Comunicat disponibilitate Raport Trimestrial Consolidat la 31 martie 2020

Mie, 05/13/2020 - 09:14

ALRO S.A. („ALRO”) informează acționarii și investitorii cu privire la disponibilitatea Raportului Trimestrial Consolidat la 31 martie 2020, pregătit în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018 al Autorității de Supraveghere Financiară („ASF”) privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piata și cu prevederile Codului Bursei de Valori București („BVB”), începând cu 14 mai 2020, după ora 8:15 (ora locală).

Raportul Trimestrial al Grupului ALRO la 31 martie 2020 a fost întocmit în conformitate cu ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2844/2016, cu modificările ulterioare, care este în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) adoptate de Uniunea Europeană, cu unele excepții, dar care nu afectează conformitatea cu IFRS.

Prezentul comunicat a fost transmis, concomitent, Bursei de Valori București și Autorității de Supraveghere Financiare.

Informații suplimentare pot fi obținute de la departamentul de Relații cu investitorii la adresa de e-mail: investor.relations@alro.ro.

Raportul Trimestrial al Grupului ALRO la 31 martie 2020 nu este auditat și poate fi consultat pe  website-ul societății, categoria „Relații cu investitorii”, secțiunea „Raportări financiare”: http://www.alro.ro/ri/rapoarte-alro.

         

                           Marian-Daniel NĂSTASE                                      Gheorghe DOBRA

            Președintele Consiliului de Administrație                           Director General      

Hide URL: 
Show URL