Comunicat privind publicarea Raportului Trimestrial Consolidat și anunțarea teleconferinței aferentă rezultatelor financiare pentru T1 2024

Lun, 05/13/2024 - 15:24

ALRO S.A. („ALRO”) informează acționarii și investitorii în legătură cu publicarea rezultatelor consolidate ale ALRO pentru perioada de trei luni încheiată la 31 martie 2024, astfel:

  • Raportul Trimestrial Consolidat pentru perioada de trei luni încheiată la 31 martie 2024 (neauditat) pregătit în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018 al Autorității de Supraveghere Financiară („ASF”) privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și cu prevederile Codului Bursei de Valori București („BVB”) va fi disponibil începând cu data de 14 mai 2024, după ora 18:00 (ora locală).

Raportul Trimestrial al Grupului ALRO pentru perioada de trei luni încheiată la 31 martie 2024 a fost întocmit în conformitate cu ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2844/2016, cu modificările ulterioare, care este în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) adoptate de Uniunea Europeană, cu unele excepții, dar care nu afectează conformitatea cu IFRS.

Raportul Trimestrial al Grupului ALRO pentru perioada de trei luni încheiată la 31 martie 2024 nu este auditat și va fi disponibil pe:

  • website-ul Bursei de Valori București, www.bvb.ro  – simbol ALR;
  • website-ul Companiei ALRO, categoria “Relații cu investitorii”, secțiunea “Raportări financiare”: http://www.alro.ro/ri/rapoarte-alro
  • Teleconferința cu investitorii și analiștii financiari pentru prezentarea rezultatelor financiare consolidate ale ALRO pentru perioada de trei luni încheiată la 31 martie 2024 va avea loc în data de 16 mai 2024, începând cu ora 11:00 (ora locală).

Dacă doriți să participați la conferință, vă rugăm să o contactați pe Florența Ghiță, +40 (0)744 644 004 sau investor.relations@alro.ro. Pentru a primi informațiile de acces, vă rugăm să furnizați următoarele detalii: nume, companie, poziție, numărul de telefon pe care îl veți utiliza pentru a accesa conferința.

Prezentarea aferentă acestei teleconferințe va fi disponibilă începând cu data de 16 mai 2024 pe website-ul companiei ALRO, categoria “Relații cu investitorii”, secțiunea “Prezentări”: http://www.alro.ro/prezentari.

Prezentul comunicat a fost transmis, concomitent, Bursei de Valori București și Autorității de Supraveghere Financiară.

Informații suplimentare pot fi obținute de la departamentul de Relații cu investitorii la adresa de e-mail: investor.relations@alro.ro.

 

 

Marian-Daniel NĂSTASE                                                 Gheorghe DOBRA

Președintele Consiliului de Administrație                     Director General       

 

 

 

 

 

Hide URL: 
Show URL