Raport curent conform art. 108 din Legea nr. 24/2017, republicata (ALRO S.A. & CONEF GAZ S.R.L.)

Joi, 07/28/2022 - 15:53

Eveniment important de raportat:Raportarea tranzactiilor cu parti afiliate conform art. 108 alin. 3 si alin.13 din Legea nr.24/2017 - Republicata

Va informam prin prezentul Raport curent ca ALRO S.A. a incheiat in data de 28 Iulie 2022, cu societatea CONEF GAZ S.R.L., companie sub control comun, un contract nou, a carui valoare cumulata cu restul tranzactiilor incheiate/executate in ultimele 12 luni,depaseste cumulativ 5% din activele nete ale societatii, conform situatiilor financiare individuale ale ALRO S.A. aferente anului 2021, in valoare de 53.659.613RON, dupa cum urmeaza:

  • Tranzactii ale ALRO S.A. cu societatea CONEF GAZ S.R.L., companie sub control comun, incheiate/executate in perioada 01 Mai 2022 – 30 Iunie 2022 in valoare totala de 33.078.443 RON.
  • Detalii privind contractul incheiat in data de 28 Iulie 2022 de ALRO S.A., in calitate de Cumparator, cu societatea CONEF GAZ S.R.L., in calitate de Vanzator, in valoare estimata de 24.377.952 RON.

Anexat acestui raport am inclus detalii dupa cum urmeaza:

  • Anexa 1 - Raportarea tranzactiilor incheiate/executate in perioada 01 Mai 2022 – 30 Iunie 2022;
  • Anexa 2 - Raportarea contractelor aferente tranzactiilor din Anexa 1;
  • Anexa 3 - Raportarea contractului incheiat in data de 28 Iulie 2022 si a soldurilor datoriilor si creantelor reciproce la data de 30 Iunie 2022.

Conducerea societatii declara ca a evaluat tranzactiile raportate ca fiind corecte din punct de vedere economic si avand un caracter justificat.

 

Presedinte al Consiliului de Administratie                                                                                   Director General

Marian Daniel Nastase                                                                                                                Gheorghe Dobra

Hide URL: 
Show URL