Raport curent conform art. 108 din Legea nr. 24/2017, republicata (ALRO S.A. & Alum S.A.)

Mie, 03/15/2023 - 17:38

Eveniment important de raportat:Raportarea tranzactiilor cu parti afiliate conform art. 108 alin. 3 si alin.13 din Legea nr.24/2017 - Republicata

Va informam prin prezentul Raport curent ca ALRO S.A. a executat in perioada 1 Ianuarie - 28 Februarie  2023, cu societatea ALUM S.A. Tulcea (membra a grupului Alro inregistrat la A.S.F.), urmatoarele tranzactii, caredepasesc cumulativ 5% din activele nete ale societatii, conform situatiilor financiare individuale ale ALRO S.A. aferente primelor 6 luni ale anului 2022, in valoare de 53.695.300 RON, dupa cum urmeaza:

  • Tranzactii ale ALRO S.A. cu societateaALUM S.A. Tulcea, executate in perioada 1 Ianuarie – 28 Februarie 2023, in valoare totala de 57.897.825 RON.

Anexat acestui raport am inclus detalii dupa cum urmeaza:

  • Anexa 1 - Raportarea tranzactiilor executate in perioada 1 Ianuarie – 28 Februarie 2023;
  • Anexa 2 - Raportarea contractelor aferente tranzactiilor din Anexa 1;
  • Anexa 3 - Raportarea soldurilor datoriilor si creantelor reciproce la data de 28 Februarie 2023.

Conducerea societatii declara ca a evaluat tranzactiile raportate ca fiind corecte din punct de vedere economic si avand un caracter justificat.

 

Presedinte al Consiliului de Administratie                                                                  Director General

Marian Daniel Nastase                                                                                               Gheorghe Dobra

Hide URL: 
Show URL