Comunicat privind publicarea Raportului Semestrial Consolidat și anunțarea teleconferinței aferentă rezultatelor financiare pentru perioada de sase luni încheiată la 30 iunie 2023

Mar, 08/08/2023 - 17:16

ALRO S.A. („ALRO”) informează acționarii și investitorii în legătură cu publicarea rezultatelor consolidate și individuale ale companiei ALRO pentru perioada de șase luni încheiată la 30 iunie 2023, astfel:

  • Raportul Semestrial Consolidat pentru perioada de șase luni încheiată la 30 iunie 2023 (neauditat) pregătit în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018 al Autorității de Supraveghere Financiară („ASF”) privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și cu prevederile Codului Bursei de Valori București („BVB”) va fi disponibil începând cu data de 9 august 2023, după ora 08:20 (ora locală).

Raportul Semestrial al Grupului ALRO pentru perioada de șase luni încheiată la 30 iunie 2023 a fost întocmit în conformitate cu ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2.844/2016, cu modificările ulterioare, care este în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) adoptate de Uniunea Europeană, cu unele excepții, dar care nu afectează conformitatea cu IFRS.

Raportul Semestrial al Grupului ALRO pentru perioada de șase luni încheiată la 30 iunie 2023 nu este auditat și va fi disponibil pe:

  • website-ul Bursei de Valori București, www.bvb.ro  – simbol ALR;
  • website-ul Companiei ALRO, categoria “Relații cu investitorii”, secțiunea “Raportări financiare”: http://www.alro.ro/ri/rapoarte-alro
  • Teleconferința cu investitorii și analiștii financiaripentru prezentarea rezultatelor financiare consolidate și individuale ale ALRO pentru perioada de șase luni încheiată la 30 iunie 2023 va avea loc în data de 11 august 2023, începând cu ora 11:00 (ora locală).

Dacă doriți să participați la conferință, vă rugăm să o contactați pe Florența Ghiță, +40 (0)744 644 004 sau investor.relations@alro.ro. Pentru a primi informațiile de acces, vă rugăm să furnizați următoarele detalii: nume, companie, poziție, numărul de telefon pe care îl veți utiliza pentru a accesa conferința.

Prezentarea aferentă acestei teleconferințe va fi disponibilă începând cu data de 11 august 2023 pe website-ul companiei ALRO, categoria “Relații cu investitorii”, secțiunea “Prezentări”: http://www.alro.ro/prezentari.

Prezentul comunicat a fost transmis, concomitent, Bursei de Valori București și Autorității de Supraveghere Financiară.

Informații suplimentare pot fi obținute de la departamentul de Relații cu investitorii la adresa de e-mail: investor.relations@alro.ro.

 

Marian-Daniel NĂSTASE                                                                                  Gheorghe DOBRA

Președintele Consiliului de Administrație                                                      Director General

Hide URL: 
Show URL