Raport curent conform art. 108 din Legea nr. 24/2017, republicata (ALRO S.A. & ALUM S.A.,)

Joi, 02/15/2024 - 19:46

Eveniment important de raportat:Raportarea tranzactiilor cu parti afiliate conform art. 108 alin. 3 si alin.13 din Legea nr.24/2017 - Republicata

Va informam prin prezentul Raport Curent ca ALRO S.A. a incheiat in data de 15 Februarie 2024, cu societatea ALUM S.A. Tulcea (membra a grupului Alro inregistrat la A.S.F.), o tranzactie noua a carei valoarecumulata cu restul tranzactiilor incheiate/ executate in ultimele 12 luni, depaseste  cumulativ 5% din activele nete ale societatii, conform situatiilor financiare individuale ale ALRO S.A. aferente primelor 6 luni ale anului 2023, in valoare de 63.083.755 RON.

Detalii privind tranzactia incheiata in data de 15 Februarie 2024 de ALRO S.A., in calitate de Comodatar/Primitor si ALUM S.A. Tulcea, in calitate de Comodant, continand informatii cu privire la data incheierii, natura tranzactiei, descrierea obiectului acesteia, creantele si datoriile reciproce sunt prezentatein Anexa 1.

Conducerea societatii declara ca a evaluat tranzactiile raportate ca fiind corecte din punct de vedere economic si avand un caracter justificat.

 

Presedinte al Consiliului de Administratie                                                    Director General

Marian Daniel Nastase                                                                                Gheorghe Dobra

Hide URL: 
Show URL