Raport curent ulterior AGA O 26 aprilie 2024

Vin, 04/26/2024 - 14:02
In data de 26 aprilie 2024 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Alro S.A.

Au participat urmatorii actionari:
 
Vimetco PLC Cipru, care deţine acţiuni reprezentând 54,1898 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
Pavăl Holding SRL Bacau, care deţine acţiuni reprezentând 23,2117 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
Fondul Proprietatea S.A. Bucuresti, care deţine acţiuni reprezentând 10,2111 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
Fondul de Pensii Administrat Privat/NN Pensii S.A.F. P.A.P. S.A. Bucuresti, care deţine acţiuni reprezentând 4,4131 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
Fondul de Pensii Administrat Privat AZT Viitorul Tău, care deţine acţiuni reprezentând 3,0929 %  din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
Fondul de Pensii Administrat Privat BRD, Bucuresti, care deţine acţiuni reprezentând 0,4203 %  din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
Fondul de Pensii Facultative NN Optim/NN Asigurari de Viața S.A. Bucuresti, care deţine acţiuni reprezentând 0,2872 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
Fondul de Pensii Facultative NN Activ/NN Asigurari de Viata S.A. Bucuresti, care deţine acţiuni reprezentând 0,2122 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
FDI BT Maxim (Adm BT/Asset Management SAI SA), Cluj-Napoca, care deţine acţiuni reprezentând 0,0807 %  din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
Fondul de Pensii Facultative AZT Vivace, care deţine acţiuni reprezentând 0,0514 %  din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
Fondul de Pensii Facultative BRD Medio,Bucuresti, care deţine acţiuni reprezentând 0,0238 %  din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
Fondul de Pensii Facultative AZT Moderato, care deţine acţiuni reprezentând 0,0008 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
Năstase Marian Daniel, care deţine acţiuni reprezentând 0,0420 % din capitalul social;
Dobra Gheorghe, care deţine acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social;
Stoian Constantin, care deţine acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social;
Popescu Constantin, care deţine acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social.
 
Acţionarii prezenţi la Adunarea Generala Ordinara deţin acţiuni reprezentând 96,24 % din capitalul social.
 
Au fost luate următoarele decizii:
 
1. Cu un număr de 686.919.422 total voturi, reprezentand 686.919.422  actiuni, respectiv 96,24 % din capitalul social total, din care un numar de 686.619.284 voturi pentru insemnand 99,9 % din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 100 % din voturile exprimate si 300.138 voturi neexprimate (din care 300.138 voturi de abtinere), toate voturile fiind valabile, se aproba Situatiile financiare consolidate si individuale pentru anul financiar incheiat la 31 decembrie 2023, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016, care este in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) adoptate de Uniunea Europeana, pe baza Raportului anual al administratorilor pentru anul 2023 si a Raportului auditorului independent pentru anul 2023. 
Situatiile financiare individuale au urmatorii indicatori principali: 
Venituri din contractele cu clientii                        2.533.585 mii RON 
Rezultat brut:                                                     - 358.642 mii RON 
Rezultat operational:                                         - 477.230 mii RON 
Rezultatul anului:                                                - 539.116 mii RON 
Total active:                                                         2.667.634 mii RON 
Total capitaluri proprii:                                         869.360 mii RON 
 
Situatiile financiare consolidate au urmatorii indicatori principali:
Venituri din contractele cu clientii                         2.849.717 mii RON 
Rezultat brut:                                                      - 216.364 mii RON 
Rezultatul operational:                                        - 363.908 mii RON 
Rezultatul anului:                                                - 561.746 mii RON 
Total active:                                                         2.920.605 mii RON 
Total capitaluri proprii:                                         1.002.613 mii RON
 
2. Cu un număr de 686.919.422 total voturi, reprezentând 686.919.422  acțiuni, respectiv 96,24 % din capitalul social total, din care un număr de 686.619.284 voturi pentru însemnând 99,9 % din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 100 % din voturile exprimate și 300.138 voturi neexprimate (din care 300.138 voturi de abținere), toate voturile fiind exprimate în mod secret și fiind valabile, se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor Marian - Daniel Năstase, Svetlana Pînzari, Gheorghe Dobra, Genoveva Năstase, Igor Higer,  Dragoș - Adrian Voncu, Vasile Iuga, Adrian Fercu, Darius Pavăl, Marinel Burduja, Voicu Cheța, Laurențiu Gabriel Ciocîrlan și Oana Valentina Gavrilă (fostă Truța), pentru anul 2023.
 
3. Cu un număr de 686.919.422 total voturi, reprezentand 686.919.422 actiuni, respectiv 96,24 % din capitalul social total, din care un numar de 686.619.284 voturi pentru insemnand 99,9 % din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 100 % din voturile exprimate si 300.138 voturi neexprimate (din care 300.138 voturi de abtinere), toate voturile fiind valabile, se aproba Raportul anual al administratorilor pentru anul 2023.
 
4. Cu un număr de 686.919.422 total voturi, reprezentand 686.919.422 actiuni, respectiv 96,24 % din capitalul social total, din care un numar de 578.970.006 voturi pentru insemnand 84,28 % din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 84,28 % din voturile exprimate, un numar de 107.949.292 voturi impotriva si 124 voturi neexprimate (din care 124 voturi de abtinere), toate voturile fiind valabile, se aproba Raportul de remunerare pentru anul 2023.
 
5. Cu un număr de 686.919.422 total voturi, reprezentand 686.919.422 actiuni, respectiv 96,24 % din capitalul social total, din care un numar de 686.919.422 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 100 % din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aproba Raportul anual consolidat 2023 sub forma ESEF, intocmit in conformitate cu cerintele Regulamentului delegat (UE) 2018/815 al Comisiei din 17 decembrie 2018 de completare a Directivei 2004/109/CE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste standardele tehnice de reglementare privind specificarea unui format de raportare electronic unic („Regulamentul ESEF”) si ale Regulamentului ASF nr. 7/19.03.2021 privind obligația de intocmire de catre emitentii ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata a rapoartelor financiare anuale in formatul de raportare electronic unic.
 
6. Cu un număr de 686.919.422 total voturi, reprezentand 686.919.422 actiuni, respectiv 96,24 % din capitalul social total, din care un numar de 686.919.422 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 100 % din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aproba publicarea declaratiei nefinanciare pentru exercitiul fiscal 01.01.2023-31.12.2023.
 
7. Cu un număr de 686.919.422 total voturi, reprezentand 686.919.422 actiuni, respectiv 96,24 % din capitalul social total, din care un numar de 614.034.708 voturi pentru insemnand 89,38 % din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 100 % din voturile exprimate si 72.884.714 voturi neexprimate (din care 72.884.714 voturi de abtinere), toate voturile fiind valabile, se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2024, avand urmatorii indicatori financiari principali: 
- Venituri din vanzari:            781.210 mii USD 
- Costul vanzarilor :                737.237 mii USD 
- EBIT:                                   67.587 mii USD 
- Profit:                                  22.359 mii USD 
 
8. Cu un număr de 686.919.422 total voturi, reprezentand 686.919.422 actiuni, respectiv 96,24 % din capitalul social total, din care un numar de 614.034.708 voturi pentru insemnand 89,38 % din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 100 % din voturile exprimate si 72.884.714 voturi neexprimate (din care 72.884.714 voturi de abtinere), toate voturile fiind valabile, se aproba Planul de investitii pentru anul 2024, anexa la Buget,  care prevede realizarea unor investitii in suma totala de 24.420.000 USD.
 
9. Cu un număr de 686.919.422 total voturi, reprezentand 686.919.422 actiuni, respectiv 96,24 % din capitalul social total, din care un numar de 686.919.422 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 100 % din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aproba Programul de activitate pentru anul 2024.
 
10. Cu un număr de 686.919.422 total voturi, reprezentand 686.919.422 actiuni, respectiv 96,24 % din capitalul social total, din care un numar de 614.034.584 voturi pentru insemnand 89,38 % din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 89,38 % din voturile exprimate, un numar de 72.884.714 voturi impotriva si 124 voturi neexprimate (din care 124 voturi de abtinere), toate voturile fiind valabile, se aproba ca remuneratia cuvenita pentru anul 2024 membrilor Consiliului de Administratie sa aiba acelasi cuantum ca in anul 2023 si anume 3.409 Euro/brut/luna/membru al Consiliului de Administratie, platibili in lei. 
 
11. Cu un număr de 686.919.422 total voturi, reprezentand 686.919.422 actiuni, respectiv 96,24 % din capitalul social total, din care un numar de 610.864.708 voturi pentru insemnand 88,92 % din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 88,92 % din voturile exprimate si un numar de 76.054.714 voturi impotriva, toate voturile fiind valabile, se aproba ca limita generala a tuturor remuneratiilor suplimentare acordate membrilor Consiliului de Administratie insarcinati cu functii specifice si a remuneratiilor acordate directorilor, pentru anul 2024 sa fie de maximum 0,25% din cifra de afaceri realizata in anul 2023. 
 
12. Cu un număr de 686.919.422 total voturi, reprezentand 686.919.422 actiuni, respectiv 96,24 % din capitalul social total, din care un numar de 578.970.130 voturi pentru insemnand 84,28 % din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 84,28 % din voturile exprimate si un numar de 107.949.292 voturi impotriva, toate voturile fiind valabile, se aproba ca, remuneratia cuvenita membrilor Consiliului de Administratie insarcinati cu functii specifice pentru anul 2024 sa aiba acelasi cuantum ca in anul 2023 si anume 811 EURO brut/luna pentru fiecare pozitie de membru al unui comitet, platibili in lei.
 
13. Cu un număr de 686.919.422 total voturi, reprezentand 686.919.422 actiuni, respectiv 96,24 % din capitalul social total, din care un numar de 553.351.823 voturi pentru insemnand 80,55 % din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 93,53 % din voturile exprimate, un numar de 38.234.578 voturi impotriva si 95.333.021 voturi neexprimate (din care 95.333.021 voturi de abtinere), toate voturile fiind exprimate in mod secret si fiind valabile, se alege ca auditor financiar, Ernst & Young Assurance Services SRL, cu sediul in Bucuresti Sectorul 1, Bdul. Ion Mihalache, nr. 15 – 17, Cladirea Bucharest Tower Center Etaj 21, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/5964/1999, CUI 11909783 pentru o perioada de 1 an de la data expirarii contractului de audit, respectiv de la 06.09.2024 pana la 06.09.2025. 
 
14. Cu un număr de 686.919.422 total voturi, reprezentand 686.919.422  actiuni, respectiv 96,24 % din capitalul social total, din care un numar de 575.800.130 voturi pentru insemnand 83,82 % din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 93,77 % din voturile exprimate, un numar de 38.234.578 voturi impotriva si 72.884.714 voturi neexprimate (din care 72.884.714 voturi de abtinere), toate voturile fiind valabile, se aproba imputernicirea Directorului General si a Directorului Financiar ai Alro S.A. pentru semnarea contractului cu auditorul financiar ales de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.
 
15. Cu un număr de 686.919.422 total voturi, reprezentand 686.919.422 actiuni, respectiv 96,24 % din capitalul social total, din care un numar de 686.919.422 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 100 % din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aproba imputernicirea domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor. 
 
16. Cu un număr de 686.919.422 total voturi, reprezentand 686.919.422 actiuni, respectiv 96,24 % din capitalul social total, din care un numar de 686.919.422 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 100 % din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aproba data de 31 mai 2024 ca data de inregistrare a actionarilor, pentru opozabilitatea tuturor hotararilor luate in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata. 
 
17. Cu un număr de 686.919.422 total voturi, reprezentand 686.919.422 actiuni, respectiv 96,24 % din capitalul social total, din care un numar de 686.919.422 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 100 % din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aproba data de 30 mai 2024 ca ex date, in conformitate cu dispozitiile art. 187 pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, emis de A.S.F.
 
 
 
Presedinte al Consiliului de Administrație                           Director General
Marian Daniel Năstase                                                            Gheorghe Dobra
Hide URL: 
Show URL