Anunt

Mar, 02/28/2012 - 23:12

 

      SC ALRO SA titular al proiectelor Modificare parţială a destinaţiei clădirii depozit ambalaje C331 în sensul amenajării unei săli electrice pentru instalaţia delaminat sârmă properzi“ şi Montare două cuptoare adânci pentru încălzire sleburianunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Craiova, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată pentruproiecteleModificare parţială a destinaţiei clădirii depozit ambalaje C331 în sensul amenajării unei săli electrice pentru instalaţia delaminat sârmă properzi“,propus a fi amplasat în Slatina str. Piteşti nr. 116, jud. Olt şi “Montare a două cuptoare adânci pentru încălzire sleburi, propus a fi amplasat înSlatina, str. Milcov, nr. 1, jud. Olt,proiectele nu se supun evaluării impactului asupra mediului şi nu se supun evaluării adecvate.

Proiectele deciziei de încadrare şi motivele care le fundamentează pot fi consultate la sediul  Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Craiova din str. Petru Rareş nr. 1 jud. Dolj, în zilele de luni-joi, între orele 0900- 1400 şi vineri între orele  0930- 1130, precum şi la următoarea adresă de internet http//:arpmdj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare  în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 03.03.2012.