Comunicat disponibilitate Raport trimestrial Grupul ALRO 31 martie 2019

Lun, 05/13/2019 - 15:57

ALRO S.A. („ALRO”) informează acționarii și investitorii cu privire la disponibilitatea Raportului Trimestrial Consolidat T1 2019, pregătit în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018 al Autorității de Supraveghere Financiară („ASF”) privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și cu prevederile Codului Bursei de Valori București („BVB”), începând cu 14 mai 2019, după ora 9:30 (ora locală).

Raportul Trimestrial Consolidat pentru trimestrul I 2019 a fost întocmit în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2844/2016, cu modificările ulterioare, care este în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) adoptate de Uniunea Europeană, cu unele excepții, dar care nu afectează conformitatea cu IFRS.

Prezentul comunicat a fost transmis, concomitent, Bursei de Valori București și Autorității de Supraveghere Financiară.

Informații suplimentare pot fi obținute de la departamentul de Relații cu investitorii la adresa de e-mail: investor.relations@alro.ro.

Raportul Trimestrial Consolidat pentru trimestrul I 2019 al ALRO nu este auditat și poate fi consultat pe website-ul societății, categoria „Relații cu investitorii”, secțiunea „Raportări financiare”: http://www.alro.ro/ri/rapoarte-alro și la Bursa de Valori București (simbol ALR).

 

                                  Marian-Daniel Năstase                                      Gheorghe Dobra

                  Președintele Consiliului de Administrație                         Director General

 

Hide URL: 
Show URL