Comunicat disponibilitate Raport Anual Consolidat pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2018

Joi, 04/25/2019 - 20:02
ALRO S.A. („ALRO”) informează acționarii și investitorii cu privire la disponibilitatea Raportului Anual Consolidat pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2018, pregătit în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018 al Autorității de Supraveghere Financiară („ASF”) privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și cu prevederile Codului Bursei de Valori București („BVB”), începând cu 25 aprilie 2019, după ora 18:00 (ora locală).
 
Raportul Anual al Grupului ALRO la 31 decembrie 2018 a fost întocmit în conformitate cu ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2.844/2016, cu modificările ulterioare, care este în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) adoptate de Uniunea Europeană, cu unele excepții, dar care nu afectează conformitatea cu IFRS.
 
Prezentul comunicat a fost transmis, concomitent, Bursei de Valori București și Autorității de Supraveghere Financiară.
 
Informații suplimentare pot fi obținute de la departamentul de Relații cu investitorii la adresa de e-mail: investor.relations@alro.ro.
 
Raportul Anual al Grupului ALRO pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2018 este auditat și poate fi consultat pe  website-ul societății, categoria „Relații cu investitorii”, secțiunea „Raportări financiare”:  http://www.alro.ro/ri/rapoarte-alro.
 

                         Marian-Daniel Năstase                                                    Gheorghe Dobra
               Președintele Consiliului de Administrație                                      Director General
Hide URL: 
Show URL