Raport auditor - art. 82, Legea nr. 24/2017 – S 1, 2019

Mar, 07/30/2019 - 16:16
Societatea  ALRO S.A. informeaza actionarii si investitorii cu privire la emiterea raportului auditorului financiar al societatii in ceea ce priveste tranzactiile incheiate conform art.82 din Legea nr.24/2017 si raportate in cursul semestrului I 2019.
Raportul auditorului financiar este disponibil si pe website-ul societatii www.alro.ro, Sectiunea Relatii cu investitorii - Raportari financiare - Situatii financiare 2019.
Raportul auditorului financiar este atasat prezentului raport curent.
 
              Presedinte al Consiliului de Administratie                  Director General 
                             Marian Daniel Nastase                                Gheorghe Dobra
Hide URL: 
Show URL