Comunicat disponibilitate Raport Semestrial Consolidat la 30 iunie 2019

Vin, 08/09/2019 - 10:29

 

ALRO S.A. („ALRO”) informează acționarii și investitorii cu privire la disponibilitatea Raportului Semestrial Consolidat la 30 iunie 2019, pregătit în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018 al Autorității de Supraveghere Financiară („ASF”) privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și cu prevederile Codului Bursei de Valori București („BVB”), începând cu 12 august 2019, după ora 8:30 (ora locală).

 

Raportul Semestrial al Grupului ALRO la 30 iunie 2019 a fost întocmit în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2844/2016, cu modificările ulterioare, care este în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) adoptate de Uniunea Europeană, cu unele excepții, dar care nu afectează conformitatea cu IFRS.

 

Prezentul comunicat a fost transmis, concomitent, Bursei de Valori București și Autorității de Supraveghere Financiară.

 

Informații suplimentare pot fi obținute de la departamentul de Relații cu investitorii la adresa de e-mail: investor.relations@alro.ro.

 

Raportul Semestrial al Grupului ALRO la 30 iunie 2019 nu este auditat și poate fi consultat pe website-ul societății, categoria „Relații cu investitorii”, secțiunea „Raportări financiare”: http://www.alro.ro/ri/rapoarte-alro .

 

Hide URL: 
Show URL