Comunicat privind publicarea Raportului Semestrial Consolidat pentru perioada de șase luni încheiată la 30 iunie 2020

Mar, 08/11/2020 - 11:43

ALRO S.A. („ALRO”) informează acționarii și investitorii în legătură cu publicarea rezultatelor consolidate ale companiei ALRO pentru perioada de șase luni încheiată la 30 iunie 2020, astfel: 

  • Raportul Semestrial Consolidat pentru perioada de șase luni încheiată la 30 iunie 2020 pregătit în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018 al Autorității de Supraveghere Financiară („ASF”) privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și cu prevederile Codului Bursei de Valori București („BVB”) va fi disponibil începând cu data de 12 august 2020, după ora 08:20 (ora locală).

Raportul Semestrial al Grupului ALRO pentru perioada de șase luni încheiată la 30 iunie 2020 a fost întocmit în conformitate cu ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2.844/2016, cu modificările ulterioare, care este în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) adoptate de Uniunea Europeană, cu unele excepții, dar care nu afectează conformitatea cu IFRS.

Raportul Semestrial al Grupului ALRO pentru perioada de șase luni încheiată la 30 iunie 2020 nu este auditat și este disponibil pe:

 

·  Teleconferința cu investitorii și analiștii financiari pentru prezentarea rezultatelor financiare consolidate ale ALRO pentru perioada de șase luni încheiată la 30 iunie 2020 va avea loc în data de 14 august 2020, începând cu ora 11:00 (ora locală).

Dacă doriți să participați la conferință, vă rugăm să o contactați pe Florența Ghiță, +40 (0)744 644 004 sau investor.relations@alro.ro. Pentru a primi informațiile de acces, vă rugăm să furnizați următoarele detalii: nume, companie, poziție Numărul de telefon pe care îl veți utiliza pentru a accesa conferința.

Prezentarea aferentă acestei teleconferințe va fi disponibilă începând cu data de 14 august 2020 pe website-ul companiei ALRO, categoria “Relații cu investitorii”, secțiunea “Prezentări”: http://www.alro.ro/prezentari

Prezentul comunicat a fost transmis, concomitent, Bursei de Valori București și Autorității de Supraveghere Financiară.

Informații suplimentare pot fi obținute de la departamentul de Relații cu investitorii la adresa de e-mail: investor.relations@alro.ro.

 

                            Marian-Daniel NĂSTASE                                                 Gheorghe DOBRA

                Președintele Consiliului de Administrație                                   Director General  

 

Hide URL: 
Show URL