Comunicat disponibilitate rezultate financiare la 31 decembrie 2016

Vin, 04/28/2017 - 16:06

In conformitate cu prevederile legale in vigoare, societatea Alro S.A., cu sediul in str. Pitesti, nr.116, 230048, Slatina, judetul Olt, tranzactionata la Bursa de Valori Bucuresti, Piata reglementata, Categoria Standard, avand simbol ALR, informeaza investitorii ca rezultatele financiare anuale pentru anul 2016, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016, care este in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) adoptate de Uniunea Europeana, cu exceptia IAS 21 Efectele variatiei cursurilor de schimb valutar cu privire la moneda functionala, pot fi consultate incepand cu data de 28 aprilie 2017, ora 16:00 (ora locala) pe website-ul societatii www.alro.ro, categoria “Relatii cu investitorii”, sectiunea ”Raportari financiare”.

Prezentul comunicat a fost transmis Bursei de Valori Bucuresti si Autoritatii de Supraveghere Financiara.

     Dr. Ing. Gheorghe Dobra                                       Genoveva Nastase

        Director General                                                   Director Financiar