Comunicat privind disponibilitatea Raportului Trimestrial Consolidat și oră teleconferință pentru perioada de nouă luni încheiată la 30 septembrie 2021

Joi, 11/11/2021 - 13:17

ALRO S.A. („ALRO”) informează acționarii și investitorii în legătură cu publicarea rezultatelor consolidate ale companiei ALRO pentru perioada de nouă luni încheiată la 30 septembrie 2021, astfel:

  • Raportul Trimestrial Consolidat pentru perioada încheiată la 30 septembrie 2021 (neauditat) pregătit în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018 al Autorității de Supraveghere Financiară („ASF”) privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și cu prevederile Codului Bursei de Valori București („BVB”) va fi disponibil începând cu data de 12 noiembrie 2021, după ora08:20 (ora locală).

Raportul Trimestrial al Grupului ALRO pentru perioada de nouă luni încheiată la 30 septembrie 2021 a fost întocmit în conformitate cu ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2.844/2016, cu modificările ulterioare, care este în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) adoptate de Uniunea Europeană, cu unele excepții, dar care nu afectează conformitatea cu IFRS.

Raportul Trimestrial al Grupului ALRO pentru perioada încheiată la 30 septembrie 2021 nu este auditat și este disponibil pe:

- website-ul Bursei de Valori București, www.bvb.ro  – simbol ALR;

- website-ul Companiei ALRO, categoria “Relații cu investitorii”, secțiunea “Raportări financiare”: http://www.alro.ro/ri/rapoarte-alro

 

  • Teleconferința cu investitorii și analiștii financiaripentru prezentarea rezultatelor consolidate ale ALRO pentru perioada de nouă luni încheiată la 30 septembrie 2021 va avea loc în data de 15 noiembrie 2021, începând cu ora 11:00 (ora locală).

Dacă doriți să participați la conferință, vă rugăm să o contactați pe Florența Ghiță, +40 (0)744 644 004 sau investor.relations@alro.ro. Pentru a primi informațiile de acces, vă rugăm să furnizați următoarele detalii: numele, compania, poziția și numărul de telefon pe care îl veți utiliza pentru a accesa conferința.

Prezentarea aferentă acestei teleconferințe va fi disponibilă începând cu data de 15 noiembrie 2021 pe website-ul companiei ALRO, categoria “Relații cu Investitorii”, secțiunea “Prezentări”: http://www.alro.ro/prezentari.

 

Prezentul comunicat a fost transmis, concomitent, Bursei de Valori București și Autorității de Supraveghere Financiară.

Informații suplimentare pot fi obținute de la departamentul de Relații cu Investitorii și Relații Corporative la adresa de e-mail: investor.relations@alro.ro.

Hide URL: 
Show URL