Comunicat privind publicarea Raportului Trimestrial Consolidat și anunțarea teleconferinței aferentă rezultatelor financiare pentru perioada de nouă luni încheiată la 30 septembrie 2023

Vin, 11/10/2023 - 18:24
ALRO S.A. („ALRO”) informează acționarii și investitorii în legătură cu publicarea rezultatelor consolidate ale Grupului ALRO pentru perioada de nouă luni încheiată la 30 septembrie 2023, astfel: 
 
  • Raportul Trimestrial Consolidat pentru perioada de nouă luni încheiată la 30 septembrie 2023 (neauditat) pregătit în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018 al Autorității de Supraveghere Financiară („ASF”) privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și cu prevederile Codului Bursei de Valori București („BVB”) va fi disponibil începând cu data de 13 noiembrie 2023, după ora 08:20 (ora locală).
Raportul Trimestrial al Grupului ALRO pentru perioada de nouă luni încheiată la 30 septembrie 2023 a fost întocmit în conformitate cu ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2844/2016, cu modificările ulterioare, care este în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) adoptate de Uniunea Europeană, cu unele excepții, dar care nu afectează conformitatea cu IFRS.
 
Raportul Trimestrial al Grupului ALRO pentru perioada de nouă luni încheiată la 30 septembrie 2023 nu este auditat și va fi disponibil pe:
· website-ul Bursei de Valori București, www.bvb.ro  – simbol ALR;
· website-ul Companiei ALRO, categoria “Relații cu investitorii”, secțiunea “Raportări financiare”: http://www.alro.ro/ri/rapoarte-alro 

 

  • Teleconferința cu investitorii și analiștii financiari pentru prezentarea rezultatelor financiare consolidate ale ALRO pentru perioada de nouă luni încheiată la 30 septembrie 2023 va avea loc în data de 15 noiembrie 2023, începând cu ora 11:00 (ora locală).
Dacă doriți să participați la conferință, vă rugăm să o contactați pe Florența Ghiță, +40 (0)744 644 004 sau investor.relations@alro.ro. Pentru a primi informațiile de acces, vă rugăm să furnizați următoarele detalii: nume, companie, poziție, numărul de telefon pe care îl veți utiliza pentru a accesa conferința.
 
Prezentarea aferentă acestei teleconferințe va fi disponibilă începând cu data de 15 noiembrie 2023 pe website-ul companiei ALRO, categoria “Relații cu investitorii”, secțiunea “Prezentări”: http://www.alro.ro/prezentari
 
Prezentul comunicat a fost transmis, concomitent, Bursei de Valori București și Autorității de Supraveghere Financiară.
 
Informații suplimentare pot fi obținute de la departamentul de Relații cu investitorii la adresa de e-mail: investor.relations@alro.ro.
 
 
 
Marian-Daniel NĂSTASE                                                                          Gheorghe DOBRA
Președintele Consiliului de Administrație                                              Director General
Hide URL: 
Show URL