Anunţ public privind proiectul deciziei etapei de încadrare

Mar, 06/11/2013 - 10:07

SC ALRO SA,cu sediul înSlatina, str. Piteşti, nr.116, judeţ Olt, titular al proiectului„INSTALAŢIE CAPTARE ŞI EPURARE GAZE ARSE PROVENITE DE LA CUPTOARELE DE TOPIRE G11-G18 DIN SECŢIA TURNĂTORIE’’,anunţă publicul interesat asupra proiectului deciziei etapei de încadrare de către APM Olt, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul„INSTALAŢIE CAPTARE ŞI EPURARE GAZE ARSE PROVENITE DE LA CUPTOARELE DE TOPIRE G11-G18 DIN SECŢIA TURNĂTORIE’’, propus a fi amplasatînSlatina, str. Piteşti, nr.116, judeţ Olt.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt, în zilele de luni-vineri, între orele 900-1400, precum şi la următoarea adresa de internet http://apmot.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.