Raport curent conform art. 108 din Legea nr. 24/2017, republicata (ALRO S.A. & ALUM S.A.)

Joi, 12/23/2021 - 17:59

Eveniment important de raportatRaportarea tranzactiilor cu parti afiliate conform art. 108 alin. 3 si alin.13 din Legea nr.24/2017 - Republicata

Va informam prin prezentul Raport curent ca ALRO S.A. a incheiat cu societatea ALUM S.A. Tulcea (membra a grupului Alro inregistrat la A.S.F.), in data de 23 Decembrie 2021, o tranzactie noua in baza unui contract de inchiriere, a carei valoare cumulata cu restul tranzactiilor incheiate/ executate in ultimele 12 luni depaseste cumulativ 5% din activele nete ale societatii, conform situatiilor financiare individuale ale ALRO S.A. aferente primelor 6 luni ale anului 2021, in valoare de 50.219.273 RON.

Detalii privind tranzactia incheiata in data 23 Decembrie 2021 de ALRO S.A., in calitate de Proprietar si ALUM S.A. Tulcea, in calitate de Chirias, continand informatii cu privire la data incheierii, natura tranzactiei, descrierea obiectului acesteia, creantele si datoriile reciproce sunt prezentatein Anexa 1.

Conducerea societatii declara ca a evaluat tranzactiile raportate ca fiind corecte din punct de vedere economic si avand un caracter justificat.

Hide URL: 
Show URL