Grupul ALRO a înregistrat un profit net de 235 de milioane de lei, în 2018

Lun, 03/25/2019 - 18:32

Grupul ALRO

Indicator

       2018

      2017

Producția de aluminiu primar (tone)

 282.810

 282.074

Producția de aluminiu procesat (tone)

 100.501

 108.972

Producția de alumină (tone)

 571.772

 472.606

Producția de bauxită (tone)

 1.938.461

 1.787.716

 

 

 

Vânzări (mii RON)

 2.982.501

 2.726.272

EBITDA¹(mii RON)

 485.694

 566.456

Marja EBITDA (%)

16,3%

20,8%

Profit net ajustat2 (mii RON)

 249.078

 402.626

Profit net (mii RON)

 235.327

 391.106

ALRO S.A.

Indicator

       2018

      2017

Producția de aluminiu primar (tone)

 282.810

 282.074

Producția de aluminiu procesat (tone)

 77.086

 83.742

Vânzări de aluminiu primar (tone)

 153.473

 150.988

Vânzări de aluminiu procesat (tone)

 77.916

 82.393

 

 

 

Vânzări (mii RON)

2.598.735

 2.466.032

EBITDA¹(mii RON)

 354.740

 455.611

Marja EBITDA (%)

13,7%

18,5%

Profit net ajustat2 (mii RON)

 227.132

 355.069

Profit net (mii RON)

 225.957

 317.686

Câștig net ajustat2 pe acțiune (RON)

 0,318

 0,497

Câștig pe acțiune (RON)

0,317

 0,445

Slatina, 25 martie 2019 – ALRO S.A. (BVB: ALR, “Compania” sau “ALRO”), unul dintre cei mai mari producători de aluminiu integrați pe verticală din Europa, după capacitatea de producție, anunță rezultatele financiare consolidate și individuale pe 2018. Grupul ALRO a înregistrat un profit net de 235 de milioane de lei, în 2018, comparativ cu un profit net de 391 milioane de lei, în 2017. Profitul net ajustat a fost de 250 de milioane de lei, în 2018, comparativ cu 403 milioane de lei, în 2017. La rândul său, ALRO a raportat un profit net de 226 de milioane de lei, în 2018, comparativ cu un profit net de 318 milioane de lei, în 2017. Profitul net ajustat a fost de 227 milioane de lei, în 2018, comparativ cu 355 milioane de lei, în 2017. Cifra de afaceri a Grupului a crescut la aproape trei miliarde de lei, de la 2,7 miliarde de lei, în 2017.

"2018 a fost un an de referință în cei 58 de ani de activitate continuă a ALRO, deoarece am încheiat cu succes cel mai mare plasament privat de acțiuni de la Bursa de Valori București, care credem că va aduce beneficii pe termen mediu și lung atât Companiei, cât și investitorilor săi, prin îmbunătățirea lichidității și a vizibilității ALRO pe piețele de capital românești și internaționale. În plus, această tranzacție aduce România mai aproape de obiectivul său de a trece la statutul de piață emergentă, în timp ce s-a majorat numărul acțiunilor tranzacționabile la Bursa de Valori București și Compania are o nouă structură a acționariatului, începând cu sfârșitul anului 2018. Ca rezultat direct, la începutul anului 2019, ALRO a intrat în indicii BET și BET-TR, fiind una dintre cele 16 companii incluse în indicele BET. Acțiunile ALRO au fost cotate la Bursa de Valori București din octombrie 1997, iar în urma acestei decizii, ALRO devine prima companie din industria aluminiului prezentă în cei doi indici", a declarat Marian NĂSTASE, Președinte al Consiliului de Administrație al ALRO."În plus, în 2018, am continuat să ne concentrăm pe strategia noastră pe termen lung de a deveni o Fabrică Verde, Fabrica Generației Viitoare, Inovatoare și Durabilă, și am continuat să investim în tehnologie de ultimă generație. Am continuat să livrăm produse pentru industria aero și auto și, beneficiind și de prețuri ridicate la aluminiu, am reușit să ne îmbunătățim veniturile și să raportăm o cifră de afaceri cu 9% mai mare în 2018. Piața de capital a recunoscut strategia noastră puternică, iar prețul acțiunilor ALRO a crescut cu 150% de la începutul anului 2017".

Evoluția pieței

În 2018, prețul aluminiului a înregistrat o tendință de creștere constantă, media anului 2018 fiind de 2.110 USD/tonă, față de 1.969 USD/tonă, în 2017, cu un maxim de 2.603 USD/tonă, în aprilie 2018, în timp ce cea mai mare valoare raportată pentru 2017 a fost de 2.246 USD/tonă, la sfârșitul lunii decembrie 2017. Totusi, în T4 2018, nivelul LME a început să scadă, atingând valori sub 2.000 USD/tonă  până la sfârșitul anului.

Turbulențele din industria aluminiului din prima parte a anului 2018 au adăugat imprevizibilitate, dar au oferit în același timp oportunități pentru creșterea livrărilor către Europa, cât timp sancțiunile impuse împotriva Rusal de către Guvernul Statelor Unite au fost în vigoare.

În ceea ce privește piața românească a energiei, există posibilități de îmbunătățire. În prezent, aproximativ 40% din consumul național de energie electrică este acoperit prin intermediul tranzacțiilor efectuate pe piața zilei următoare (PZU), ceea ce duce la denaturări severe ale prețurilor. Întrucât piața PZU este foarte volatilă, în ultimii cinci ani, prețurile PZU au atins niveluri foarte ridicate, având astfel un impact negativ asupra consumatorilor finali, în special asupra utilizatorilor cu un consum mare de energie, cum ar fi ALRO. Prețurile mai mari ale energiei se reflectă ulterior în costuri de producție mai ridicate pentru Companie și limitează opțiunile pe care le are pentru a-și menține competitivitatea pe piețele internaționale.

Analiza financiară și operațională

Marja EBITDA a fost peste 16%, cu un nivel de 486 milioane de lei în 2018, comparativ cu 566 milioane de lei in 2017. Îmbunătățirea rezultatelor din ultimii ani este în linie cu accentul pus pe produsele cu valoare adăugată mare și a fost susținută de prețuri de vânzare mai mari la alumină și aluminiu, dar a fost partial contrabalansată pe parcursul anului 2018 de costurile mai mari cu materiile prime și de prețurile de achiziție a utilităților, în linie cu prețurile de pe piețele specifice.

Fluxurile de numerar din activitatea operațională au fost de 319 milioane de lei, fluxurile de numerar utilizate în activitatea de finanțare au fost de 373 milioane de  lei, iar fluxurile de numerar utilizate în activitatea de investiții au fost de 63 milioane de lei. Grupul ALRO a investit aproape 305 milioane de lei în proiecte de investiții, care vor consolida totodată profitabilitatea și poziția concurențială a Grupului.

ALRO rămâne una dintre cele mai atractive companii de pe piața de capital din România, reușind să ofere în mod constant dividende solide pentru a-și recompensa acționarii și a distribuit în 2018 dividende de peste 694 milioane de lei, în urma aprobării de către Adunarea Generală a Acționarilor.

În 2018, ALRO a continuat să se concentreze pe livrarea de produse cu valoare adăugată mare și foarte mare (PVAM și PVAFM), atât în ​​segmentele de aluminiu primar, cât și în cel de aluminiu prelucrat. Astfel, vânzările de aluminiu primar au crescut de la 151.000 tone, în 2017, la 153.000 tone în 2018, în timp ce vânzările de aluminiu prelucrat au scăzut ușor în anul 2018, la 78.000 de tone, de la 82.000 de tone, în principal ca urmare a faptului că, anul trecut, ALRO a inițiat un program de modernizare pentru unul dintre laminoarele sale. Cu toate acestea, datorită flexibilității în alocarea capacității între diferitele tipuri de produse, ALRO a limitat impactul întreruperii și a reușit să compenseze vânzările mai scăzute ale anumitor produse din aluminiu prelucrat, orientând eforturile de vânzări și de producție către alte produse din aluminiu, asigurând un mix de produse care să aducă și marje de profit avantajoase. Modernizarea tehnologică reprezintă un alt pas în planurile de extindere a capacității Grupului pentru produsele laminate plate cu valoare adaugată (către 120.000 tpa).

În ceea ce privește celelalte filiale din Grup, în anul 2018, în SMHL, filiala noastră pentru mineritul bauxitei am reușit să obținem o producție mai mare cu 9%, în timp ce în Alum, producția de alumină a crescut cu aproape 21% în 2018, comparativ cu 2017 și Vimetco Extrusion a continuat să fie în 2018 una dintre alegerile principale pentru clienții de produse extrudate.

Evenimente semnificative

Piața de capital a recunoscut, de asemenea, dezvoltarea solidă a Companiei și strategia puternică pe termen lung, astfel că ALRO a încheiat cu succes cel mai mare plasament privat de acțiuni la Bursa de Valori București la sfârșitul anului 2018. Astfel, Vimetco N.V. continuă să fie acționar majoritar, deținând 54,19%, Paval Holding a devenit cel de-al doilea acționar cu o participație de 23,21%, Fondul Proprietatea continuă să dețină 10,21%, iar ceilalți acționari minoritari reprezintă 12,39%. Ca rezultat direct al acestei tranzacții, la începutul anului 2019, Comisia Indicilor a Bursei de Valori București a aprobat includerea companiei ALRO (ALR) în BET, indicele principal al pieței, și în BET-TR, indicele care include și dividendele acordate de companiile din BET, începând cu data de 18 martie 2019. Indicele BET va cuprinde astfel 16 societăți, ceea ce este o premieră în istoria pieței locale de capital și reprezintă o diversificare fără precedent a sectoarelor reflectate de indice.

Aceste rezultate financiare sunt disponibile într-un document separat pe site-ul Web al Companiei, Categoria Relații cu Investitorii, Secțiunea Rapoarte: http://www.alro.ro/ri/rapoarte-alro

1 EBITDA: reprezintă profit înainte de impozitare, de alte căștiguri și pierderi financiare, de amortizare și depreciere;       

2 Rezultatul net ajustat reprezintă rezultatul net plus/(minus) cheltuială/(venit) cu/din deprecierea imobilizărilor, plus/(minus) pierdere/(câștig) din instrumente financiare derivate care nu se califica pentru aplicarea contabilității de acoperire a riscurilor, plus/(minus) cheltuieli/(venit) cu/din impozitul pe profit amânat.                                                                                                   

Situațiile financiare prezentate în acest raport sunt auditate și prezintă rezultatele financiare individuale ale ALRO și consolidate ale Grupului ALRO raportate în conformitate cu ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2844/2016, cu modificările ulterioare este în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) adoptate de Uniunea Europeană, cu excepția IAS 21 Efectele variației cursurilor de schimb valutar cu privire la moneda funcțională, a prevederilor IAS 20 Contabilitatea subvențiilor guvernamentale cu privire la recunoașterea veniturilor din certificate verzi, cu excepția IFRS 15 Venituri din contractele cu clienții cu privire la veniturile din taxe de conectare la rețeaua de distribuire și cu excepția tratamentului de distribuire interimară a dividendelor, conform OMFP 3067/2018, această distribuire fiind înregistrată în bilanțul Societății la 31 decembrie 2018, în creanțe pe poziția "Alte active curente" și în datorii pe poziția "Alte datorii curente". Aceste excepții nu afectează conformitatea sițuatiilor financiare ale Grupului și Societății cu IFRS.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm contactați:

www.alro.ro

Florența Ghiță, București

Telefon: +40 744 644 004

E-mail: investor.relations@alro.ro

Note către editori:

Grupul ALRO

Companiile care fac parte din Grupul ALRO sunt: ALRO S.A. - producătorul de aluminiu, Alum S.A. - producătorul de alumină, Sierra Mineral Holdings I, Ltd. - societatea de extracție a bauxitei, Vimetco Extrusion S.R.L. – producător de aluminiu extrudat, Conef S.A. – societate de tip holding și de management, Global Aluminium Ltd. - societate de tip holding  și Bauxite Marketing Ltd - marketing. Având această structură, Grupul a creat un lanț de producție integrat, asigurând materiile prime pentru ALRO.

ALRO

ALRO sau „Compania” este o subsidiară a Vimetco N.V., companie globală de aluminiu primar și procesat, integrată pe verticală. ALRO este unul dintre cei mai mari producători de aluminiu integrați pe verticală din Europa, după capacitate, având o capacitate de producție instalată de 265.000 tpa.

Principalele piețe de desfacere pentru produsele ALRO sunt Uniunea Europeană, dar Compania are exporturi și în SUA și Asia. Combinatul este certificat cu ISO 9001 pentru managementul calității și are certificatele NADCAP și EN 9100 pentru unitățile de producție pentru industria aerospațială, produsele sale respectând standardele de calitate pentru aluminiul primar ale Bursei de Metale din Londra (London Metal Exchange – LME), cât și standardele internaționale pentru produsele laminate plate.

Hide URL: 
Show URL