Raport auditor - art. 82, Legea nr. 24/2017 – S 1, 2020

Joi, 07/30/2020 - 20:09

Societatea  ALRO S.A. informeaza actionarii si investitorii cu privire la emiterea raportului auditorului financiar al societatii in ceea ce priveste tranzactiile incheiate conform art.82 din Legea nr.24/2017 si raportate in cursul semestrului I 2020. 

Raportul auditorului financiar este disponibil si pe website-ul societatii www.alro.roSectiunea Relatii cu investitorii - Raportari financiare - Situatii financiare 2020.

Raportul auditorului financiar este atasat prezentului raport curent.

 

                  Presedinte al Consiliului de Administratie                                      Director General 

                                Marian Daniel Nastase                                                      Gheorghe Dobra  

Hide URL: 
Show URL