Raport curent conform art. 108 din Legea nr. 24/2017, republicata (ALRO S.A. & CONEF GAZ S.R.L.)

Vin, 01/14/2022 - 20:00

Eveniment important de raportatRaportarea tranzactiilor cu parti afiliate conform art. 108 alin. 3 si alin.13 din Legea nr.24/2017 - Republicata

Va informam prin prezentul Raport curent ca ALRO S.A. a incheiat cu societatea CONEF GAZ S.R.L., companie sub control comun, in data de 14 Ianuarie 2022, un contract nou, a carui valoare cumulata cu restul tranzactiilor incheiate/ executate in ultimele 12 luni,depaseste cumulativ 5% din activele nete ale societatii, conform situatiilor financiare individuale ale ALRO S.A. aferente primelor 6 luni ale anului 2021, in valoare de 50.219.273 RON, dupa cum urmeaza:

  • Tranzactii ale ALRO S.A. cu societatea CONEF GAZ S.R.L., companie sub control comun, incheiate/executate in perioada 01.10.2021 – 31.12.2021 in valoare totala de 29.211.864 RON.
  • Detalii privind contractul incheiat in data de 14 Ianuarie 2022 de ALRO S.A. cu societatea CONEF GAZ S.R.L. in valoare estimata de 113.549.130 RON.

Anexat acestui raport am inclus detalii dupa cum urmeaza:

  • Anexa 1 - Raportarea tranzactiilor incheiate/executate in perioada 01.10.2021 – 31.12.2021;
  • Anexa 2 - Raportarea contractelor aferente tranzactiilor din Anexa 1;
  • Anexa 3 - Raportarea contractului incheiat in data de 14 Ianuarie 2022 si a soldurilor datoriilor si creantelor reciproce la data de 31 Decembrie 2021.

Conducerea societatii declara ca a evaluat tranzactiile raportate ca fiind corecte din punct de vedere economic si avand un caracter justificat.

 

Presedinte al Consiliului de Administratie                                                                                                 Director General

             Marian Daniel Nastase                                                                                                                Gheorghe Dobra

Hide URL: 
Show URL