Comunicat privind publicarea situațiilor financiare individuale pentru perioada de șase luni încheiată la 30 iunie 2021

Mie, 10/13/2021 - 20:08

ALRO S.A. („ALRO”) informează acționarii și investitorii în legătură cu publicarea situațiilor financiare individuale ale companiei ALRO pentru perioada de șase luni încheiată la 30 iunie 2021 (neauditate) întocmite în conformitate cu ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2844/2016, cu modificările ulterioare, care este în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) adoptate de Uniunea Europeană, cu unele excepții, dar care nu afectează conformitatea cu IFRS.

Situațiile financiare individuale ale ALRO pentru perioada de șase luni încheiată la 30 iunie 2021 nu sunt auditate și sunt disponibile pe:

Prezentul comunicat a fost transmis, concomitent, Bursei de Valori București și Autorității de Supraveghere Financiară.

Informații suplimentare pot fi obținute de la departamentul de Relații cu investitorii la adresa de e-mail: investor.relations@alro.ro.

Hide URL: 
Show URL