Raport curent conform art. 108 din Legea nr. 24/2017, republicata (ALRO S.A. & ALUM S.A.)

Vin, 01/21/2022 - 13:59

Eveniment important de raportat:Raportarea tranzactiilor cu parti afiliate conform art. 108 alin. 3 si alin.13 din Legea nr.24/2017 - Republicata

Va informam prin prezentul Raport curent ca ALRO S.A. a incheiat in  data de 21 Ianuarie 2022, cu societatea ALUM S.A. Tulcea (membra a grupului Alro inregistrat la A.S.F.),o noua tranzactie a carei valoare depaseste 5% din activele nete ale societatii, conform situatiilor financiare individuale ale ALRO S.A. aferente primelor 6 luni ale anului 2021, in valoare de 50.219.273 RON.

Detalii privind tranzactia nou incheiata in data de 21 Ianuarie 2022 de ALRO S.A. in calitate de Cumparator, cu societatea ALUM S.A. Tulcea, in calitate de Vanzator, continand informatii cu privire la data incheierii, natura tranzactiei, descrierea obiectului acesteia, creantele si datoriile reciproce sunt prezentate in Anexa 1.

Conducerea societatii declara ca a evaluat tranzactiile raportate ca fiind corecte din punct de vedere economic si avand un caracter justificat.

 

Presedinte al Consiliului de Administratie                                                                               Director General

Marian Daniel Nastase                                                                                               Gheorghe Dobra

Hide URL: 
Show URL