AGE A - 13 11 2018
 Hotarari AGOA Alro nr. 601-605 / 13.11.2018
 Hotararea AGEA Alro nr. 606/13.11.2018


Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Alro S.A. din 11/12 octombrie 2018

 Convocator AGEA Alro octombrie 2018
 Formular imputernicire speciala AGEA Alro octombrie 2018
 Formular vot prin corespondenta AGEA Alro octombrie 2018
 Proiect Hotarare nr.600 AGEA Alro octombrie 2018
 Raport curent anterior AGEA Alro octombrie 2018
 Regulament privind exercitarea dreptului de vot in Adunarile Generale de catre actionarii ALRO SA
 Prezentare AGEA
 Raport curent hotarari AGEA Alro 11 octombrie 2018
 Hotarari AGEA Alro 11 octombrie 2018


Adunarea Generala Ordinara si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Alro S.A. din 27/28 aprilie 2018

 Convocator AGOA-AGEA Alro aprilie 2018
 Formular imputernicire speciala AGOA Alro aprilie 2018
 Formular imputernicire speciala AGEA Alro aprilie 2018
 Formular vot prin corespondenta AGOA Alro aprilie 2018
 Formular vot prin corespondenta - vot secret - AGOA Alro aprilie 2018
 Formular vot prin corespondenta AGEA Alro aprilie 2018
 Proiect Hotarari nr. 590-597 AGOA Alro aprilie 2018
 Proiect Hotarare nr. 598 AGEA Alro aprilie 2018
 Raport curent anterior AGA Alro aprilie 2018
 Regulament privind exercitarea dreptului de vot in Adunarile Generale de catre actionarii ALRO SA
 Situatii financiare 2017
 Descarcare de gestiune 2017
 Raport anual pentru 2017, situatii financiare, raport auditor pentru 2017
 Repartizare profit
 Program de activitate 2018
 Propuneri remuneratii si venituri suplimentare membri CA Alro 2018
 Nota prelungire auditor E&Y
 Cerere Vimetco NV completare ordine de zi AGEA aprilie 2018
 Proiect Hotarare AGEA Alro aprilie 2018, dupa completare ordine de zi
 CV DP romana
 Raport curent anterior AGA Alro aprilie 2018
 Formular imputernicire speciala AGEA Alro aprilie 2018, dupa completare ordine de zi
 Formular vot prin corespondenta AGEA Alro aprilie 2018, dupa completare ordine de zi
 Raport curent AGA Alro, 27 aprilie 2018
 Hotararile AGOA ALRO nr. 590–591/27.04.2018
 Hotararile AGEA ALRO nr. 598–599/27.04.2018


Adunarea Generala Ordinara si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Alro S.A. din 23/24 martie 2018

 Convocator AGOA-AGEA Alro martie 2018
 Formular imputernicire speciala AGEA Alro martie 2018
 Formular imputernicire speciala AGOA Alro martie 2018
 Formular vot prin corespondenta - vot secret - AGOA Alro martie 2018
 Formular vot prin corespondenta AGEA Alro martie 2018
 Formular vot prin corespondenta AGOA Alro martie 2018
 Proiect Hotarare nr.582 AGOA Alro, martie 2018
 Proiect Hotarari nr.583-589 AGEA Alro martie 2018
 Raport curent anterior AGA Alro martie 2018
 Propuneri nominalizari si remuneratii membri Comitet de Audit Alro 2018
 Regulament privind exercitarea dreptului de vot in Adunarile Generale de catre actionarii ALRO S A.
 Regulamentul Consiliului de Administratie
 Comitetul de audit - regulament de organizare si functionare
 CV Manaicu Adrian
 CV Magdalena Manea
 CV Serghei Catrinescu
 Propunere candidat CA Alro AGOA
 CV Svetlana Pinzari
 Hotararea AGEA Nr.583 din data de 23 martie 2018
 Hotararea AGOA Nr.582 din data de 23 martie 2018
 Raport curent AGOA din data de 23 martie 2018


Adunarea Generala Ordinara a actionarilor Alro S.A. din 2/3 februarie 2018

 Convocator AGA Alro februarie 2018
 Formular imputernicire speciala AGA Alro februarie 2018
 Formular vot prin corespondenta AGA Alro februarie 2018
 Proiect Hotarari nr. 579-581 AGA Alro februarie 2018
 Raport curent anterior AGA Alro februarie 2018
 Regulament privind exercitarea dreptului de vot in Adunarile Generale de catre actionarii ALRO SA
 Alro Budget 2018
 Program de Investitii 2018
 Hotararile AGOA ALRO nr. 579 – 581/02.02.2018
 Raport curent AGOA din data de 02 februarie 2018


Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Alro S.A. din 9/10 noiembrie 2017

 Convocator AGEA Alro noiembrie 2017
 Formular imputernicire speciala AGEA Alro noiembrie 2017
 Formular vot prin corespondenta AGEA Alro noiembrie 2017
 Proiect Hotararie nr.578 AGEA Alro noiembrie 2017
 Raport curent anterior AGEA Alro noiembrie 2017
 Regulament privind exercitarea dreptului de vot in Adunarile Generale de catre actionarii ALRO S A
 Prezentare AGA
 Hotararea AGEA Nr.578 din data de 09 noiembrie 2017
 Raport curent AGEA din data de 09 noiembrie 2017


Adunarea Generala Ordinara si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Alro S.A. din 27/28 iunie 2017

 Propunere candidat CA Alro AGOA
 Convocator AGOA-AGEA Alro iunie 2017
 Formular imputernicire speciala AGEA Alro iunie 2017
 Formular imputernicire speciala AGOA Alro iunie 2017
 Formular vot prin corespondenta - vot secret - AGOA Alro iunie 2017
 Formular vot prin corespondenta AGEA Alro iunie 2017
 Formular vot prin corespondenta AGOA Alro noiembrie 2017
 Proiect Hotararie nr. 576 AGOA Alro iunie 2017
 Proiect Hotararie nr. 577 AGEA Alro iunie 2017
 Raport curent anterior AGOA Alro iunie 2017
 Regulament privind exercitarea dreptului de vot in Adunarile Generale de catre actionarii ALRO S A
 Hotararea AGOA Nr. 576 din data de 27 iunie 2017
 Hotararea AGEA Nr. 577 din data de 27 iunie 2017


Adunarea Generala Ordinara a actionarilor Alro S.A. din 28/29 aprilie 2017

 Hotararile nr. 566 - 575 AGOA Alro 28.04.2017
 Convocator AGA Alro aprilie 2017
 Formular imputernicire speciala AGOA Alro aprilie 2017
 Formular vot prin corespondenta - vot secret - AGOA Alro aprilie 2017
 Formular vot prin corespondenta AGOA Alro aprilie 2017
 Proiect Hotarari nr 566-575 AGOA Alro aprilie 2017
 Raport curent anterior AGOA Alro aprilie 2017
 Regulament privind exercitarea dreptului de vot in Adunarile Generale de catre actionarii ALRO S A
 Situatii financiare 2016
 Descarcare de gestiune 2016
 Raport anual pentru 2016, situatii financiare, raport auditor pentru 2016
 Repartizare profit net 2016
 Prezentare Buget Alro 2017
 Program de activitate 2017
 Plan de investitii 2017
 Propuneri remuneratii si venituri suplimentare membri CA Alro 2017
 Nota prelungire auditor E&Y
 Raport curent propunere Vimetco NV pct. 4 AGOA Alro aprilie 2017
 Propunere hotarare Vimetco N.V. pct. 4 ordine de zi AGA


Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor Alro S.A. din 19/20 decembrie 2016

 Hotararea AGEA Alro 19/20 decembrie 2016
 Raport curent întocmit conform prevederilor art. 226 din Legea nr. 297/2004
 Convocator AGEA Alro 19/20 decembrie 2016
 Formular imputernicire speciala AGEA Alro 19/20 decembrie 2016
 Formular vot prin corespondenta AGEA Alro 19/20 decembrie 2016
 Proiect Hotarare AGEA nr. 565 din 19/20 decembrie 2016
 Raport curent anterior AGEA Alro 19/20 decembrie 2016
 Prezentare Contracte de alumina Alro - Alum AGEA decembrie 2016
 Regulament privind exercitarea dreptului de vot in Adunarile Generale de catre actionarii ALRO S.A.


Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a actionarilor Alro S.A. din 16/17 noiembrie 2016

 RC AGOA-AGEA 16.11.2016
 Hotararea AGOA Nr. 563 din data de 16 noiembrie 2016
 Hotararea AGEA Nr. 564 din data de 16 noiembrie 2016
 Convocator AGOA AGEA Alro 16/17 noiembrie 2016
 Formular imputernicire speciala AGOA Alro 16/17 noiembrie 2016
 Formular imputernicire speciala AGEA Alro 16/17 noiembrie 2016
 Formular vot prin corespondenta AGOA Alro 16/17 noiembrie 2016
 Formular vot prin corespondenta – vot secret AGOA Alro 16/17 noiembrie 2016
 Formular vot prin corespondenta AGEA Alro 16/17 noiembrie 2016
 Proiect Hotarare AGOA nr. 563 din 16/17 noiembrie 2016
 Proiect Hotarare AGEA nr. 564 din 16/17 noiembrie 2016
 Raport curent anterior AGOA AGEA Alro 16/17 noiembrie 2016
 Regulament privind exercitarea dreptului de vot in Adunarile Generale de catre actionarii ALRO S.A.
 CV dl. Tomasz Bukowski
 Nominalizare pentru pozitia de membru al Consiliului de Administratie al ALRO S.A.


Adunarea Generala Ordinara a actionarilor Alro S.A. din 29/30 aprilie 2016

 Convocator AGA Alro aprilie 2016
 Formular imputernicire speciala AGOA Alro aprilie 2016
 Formular vot coresp. AGOA Alro aprilie 2016
 Formular vot coresp. - vot secret - AGOA Alro aprilie 2016
 Proiect Hotarari nr. 554-562 AGOA Alro aprilie 2016
 Raport curent anterior AGA Alro aprilie 2016
 Regulament privind exercitarea dreptului de vot in Adunarile Generale de catre actionarii ALRO S.A.
 Raport individual administratori pentru 2015
 Raport consolidat administratori pentru 2015
 Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru 2015
 Situatii financiare individuale, raport auditor 2015
 Situatii financiare consolidate, raport auditor 2015
 Prezentare buget Alro 2016
 Program de activitate Alro 2016
 Plan de investitii Alro 2016
 Propuneri remuneratie si limita generala membri CA Alro 2016
 Nota prelungire mandat auditor
 Raport curent întocmit conform prevederilor art. 226 din Legea nr. 297/2004
 Hotatarile AGOA nr.554-562 aprilie 2016


Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a actionarilor Alro S.A. din 30/31 octombrie 2015

 Convocator AGOA AGEA Alro octombrie 2015
 Formular imputernicire speciala AGOA Alro octombrie 2015
 Formular imputernicire speciala AGEA Alro octombrie 2015
 Formular vot prin corespondenta AGOA Alro octombrie 2015
 Formular vot prin corespondenta – vot secret AGOA Alro octombrie 2015
 Formular vot prin corespondenta AGEA Alro octombrie 2015
 Proiect Hotarare AGOA nr. 551 octombrie 2015
 Proiect Hotarare AGEA nr. 552 octombrie 2015
 Raport curent anterior AGOA AGEA Alro octombrie 2015
 Regulament privind exercitarea dreptului de vot in Adunarile Generale de catre actionarii ALRO S.A.
 Cerere Vimetco NV completare ordine de zi AGEA 30 octombrie 2015
 Completare convocare AGEA Alro octombrie 2015
 Formular imputernicire speciala AGEA Alro octombrie 2015, dupa completare ordine de zi AGEA
 Formular vot prin corespondenta AGEA Alro octombrie 2015, dupa completare ordine de zi AGEA
 Proiect Hotarare nr.553 AGEA Alro octombrie 2015
 Raport curent anterior AGA Alro completare ordine de zi AGEA octombrie 2015
 Creditul de investitii AGEA octombrie 2015
 Creditul revolving AGEA octombrie 2015
 Propunere candidat CA Alro AGOA
 Hotararea AGOA nr. 551/30.10.2015
 Hotararea AGEA nr. 552/30.10.2015
 Raport curent ulterior AGOA AGEA 30.10.2015


Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor Alro S.A. din 10/11 iulie 2015

 Decizia AGEA nr. 550
 Raportul curent ulterior AGEA
 Convocator AGEA Alro iulie 2015
 Formular imputernicire speciala AGEA Alro iulie 2015
 Formular vot coresp. AGEA Alro iulie 2015
 Proiect Hotarare nr. 550 AGEA Alro iulie 2015
 Raport curent anterior AGEA Alro iulie 2015
 Prezentare Credit Revolving
 Prezentare Credit de Investitii
 Prezentare Credit de Refinantare RBRO
 Prelungirea unei clauze Facilitate Eximbank
 Regulament privind exercitarea dreptului de vot in Adunarile Generale de catre actionarii ALRO S.A.


Adunarea Generala Ordinara a actionarilor Alro S.A. din 29/30 aprilie 2015

 Hotararile AGA nr. 541-549 aprilie 2015
 Raport curent ulterior AGA aprilie 2015
 Convocator AGA Alro aprilie 2015
 Formular imputernicire speciala AGOA Alro aprilie 2015
 Formular vot coresp. AGOA Alro aprilie 2015
 Formular vot coresp. - vot secret - AGOA Alro aprilie 2015
 Proiect Hotarari nr. 541-549 AGOA Alro aprilie 2015
 Raport curent anterior AGA Alro aprilie 2015
 Regulament privind exercitarea dreptului de vot in Adunarile Generale de catre actionarii ALRO S.A.
 1. Raport individual al administratorilor pentru 2014
 2. Raport consolidat al administratorilor pentru 2014
 3. Descarcarea de gestiune 2014
 4. Situatii financiare individuale 2014, raport auditor
 5. Situatii financiare consolidate 2014, raport auditor
 6. Prezentare buget Alro 2015
 7. Program de activitate Alro 2015
 8. Plan de investitii Alro 2015
 9, 10. Propuneri remuneratie si limita generala membri CA Alro 2015
 11, 12. Nota prelungire mandat auditor


Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ALRO 29/30 ianuarie 2015

 Convocator AGEA 29/30 ianuarie 2015
 Formular procura speciala AGEA 29/30 ianuarie 2015
 Formular vot prin corespondenta AGEA 29/30 ianuarie 2015
 Proiect Hotarare AGEA nr. 540 29/30 ianuarie 2015
 Raport curent anterior AGEA 29/30 ianuarie 2015
 Prezentarea facilitatii EximBank pentru AGEA 29 ianuarie 2015
 Regulament privind exercitarea dreptului de vot in Adunarile Generale de catre actionarii ALRO S.A.
 Hotararea AGEA nr. 540/29.01.2015
 Raport curent ulterior AGEA din 29.01.2015


Adunarea Generala Extraordinara si Ordinara a actionarilor ALRO 19/20 decembrie 2014

 Convocator AGEA 19/20 decembrie 2014 / Convocator AGOA 19/20 decembrie 2014
 Formular procura speciala AGEA 19/20 decembrie 2014
 Formular procura speciala AGOA 19/20 decembrie 2014
 Formular vot prin corespondenta AGEA 19/20 decembrie 2014
 Formular vot prin corespondenta AGOA 19/20 decembrie 2014
 Proiect Hotarari nr. 535 AGEA 19/20 decembrie 2014
 Proiect Hotarare nr. 536-539 AGOA 19/20 decembrie 2014
 Program de investii pentru 2014 – suplimentare
 Regulamentul Consiliului de Administratie
 Raport curent anterior AGEA/AGOA 19/20 decembrie 2014
 Regulament privind exercitarea dreptului de vot in Adunarile Generale de catre actionarii ALRO S.A.
 Propunere candidati Vimetco NV
 CV dl. Anikin
 CV dl. Barabanov
 Propunere candidat Fondul Proprietatea
 Hotararea AGEA nr. 535/19.12.2014
 Horararile AGOA nr. 536-539/19.12.2014


Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a actionarilor ALRO 6/7 noiembrie 2014

 Convocator AGOA AGEA 6/7 noiembrie 2014
 Formular procura speciala AGOA 6/7 noiembrie 2014
 Formular procura speciala AGEA 6/7 noiembrie 2014
 Formular vot prin corespondenta AGOA 6/7 noiembrie 2014
 Formular vot prin corespondenta AGEA 6/7 noiembrie 2014
 Proiect Hotarari nr. 530 - 533 AGOA 6/7 noiembrie 2014
 Proiect Hotarare nr. 534 AGEA 6/7 noiembrie 2014
 Raport curent anterior AGOA/AGEA 6/7 noiembrie 2014
 Program de investii pentru 2014 – suplimentare
 Regulament privind exercitarea dreptului de vot in Adunarile Generale de catre actionarii ALRO S.A
 Propunere candidati CA Alro AGOA
 
Hotararile nr.530-533 AGOA Alro 6 noiembrie 2014
 Hotararea nr.534 AGOA Alro 6 noiembrie 2014


Adunarea Generala Ordinara a actionarilor ALRO 7/8 august 2014

 Convocator AGOA 7/8 august 2014
 Formular procura speciala AGOA 7/8 august 2014
 Formular vot prin corespondenta 7/8 august 2014
 Proiect Hotarare nr. 529 AGOA 7/8 august 2014
 Raport curent anterior AGOA 7/8 august 2014
 Nota pentru aprobare prelungire contract auditor financiar
 Regulament privind exercitarea dreptului de vot in Adunarile Generale de catre actionarii ALRO S.A.
 Hotararea AGOA Alro nr. 529 din 07.08.2014
 Raport curent dupa AGOA 07.08.2014


Adunarea Generala Ordinara a actionarilor ALRO 30/31 mai 2014

 Convocator AGOA Alro 30 mai 2014
 1. Prezentare buget 2014
 2. Program de activitate pentru 2014
 3. Plan de Investitii pentru 2014
 Formular procura speciala AGOA Alro 30 mai 2014
 Formular vot prin corespondenta AGOA Alro 30 mai 2014
 Proiect Hotarari 525-528 AGOA Alro 30 mai 2014
 Raport curent anterior AGOA 30 mai 2014
 Regulament privind exercitarea dreptului de vot in Adunarile Generale de catre actionarii ALRO SA
 Hotararile AGA nr. 525_528/30.05.2014
 Raportul Curent din 30.05.2014


Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a actionarilor ALRO 29/30 aprilie 2014

  Convocator  AGOA AGEA 29/30 aprilie 2014
  Formular procura speciala AGEA 29/30 aprilie 2014
  Formular procura speciala AGOA 29/30 aprilie 2014
  Formular vot prin corespondenta AGEA 29/30 aprilie 2014
  Formular vot prin corespondenta AGOA 29/30 aprilie 2014
  Proiect Hotarari nr. 518-523 AGOA  29/30 aprilie 2014
  Proiect Hotarare nr. 524 AGEA 29/30 aprilie 2014
  Raport curent anterior AGOA AGEA 29/30 aprilie 2014
  1. Raportul individual al administratorilor 2013
  2. Raportul consolidat al administratorilor 2013
  3. Descarcarea de gestiune pentru 2013
  4. Situatii financiare individuale 2013 IFRS
  5. Situatii financiare consolidate 2013 IFRS
  6, 7. Propunere pct. 6, 7
 
Regulament privind exercitarea dreptului de vot in Adunarile Generale de catre actionarii ALRO S.A.
  Nominalizare pentru pozitia de membru al Consiliului de Administratie al S.C. ALRO S.A.
  CV dl. Serghei Gheorghe
  Raport curent AGOA-AGEA 29 04 2014
  Hotarari nr. 518-523 AGOA Alro 29.04.2014
  Hotararea nr. 524 AGEA Alro 29.04.2014

 


Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor 7/8.03.2014 

 


Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 24/25.01.2014

 Convocatorul AGEA Alro 24/25.01.2014
 Raportul curent anterior AGEA Alro 24/25.01.2014
 Formular de vot prin corespondenta AGEA Alro 24/25.01.2014
 Formular de procura speciala AGEA Alro 24/25.01.2014
 Draftul Hotararii nr. 514 AGEA Alro 24/25.01.2014
 Prezentarea facilitatilor EXIMBANK S.A. AGEA Alro 24/25.01.2014
 Regulament pentru exercitarea dreptului la vot in AGA de catre actionarii Alro
 Hotararea nr. 514 - AGEA 24.01.2014
 Raport curent

 


Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 09/10.08.2013


Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 27/28.06.2013

 Convocatorul AGOA, AGEA 27/28.06.2013
 Formular procura speciala AGOA
 Formular procura speciala AGEA
 Formular vot prin corespondenta AGOA
 Formular vot prin corespondenta AGEA
 Draft Hotarare AGOA 510/27/28.06.2013
 Draft Hotarare AGEA nr. 511/27/28.06.2013
 Regulamentul de exercitare a dreptului de vot in AGA de catre actionarii Alro S.A. Slatina
 
Propunere candidat AGOA 27/28 Iunie 2013
 Prezentarea candidatului propus de CA Alro
Hotarare AGOA 510/27/28.06.2013
 Hotarare AGEA nr. 511/27/28.06.2013

 

 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 29/30.04.2013

Convocator AGOA 29/30.04.2013
Raport curent anterior AGOA 29/30.04.2013
Formular de procura speciala
Formular de vot prin corespondenta
Proiecte de hotarari AGOA nr. 495 – 509
Raportul anual CNVM pentru 2012
 Propunere remuneratii si limita venituri membri CA Alro
Descarcarea de gestiune
IFRS Situatii financiare neconsolidate Raport neconsolidat auditor independent si Raport neconsolidat administratori
IFRS Situatii financiare consolidate Raport consolidat auditor independent si Raport consolidat administratori
Declaratia de conformitate CGC
 Regulament de exercitare a dreptului de vot.
 
Alro prezentare Buget 2013
 Program activitate 2013 Alro
 Proiect hotarari 503, 504 AGOA ALRO aprilie 2013
 
ALRO AGOA proiect hot. nr.505
 Program de Investitii Alro 2013
Hotarari nr. 495-509 AGOA Alro 29.04. 2013
Raport curent dupa AGOA Alro 29 04 2013


Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a actionarilor 20/21.03.2013

Hotarirea AGOA nr. 493/20.03.2013
Hotararea AGEA nr. 494/20.03.2013
Raport curent dupa AGOA si AGEA din 20.03.2013
Convocator AGOA AGEA Alro martie 2013
Formular procura speciala AGEA Alro martie 2013
Formular procura speciala AGOA Alro martie 2013
Formular vot prin corespondenta AGEA ALRO martie 2013
Formular vot prin corespondenta AGOA ALRO martie 2013
Proiect hotarare nr. 493 AGOA ALRO martie 2013 rev
Proiect hotarare nr. 494 AGEA ALRO martie 2013
Raport curent anterior AGOA AGEA Alro martie 2013
Regulament privind exercitarea dreptului de vot in Adunarile Generale de catre actionarii S.C. ALRO S.A. Slatina
Propunere candidat CA Alro AGOA martie 2013
Prezentarea candidatului propus pentru Consiliul de Administratie al Alro
CV - PM ro


Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a actionarilor 18/19.12.2012

Raport curent dupa sedinta AGOA/AGEA 18/19.12.2012
 Convocator AGEA 18/19.12.2012
 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor 15/16.11.2012

 Raport curent dupa sedinta AGOA 15.11.2012
 Hotararile AGOA nr. 480, 481, 482/15.11.2012
Convocatorul AGOA nov. 2012
Raportul curent anterior AGOA nov. 2012
Formular de vot prin corespondenta AGOA nov. 2012
Formular de procura speciala AGOA nov. 2012
Propunere candidat pentru functia  de membru CA Alro
Prezentarea candidatului nominalizat pt. CA Alro
 Proiect hotarari 480-482 AGOA nov. 2012
Regulament pentru exercitarea dreptului la vot in AGA de catre actionarii Alro


Adunarea Generala Ordinara si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, 01 / 02.08.2012

Raport Curent AGA 01 august 2012 dupa sedinta
Hotararea AGOA nr 473_476
Hotararea AGEA nr 477_479
Convocator AGEA, AGOA Alro august 2012
Formular procura speciala AGEA Alro august 2012
Formular procura speciala AGOA Alro august 2012
Formular vot prin corespondenta AGEA august 2012
Formular vot prin corespondenta AGOA august 2012
Mandat auditor
Proiecte Hotarari nr  473-476 AGOA Alro august 2012
Proiecte Hotarari nr  477-479 AGEA Alro august 2012
Raport curent anterior AGEA AGOA Alro, august 2012
Regulament exercitare drept vot


Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, 27 / 28.04.2012


Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor 28/29.12.2011

 Raport curent AGOA dupa sedinta 
 Hotarari AGOA 
 Regulamentul de exercitare drept de vot
 Raport curent AGOA decembrie 2011
 Formular procura speciala Formular vot prin corespondenta
 Formular procura speciala AGOA decembrie 2011
 Proiect Hotarari nr. 454-456 AGOA decembrie 2011
 Convocator AGOA Alro decembrie 2011
 Buget revizuit 2011 AGOA decembrie 2011
 BVC 2011 AGOA Decembrie 2011

 


Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, 01 / 02.11.2011

Hotarari Adunarea Generala Ordinara
Raport curent intocmit conform prevederilor art. 226 din Legea nr. 297/2004
Regulamentul de exercitarea dreptului de vot
Raport current AGOA noiembrie 2011
Formular procura speciala AGOA
Formular de vot prin corespondenta AGOA
Proiect Hot AGOA nr.451-453
Convocator AGOA Alro noiembrie 2011
Propunere candidatura CA Alro
Prezentare candidatura


 

Adunarea Generala Extraordinara si Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, 29 / 30.04.2011

290411_Raport_Curent_AGA29aprilie_2011_dupa_sedinta.pdf
290411_Hot_AGEAnr429_432_ro.pdf
290411_Hot_AGOAnr433_451_ro.pdf
280311_1.6_Raportul_individual_al_administratorilor_Situatii_financiare_individuale.pdf
280311_1_AGEA_Modificare_Act_Constitutiv_2011.pdf
280311_2_AGEA_RegulamentCA.pdf
280311_2_Raportul_consolidat_al_administratorilor.pdf
280311_3_Descarcare_gestiune.pdf
280311_4_Raportul_Individual_al_Auditorului_Financiar_ro.pdf
280311_5_Raportul_Auditorului_Independent_conso_rom.pdf
280311_7_Situatii_financiare_consolidate.pdf
280311_8_Repartizarea_profitului_si_fixarea_dividendului.pdf
280311_9_Declaratie_Conformitate_CGC_2503.pdf
280311_9_Raportul_CNVM_2010.pdf
280311_10_Bugetul_de_venituri_si_cheltuieli_2011_rom.pdf
280311_11_program_activitate.PDF
280311_13_14_Propunere_punctele_13_14_de_pe_agenda.pdf
280311_15_Prelungire_mandat_auditor_financiar.pdf
280311_2011_ALRO_Program_de_Investitii.pdf
280311_Convocator_AGA_Alro_aprilie_2011_ro.pdf
280311_Draft_Hot_AGEA_nr_429_432_ro.pdf
280311_Draft_Hot_AGOA_nr_433_451_ro.pdf
280311_Formular_de_vot_prin_corespondenta_AGEA_ro.pdf
280311_Formular_de_vot_prin_corespondenta_AGOA_ro.pdf
280311_Formular_procura_speciala_AGEA_ro.pdf
280311_Formular_procura_speciala_AGOA_ro.pdf
280311_Raport_Curent_AGOA_AGEA_aprilie_2011_ro.pdf
280311_Regulament_exercitarea_dreptului_de_vot_2011_ro.pdf


Hotarari Adunarea Generala Ordinara a actionarilor 09.11.2010


Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a actionarilor 20.07.2010


Adunarea Actionarilor 2010


Adunarea Actionarilor 2009

Hide URL: 
Show URL