Raport curent conform art. 82 din Legea nr. 24/2017

Mar, 03/26/2019 - 12:45

 

Va informam prin prezentul Raport curent ca ALRO S.A. a incheiat cu societatile VIMETCO EXTRUSION S.R.L., ALUM S.A. (membre ale grupului Alro inregistrat la A.S.F.) urmatoarele tranzactii, ale caror valori cumulate depasesc 50.000 EUR (cursul de referinta BNR folosit este cel de la data la care s-a incheiat actul juridic care face obiectul raportului, cu mentiunea ca valoarea calculata nu include TVA):

Nr.

Partile care au incheiat actul juridic

Data incheierii

si natura actului

Descrierea obiectului respectivului act juridic

Valoarea totala a actului juridic

(RON)

Datorii reciproce

(RON)****

Garantii constituite,

penalitati stipulate

 

Termenele si modalitatile

de plata

1.

ALRO S.A.

(Vanzator ) – VIMETCO EXTRUSION S.R.L.

(Cumparator)

P031219-24

Act aditional nr.2 la contractul de vanzare cumparare nr.

I 3050/2019

- modificarea primei de prelucrare pentru cantitatea de 4.157 Mt. +/- 2% bare de aluminiu, tipul 6060/6063/6005 si 6082 ce se va livra in perioada februarie-martie 2019;

- modificarea termenului de plata.

39.972.232*

Creanta ALRO

68.193.894

 

Datorii ALRO

150.785

-

 

 

Maxim 45 zile de la livrare

2.

ALRO S.A.

(Cumparator) – ALUM S.A

(Vanzator)

250/06.03.2019

Act aditional nr.3

la contractele de vanzare-cumparare nr.4600013044/2016, 4600013045/2016,

4600013046/2016

- modificarea calculatiei pretului pe tona de alumina stabilita prin Acordul de pret in avans emis de autoritatea fiscala, care se va aplica incepand cu 01.01.2017;

- completarea capitolelor documente, receptia cantitativa si calitativa.

4.388.539.735**

Creanta ALRO

11.032.602

 

Datorii ALRO

20.197

-

-

3.

ALRO S.A.

(Locatar) – VIMETCO EXTRUSION S.R.L.

(Locator)

337/21.03.2019

Act aditional nr.1 la contractul de inchiriere echipamente nr.

4600013521/2017

Modificarea anexei nr.1 privind bunurile inchiriate si cuantumul chiriei

207.072***

Creanta ALRO

68.193.894

 

Datorii ALRO

150.785

-

OP la 30 zile de la emiterea facturii sau

prin compensare

 

Nota :

*aceasta valoare estimativa se regaseste in valoarea contractului raportat in 14.02.2019.

**aceasta valoarea estimativa inlocuieste valorile contractelor raportate in data de 31.01.2017.

** *aceasta valoare este calculata pentru o perioada de 1 an, avand in vedere ca durata contractului este nedeterminata, nu se poate stabili valoarea totala a contractului.

** **datoriile reciproce sunt calculate conform inregistrarilor contabile la data de 28.02.2019.

 

 

                           Presedinte al Consiliul de Administratie                                        Director General

                                      Marian Daniel Nastase                                                       Gheorghe Dobra

 

Hide URL: 
Show URL