Raport curent conform art. 108 din Legea nr. 24/2017, republicata (ALRO S.A. & VIMETCO EXTRUSION SRL)

Vin, 08/11/2023 - 10:56

Eveniment important de raportat:  Raportarea tranzactiilor cu parti afiliate conform art. 108 alin. 3 si alin.13 din Legea nr.24/2017 - Republicata

Va informam prin prezentul Raport curent ca ALRO S.A. a incheiat in data de 11 August 2023 cu societatea VIMETCO EXTRUSION S.R.L. (membra a grupului Alro inregistrat la A.S.F.),otranzactie noua a carei valoare cumulata cu restul tranzactiilor incheiate/ executate in ultimele 12 luni, depasestecumulativ 5% din activele nete ale societatii, conform situatiilor financiare individuale ale ALRO S.A. aferente primelor 6 luni ale anului 2023, in valoare de 63.083.755 RON.

Detalii privind tranzactia incheiata in data de 11 August 2023 de ALRO S.A., in calitate de Furnizor si VIMETCO EXTRUSION S.R.L., in calitate de Beneficiar, continand informatii cu privire la data incheierii, natura tranzactiei , descrierea obiectului acesteia, creantele si datoriile reciproce sunt prezentatein Anexa 1.

Conducerea societatii declara ca a evaluat tranzactiile raportate ca fiind corecte din punct de vedere economic si avand un caracter justificat.

 

Presedinte al Consiliului de Administratie                                                      Director General

Marian Daniel Nastase                                                                                  Gheorghe Dobra

Hide URL: 
Show URL