Comunicat disponibilitate Raport Anual pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2017

Vin, 04/27/2018 - 18:55

Comunicat disponibilitate Raport Anual

pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2017

 

ALRO S.A. („ALRO”) informează acționarii și investitorii cu privire la disponibilitatea Raportului Anual pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2017, pregătit în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 1/2006 al Comisiei Nationale de Valori Mobiliare („CNVM”), în prezent Autoritatea de Supraveghere Financiară („ASF”) – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și cu prevederile Codului BVB, începând cu 27 aprilie 2018, după ora18:00 (ora locală).

Raportul Anual pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2017 a fost întocmit în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2844/2016, care este în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară („IFRS”) adoptate de Uniunea Europeană, cu excepția IAS 21 „Efectele variației cursurilor de schimb valutar” cu privire la moneda funcțională și care conține  Raportul Consolidat al Administratorilor și situatiile financiare consolidate și individuale ale societății Alro.

Prezentul comunicat a fost transmis, concomitent, Bursei de Valori București și Autorității de Supraveghere Financiară.

Informații suplimentare pot fi obținute de la departamentul de Relații cu investitorii la adresa de e-mail: investor.relations@alro.ro.

Raportul Anual pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2017 este auditat și poate fi consultat pe  website-ul societății, categoria „Relații cu investitorii”, secțiunea „Raportări financiare”:  http://www.alro.ro/ri/rapoarte-alro.

                                                        Marian-Daniel Năstase                                              Gheorghe Dobra

                                          Președintele Consiliului de Administrație                             Director General