Comunicat disponibilitate Raport Anual Consolidat pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2023

Vin, 04/26/2024 - 14:54

ALRO S.A. („ALRO”) informează acționarii și investitorii cu privire la disponibilitatea Raportului Anual Consolidat pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2023, pregătit în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018 al Autorității de Supraveghere Financiară („ASF”) privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și cu prevederile Codului Bursei de Valori București („BVB”), începând cu 26 aprilie 2024. Rezultatele financiare aferente anului 2023 au fost aprobate în cadrul Adunării Generale a Acționarilor ("AGA"), care a avut loc în data de 26 aprilie 2024.

Raportul Anual al Grupului ALRO la 31 decembrie 2023 a fost întocmit în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2844/2016, cu modificările ulterioare, care este în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) adoptate de Uniunea Europeană, cu unele excepții, dar care nu afectează conformitatea cu IFRS.

Prezentul comunicat a fost transmis, concomitent, la Bursa de Valori București și Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Informații suplimentare pot fi obținute de la departamentul de Relații cu investitorii la adresa de e-mail: investor.relations@alro.ro.

Raportul Anual al Grupului ALRO pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2023este auditat și poate fi consultat pe  website-ul societății, categoria „Relații cu investitorii”, secțiunea „Raportări financiare”:  http://www.alro.ro/ri/rapoarte-alro.

 

 

Marian-Daniel NĂSTASE                                                       Gheorghe DOBRA

Președintele Consiliului de Administrație                           Director General   

Hide URL: 
Show URL