Raport curent conform art. 108 din Legea nr. 24/2017, republicata (ALRO S.A. & CONEF GAZ S.R.L.)

Lun, 03/13/2023 - 20:49

Eveniment important de raportat:Raportarea tranzactiilor cu parti afiliate conform art. 108 alin. 3 si alin.13 din Legea nr.24/2017 - Republicata

Va informam prin prezentul Raport curent ca ALRO S.A. a incheiat in data de 13 Martie 2023, cu societatea CONEF GAZ S.R.L., companie sub control comun, doua tranzactii noi, a caror valoare cumulata cu restul tranzactiilor incheiate/executate in perioada 01 Decembrie 2022 – 28 Februarie 2023, depaseste cumulativ 5% din activele nete ale societatii, conform situatiilor financiare individuale ale ALRO S.A. aferente primelor 6 luni ale anului 2022, in valoare de 53.695.300RON, dupa cum urmeaza:

  • Tranzactii ale ALRO S.A. cu societatea CONEF GAZ S.R.L., companie sub control comun, incheiate/executate in perioada 01 Decembrie 2022 – 28 Februarie 2023 in valoare totala de 35.443.132 RON.
  • Detalii privind tranzactiile incheiate in data de 13 Martie 2023 de ALRO S.A., in calitate de Cumparator, cu societatea CONEF GAZ S.R.L., in calitate de Vanzator, in valoare estimata de 60.768.720 RON.

Anexat acestui raport am inclus detalii dupa cum urmeaza:

  • Anexa 1 - Raportarea tranzactiilor incheiate/executate in perioada 01 Decembrie 2022 – 28 Februarie 2023;
  • Anexa 2 - Raportarea contractelor aferente tranzactiilor din Anexa 1;
  • Anexa 3 - Raportarea tranzactiilor incheiate in data de 13 Martie 2023 si a soldurilor datoriilor si creantelor reciproce la data de 28 Februarie 2023.

Conducerea societatii declara ca a evaluat tranzactiile raportate ca fiind corecte din punct de vedere economic si avand un caracter justificat.

 

Presedinte al Consiliului de Administratie                                                                                    Director General

Marian Daniel Nastase                                                                                                                Gheorghe Dobra

Hide URL: 
Show URL