Raport curent conform art. 108 din Legea nr. 24/2017, republicata (ALRO S.A. & ALUM S.A.)

Mie, 05/15/2024 - 16:50

Eveniment important de raportat: Raportarea tranzactiilor cu parti afiliate conform art. 108 alin. 3 si alin.13 din Legea nr.24/2017 - Republicata

Va informam prin prezentul Raport curent ca ALRO S.A. a executat in perioada 1 Ianuarie – 30 Aprilie 2024, cu societatea ALUM S.A. Tulcea (membra a grupului Alro inregistrat la A.S.F.), urmatoarele tranzactii, care depasesc cumulativ 5% din activele nete ale societatii, conform situatiilor financiare individuale ale ALRO S.A. aferente anului 2023, in valoare de 43.468.272 RON, dupa cum urmeaza:

  • Tranzactii ale ALRO S.A. cu societatea ALUM S.A. Tulcea, executate in perioada 1 Ianuarie – 30 Aprilie 2024, in valoare totala de 54.395.261 RON.

Anexat acestui raport am inclus detalii dupa cum urmeaza:

  • Anexa 1 - Raportarea tranzactiilor executate in perioada 1 Ianuarie – 30 Aprilie 2024;
  • Anexa 2 - Raportarea contractelor aferente tranzactiilor din Anexa 1;
  • Anexa 3 - Raportarea soldurilor datoriilor si creantelor reciproce la data de 30 Aprilie 2024.

 

Conducerea societatii declara ca a evaluat tranzactiile raportate ca fiind corecte din punct de vedere economic si avand un caracter justificat.

 

Presedinte al Consiliului de Administratie                                                                  Director General

Marian Daniel Nastase                                                                                              Gheorghe Dobra

Hide URL: 
Show URL