Raport curent conform art. 108 din Legea nr. 24/2017, republicata (ALRO S.A. & CONEF GAZ SRL)

Lun, 07/31/2023 - 15:34

Eveniment important de raportat:Raportarea tranzactiilor cu parti afiliate conform art. 108 alin. 3 si alin.13 din Legea nr.24/2017 - Republicata

Va informam prin prezentul Raport curent ca ALRO S.A. a incheiat in data de 31 Iulie 2023, cu societatea CONEF GAZ S.R.L., companie sub control comun, o tranzactie noua a carei valoare cumulata cu restul tranzactiilor incheiate/ executate in ultimele 12 luni,depaseste cumulativ 5% din activele nete ale societatii, conform situatiilor financiare individuale ale ALRO S.A. aferente anului 2022, in valoare de 70.644.348 RON.

Detalii privind tranzactia incheiata in data de 31 Iulie 2023 de ALRO S.A., in calitate de Cumparator cu societatea CONEF GAZ S.R.L., in calitatede Vanzator, continand informatii cu privire la data incheierii, natura tranzactiei, descrierea obiectului acesteia, creantele si datoriile reciproce sunt prezentate in Anexa 1.

Conducerea societatii declara ca a evaluat tranzactiile raportate ca fiind corecte din punct de vedere economic si avand un caracter justificat.

 

Presedinte al Consiliului de Administratie                                                                Director General

Marian Daniel Nastase                                                                                            Gheorghe Dobra

Hide URL: 
Show URL