Dezvoltarea durabilă a ALRO SA prin realizarea de investiții sustenabile

Mie, 01/31/2024 - 17:59

COMUNICAT DE PRESĀ PRIVIND ÎNCEPEREA IMPLEMENTĀRII

PROIECTULUI CU TITLUL

„Dezvoltarea durabilă a ALRO SA prin realizarea de investiții sustenabile”

 

Societatea ALRO SA cu sediul în localitatea SLATINA, str PITESTI, nr. 116, județul OLT, telefon 0249431901, fax 0249 415992, poștă electronică: alro@alro.ro, cod de identificare fiscal RO1515374, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.  J28/8/1991, reprezentată legal de Dl Dr. Ing. Gheorghe Dobra, având funcția de Director General si Dna Ec. Genoveva Nastase, având funcția de Director Financiar,

În calitate de Beneficiar al finanțării / Beneficiar Privat, anunță începerea implementării proiectului cu denumirea “Dezvoltarea durabilă a ALRO SA prin realizarea de investiții sustenabile”, implementat prin Schema de Ajutor de Minimis "Sprijin acordat pentru implementarea Programului de creștere a competitivităţii produselor industriale”.

Proiectul de finanțare “Dezvoltarea durabilă a ALRO SA prin realizarea de investiții sustenabile” se implementează în conformitate cu prevederilor Contractului de Finanțare 29 /RUC/MEAT din 28.12.2023, încheiat cu Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, în calitate de Administrator al Schemei de Ajutor de Minimis "Sprijin acordat pentru implementarea Programului de creștere a competitivității produselor industriale”, iar obiectivul proiectului se încadrează integral în obiectivele schemei de ajutor de minimis menționate.

Astfel, obiectivul proiectului este în conformitate cu reglementările europene incidente, respectiv Regulamentul (UE) nr. 1407/2013  al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea art. 107 şi 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, cu modificările și completările ulterioare.   

În mod concret, obiectivul proiectului de finanțare „Dezvoltarea durabilă a ALRO SA prin realizarea de investiții sustenabile” este dotarea laboratoarelor de testare și etalonare existente în cadrul ALRO SA cu echipamente performante în concordanță cu cerințele standardelor și prevederilor comunitare din domeniul de aplicabilitate.

Valoarea totală a proiectului: 2.323.287,00 lei (fără TVA),

din care:

Cofinanțare beneficiar al finanțării: 1.329.504,49 lei

Finanțare de la buget: 993.782,51 lei

Data de începere a proiectului este data semnării contractului de finanțare, respectiv 28.12.2023, iar data de finalizare este 08.01.2025.

Proiect finanțat de la Bugetul de stat prin Ministerul Economiei în cadrul Schemei de Ajutor de Minimis "Sprijin acordat pentru implementarea Programului de creştere a competitivităţii produselor industriale”.

 

Date de contact:

Persoana de contact:

Manager Investiții

Ing. Bălu Ovidiu, Telefon: 0741 124097, E-mail: obalu@alro.ro.

 

Beneficiar: ALRO SA

Reprezentant legal:

Dr. Ing. Gheorghe Dobra

 

Marian-Daniel NĂSTASE                                                          Gheorghe DOBRA

Președintele Consiliului de Administrație                              Director General

 

Pentru informații suplimentare, vă rugăm contactați:

www.alro.ro

Florența Ghiță

București

Telefon: +40 744 644 004

E-mail: investor.relations@alro.ro

 

Note către editori:

Grupul ALRO

Companiile care fac parte din Grupul ALRO sunt: ALRO S.A. - producătorul de aluminiu, Alum S.A. - producătorul de alumină, Vimetco Extrusion S.R.L. – producător de aluminiu extrudat, Conef S.A. – societate de tip holding și de management, Vimetco Trading – vânzări de aluminiu si pana la 1 septembrie 2023 Sierra Mineral Holdings I, Ltd. - societate de extracție a bauxitei, Global Aluminium Ltd. - societate de tip holding  și Bauxite Marketing Ltd – marketing.

ALRO
ALRO este o subsidiară a Vimetco PLC (Republica Cipru), un producător global de aluminiu primar și prelucrat integrat vertical. Structura acționarilor ALRO este: Vimetco PLC (54,19%), Pavăl Holding (23,21%), Fondul Proprietatea (10,21%) și alții (12,39%).

În funcție de capacitate, ALRO este unul dintre cei mai mari producători de aluminiu integrați vertical din Europa, având o capacitate de producție instalată de 265.000 tpa de aluminiu electrolitic, o capacitate de reciclare deseuri aluminiu care va ajunge la 100.000 tpa până la finalul anului 2023, rezultând o producție de metal lichid reciclat de 94.000 tpa. Capacitatea Turnătoriei de aluminiu este de 315.000 tpa precum și facilități de procesare de 140.000 tpa, în aluminiu laminat la cald și la rece și divizia de extruziune.

Principalele piețe de desfacere pentru produsele ALRO sunt Uniunea Europeană, dar Compania are exporturi și în SUA și Asia. ALRO este certificat cu ISO 9001 pentru managementul calității și are certificatele NADCAP și EN 9100 pentru unitățile de producție pentru industria aeronavală, produsele sale respectând standardele de calitate pentru aluminiul primar ale Bursei de Metale din Londra (London Metal Exchange – LME), cât și standardele internaționale pentru produsele laminate plate.

Începând cu anul 2020, ALRO și Vimetco Extrusion sunt membre ale ASI (Aluminium Stewardship Initiative), o asociație internațională care contribuie la îmbunătățirea durabilității în sectorul global al aluminiului. În ianuarie 2023, ALRO a obținut prima certificare ASI Performance Standard V3 (Versiunea a 3-a) din Europa.

Hide URL: 
Show URL