Anunt public privind dezbaterea publica

Lun, 06/17/2013 - 10:45

SC ALRO SA  Slatina anunta publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului*), pentru proiectul RECONSTRUCŢIA ŞI AMENAJAREA PARŢIALĂ HALĂ ELECTROLIZĂ 3, ÎN VEDEREA REALIZĂRII  HALĂ TOPIRE DEŞEURI DIN ALUMINIU – ETAPA I, propus a fi amplasat in Slatina, str. Piteşti, nr. 116, judeţul Olt.

   Tipul deciziei posibile luate de  Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt  poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.

   Raportul poate fi consultat la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Slatina, Str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţ Olt  si la sediul SC ALRO SA Slatina, str. Piteşti, nr. 116, judeţ Olt, in zilele de luni-vineri, intre orele 800-1400.

   Documentul mentionat este disponibil si la urmatoarea adresa de internet http://apmot.anpm.ro

   Dezbaterea publica a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc la sediul APM OLT, str. Ion Moroşanu, nr. 3, in data de 18.07.2013, incepand cu orele 1500 .

   Publicul interesat poate transmite in scris comentarii/opinii/observatii privind documentele mentionate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului  Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţ Olt pana la data de 18.07.2013.