Comunicat privind publicarea Raportului Semestrial Consolidat și anunțarea teleconferinței aferentă rezultatelor financiare pentru perioada de șase luni încheiată la 30 iunie 2022

Mar, 08/09/2022 - 18:35

ALRO S.A. („ALRO”) informează acționarii și investitorii în legătură cu publicarea rezultatelor consolidate și individuale ale companiei ALRO pentru perioada de șase luni încheiată la 30 iunie 2022, astfel:

  • Raportul Semestrial Consolidat pentru perioada de șase luni încheiată la 30 iunie 2022 (neauditat) pregătit în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018 al Autorității de Supraveghere Financiară („ASF”) privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și cu prevederile Codului Bursei de Valori București („BVB”) va fi disponibil începând cu data de 10 august 2022, după ora 08:20 (ora locală).

    Raportul Semestrial al Grupului ALRO pentru perioada de șase luni încheiată la 30 iunie 2022 a fost întocmit în conformitate cu ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2.844/2016, cu modificările ulterioare, care este în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) adoptate de Uniunea Europeană, cu unele excepții, dar care nu afectează conformitatea cu IFRS.

    Raportul Semestrial al Grupului ALRO pentru perioada de șase luni încheiată la 30 iunie 2022 nu este auditat și va fi disponibil pe:

- website-ul Bursei de Valori București, www.bvb.ro  – simbol ALR;

- website-ul Companiei ALRO, categoria “Relații cu investitorii”, secțiunea “Raportări financiare”: http://www.alro.ro/ri/rapoarte-alro

  • Teleconferința cu investitorii și analiștii financiari pentru prezentarea rezultatelor financiare consolidate și individuale ale ALRO pentru perioada de șase luni încheiată la 30 iunie 2022 va avea loc în data de 12 august 2022, începând cu ora 10:00 (ora locală).

    Dacă doriți să participați la conferință, vă rugăm să o contactați pe Florența Ghiță, +40 (0)744 644 004 sau investor.relations@alro.ro. Pentru a primi informațiile de acces, vă rugăm să furnizați următoarele detalii: nume, companie, poziție, numărul de telefon pe care îl veți utiliza pentru a accesa conferința.

    Prezentarea aferentă acestei teleconferințe va fi disponibilă începând cu data de 12 august 2022 pe website-ul companiei ALRO, categoria “Relații cu investitorii”, secțiunea “Prezentări”: http://www.alro.ro/prezentari.

Prezentul comunicat a fost transmis, concomitent, Bursei de Valori București și Autorității de Supraveghere Financiară.

Informații suplimentare pot fi obținute de la departamentul de Relații cu investitorii la adresa de e-mail: investor.relations@alro.ro.

 

           Marian-Daniel NĂSTASE                                                 Gheorghe DOBRA

Președintele Consiliului de Administrație                                  Director General

Hide URL: 
Show URL