Comunicat către acţionarii Alro

Lun, 05/30/2011 - 17:44

Slatina, 30 mai 2011 – Prin hotararea AGOA nr.440/29.04.2011 actionarii SC Alro S.A. (BVB: ALR) au aprobat plata dividendelor aferente anului financiar 2010. Avand in vedere ca in Monitorul Oficial al Romaniei-Partea a-IV-a nr.1818 / 23.05.2011 a fost publicata aceasta hotarare, urmeaza ca plata dividendelor aferente anului 2010 sa se efectueze in termen de 60 zile de la publicare, respectiv pana la data de 22.07.2011, prin mandat postal sau prin virament in cont bancar.


Acţionarii SC Alro S.A. (BVB: ALR) care doresc virarea dividendelor aferente anului 2010 în cont bancar, sunt rugaţi să trimită solicitarea scrisă până la data de 15.06.2011.

Solicitarea scrisă va conţine datele de identificare ale acţionarului, codul IBAN, banca şi sucursala unde este deschis contul si poate fi transmisa prin fax la numărul +40 (0) 249/437500, prin e-mail la adresa epopa@alro.ro, sau prin poştă la sediul societăţii SC Alro SA: str. Pitesti nr.116, Slatina jud. Olt.

Orice informatii referitoare la plata dividendelor pot fi solicitate la numărul +40 (0) 249/413990, prin e-mail la adresa epopa@alro.ro, sau prin poştă la sediul societăţii SC Alro SA: str. Pitesti nr.116, Slatina jud. Olt.

Director General,
Dr.ing. DOBRA GHEORGHE