Comunicat disponibilitate rezultate financiare trimestrul I 2016

Vin, 05/13/2016 - 15:30

In conformitate cu prevederile legale in vigoare, societatea Alro S.A. cu sediul in str. Pitesti, nr.116, 230048, Slatina, judetul Olt, tranzactionata la Bursa de Valori Bucuresti, Piata reglementata, Categoria Standard actiuni, avand simbol ALR, informeaza investitorii ca Raportul trimestrial privind rezultatele financiare individuale pentru perioada de 3 luni incheiata la 31 martie 2016, intocmit in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1286/2012 cu modificarile ulterioare, care este in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS), adoptate de Uniunea Europeana, poate fi consultat incepand cu data de 16 mai 2016, ora 8:30 (ora locala)  pe website-ul societatii www.alro.ro, categoria “Relatii cu investitorii”, sectiunea ”Raportari financiare”.

Mentionam ca Raportul trimestrial nu a fost auditat si nu a fost supus revizuirii unui auditor extern.

Prezentul comunicat si documentele la care se face referire mai sus au fost transmise, concomitent, Bursei de Valori Bucuresti si Autoritatii de Supraveghere Financiara.

 

     Dr. Ing. Gheorghe Dobra                                            Genoveva Nastase

     Director General                                                             Director Financiar