ALRO a înregistrat o cifră de afaceri consolidată de peste 767 milioane de lei în T1 2019, în ciuda unor cotații ale aluminiului mai scăzute pe piețele internaționale

Mar, 05/14/2019 - 09:20

 

Grupul ALRO

 

Indicator

T1 2019

T1 2018

Producția de aluminiu procesat (tone)

27.748

28.405

Producția de aluminiu primar (tone)

70.746

71.274

Producția de alumină (tone)

118.580

134.163

Producția de bauxită (tone)

571.764

592.428

 

 

 

Vânzări (mii RON)

767.439

749.242

EBITDA1 (mii RON)

94.725

132.856

Marja EBITDA (%)

12,3%

17,7%

Rezultat net ajustat2 (mii RON)

812

93.645

Rezultat net (mii RON)

-9.065

124.621


 

ALRO S.A.

 

Indicator

T1 2019

T1 2018

Producția de aluminiu procesat (tone)

22.616

22.193

Producția de aluminiu primar (tone)

70.746

71.274

Vânzari de aluminiu procesat (tone)

22.641

21.032

Vânzari de aluminiu primar (tone)

38.549

40.008

 

 

 

Vânzări (mii RON)

674.225

667.852

EBITDA1 (mii RON)

57.614

104.492

Marja EBITDA (%)

8,5%

15,6%

Profit net ajustat2 (mii RON)

-16.764

79.130

Profit net (mii RON)

-26.144

110.519

Câștig net ajustat2 pe acțiune (RON)

-0,023

0,111

Câștig pe acțiune (RON)

-0,037

0,155

 

Slatina, 14 mai 2019 - ALRO S.A. (BVB: ALR, “Compania” sau “ALRO”), unul dintre cei mai mari producători de aluminiu integrați pe verticală din Europa, după capacitatea de producție, anunță astăzi rezultatele financiare consolidate pentru primul trimestru al anului 2019. Cifra de afaceri a Grupului a crescut cu 2,4%, ajungând la 767,4 milioane de lei în T1 2019, comparativ cu 749,2 milioane de lei în T1 2018. În primul trimestru al anului 2019, Grupul ALRO a înregistrat un profit brut de 105 milioane de lei (T1 2018: 167 milioane de lei) și un rezultat operațional (EBIT) de 59 milioane de lei în T1 2019 (T1 2018: 101 milioane de lei).

"In primele trei luni ale anului 2019, Grupul ALRO a înregistrat o creștere a cifrei de afaceri față de anul precedent, cu venituri mai mari generate în principal de segmentul de aluminiu procesat și cu venituri constante din segmentul de aluminiu primar. Aceasta este în concordanță cu strategia noastră de creștere în volumul total al producției realizate și al livrărilor, a ponderii produselor cu valoare adăugată mare și foarte mare pentru industrii mai sofisticate, cum ar fi industria aerospațială și industria auto", a declarat Marian NĂSTASE, președintele Consiliului de Administrație al ALRO." În același timp, am continuat, în T1 2019, programul de investiții în domeniile cercetării și dezvoltării, cu scopul de a îmbunătăți calitatea producției și a produselor, reducând totodată consumurile și asigurând astfel o creștere sustenabilă pe termen lung a activității noastre ", a adăugat Marian NĂSTASE.

Evoluția pieței

În primul trimestru al anului 2019, piața internațională a rămas fragilă și a raportat prețuri scăzute ale aluminiului conform cotațiilor de la Bursa Metalelor din Londra (London Metal Exchange - LME), niveluri influențate și de alți factori, cum ar fi riscul realizării unei producții mai mari în China, politicile guvernului american privind tarifele impuse în ceea ce privește aluminiul și noile potențiale bariere care ar putea fi impuse, reducerea capacităților Alunorte, nesiguranță la nivel macro, deficitul global de aluminiu estimat pentru 2019 etc.

Prin urmare, în T1 2019, cotația LME și-a continuat tendința descrescătoare observată și la sfârșitul anului 2018, conducând la un preț mediu pentru perioada de trei luni încheiată la 31 martie 2019, de 1.859 USD/tonă față de prețul mediu LME înregistrat în timpul perioadei de trei luni încheiată la 31 martie 2018, de 2.159 USD/tonă. Toate aceste condiții ale pieței au afectat rezultatele tuturor companiilor majore din industria aluminiului, care au raportat fie o reducere semnificativă a profiturilor, fie pierderi în primul trimestru al anului 2019.

Cu toate acestea, analiștii estimează o potențială recuperare a pieței aluminiului, mai târziu în acest an, pe baza deficitului balanței de metale înregistrat în acest moment.

La nivel local, aprovizionarea cu energie rămâne o provocare, întrucât aproximativ 40% din consumul național de energie electrică este acoperit prin aprovizionarea din tranzacțiile de pe piața zilei următoare (PZU), ceea ce duce la denaturări ale prețurilor. Fiind o piață extrem de volatilă, prețurile spot au atins niveluri foarte ridicate, cu impact negativ asupra consumatorilor finali în general, și în special asupra marilor consumatori industriali. Acest lucru se traduce în costuri de producție mai mari pentru ALRO.

Analiza financiară și operațională

La începutul anului 2019, Grupul ALRO a continuat să se concentreze asupra creșterii producției și a vânzărilor de produse procesate din aluminiu, pentru a răspunde mai bine cererii de pe piață și a raportat livrări mai mari de produse procesate, compensând parțial scăderea de aproximativ 300 USD/tonă a cotației LME, care a limitat astfel nivelul valoric al vânzărilor. Așadar, investițiile efectuate în ultimii ani dau roade, astfel că ponderea produselor cu valoare adăugată mare ("PVAM") și a produselor cu valoare adăugată foarte mare ("PVAFM") destinate industriilor specializate, cum ar fi industria aerospațială și industria auto, în totalul livrărilor sale, a crescut și a atins 51% din veniturile totale ale Grupului în T1 2019, față de 49% în T1 2018.

În ciuda declinului pieței internaționale a aluminiului, strategia de investiții implementată de Grupul ALRO a generat rezultate pozitive, cu o marjă EBITDA de peste 12% și cu un nivel de 95 milioane de lei în T1 2019, comparativ cu 133 milioane de lei în T1 2018. Grupul a raportat fluxuri de numerar pozitive din activitatea operațională de 61 milioane de lei în T1 2019; fluxurile de numerar din activitatea de finanțare au fost de 72 milioane de lei, iar fluxurile de numerar utilizate în activitatea de investiții au fost de 44 milioane de lei. Grupul și-a continuat investițiile în proiecte de investiții cu rentabilitate pentru a spori poziția competitivă a Grupului, asigurând totodată o creștere durabilă, iar suma alocată în T1 2019 a fost de 26 milioane de lei. În plus, în primul trimestru al anului 2019 au fost puse în funcțiune câteva echipamente noi și moderne pentru extinderea capacității, creșterea competitivității și reducerea consumului de energie și de materii prime în cadrul facilităților de producție ale Grupului: în cadrul ALRO pentru cercetarea aplicațiilor tehnologice de vârf și în ALUM pentru cercetarea tehnologiei hidroxidului de aluminiu (uscat și umed).

Evenimente semnificative

Începând cu data de 18 martie 2019, Comisia Indicilor a Bursei de Valori București a aprobat includerea companiei ALRO (ALR) în BET, indicele principal al pieței, și BET-TR, indicele care include și dividendele acordate de companiile din BET. Indicele BET va include astfel 16 societăți, ceea ce este o premieră în istoria pieței locale de capital și reprezintă o diversificare fără precedent a sectoarelor reprezentate în cadrul indicelui BET. Acțiunile ALRO sunt tranzacționate la BVB din octombrie 1997, iar prin această decizie ALRO devine prima companie din industria de aluminiu prezentă în cei doi indici.

Aceste rezultate financiare sunt disponibile într-un document separat pe site-ul Web al Companiei, Categoria Relații cu Investitorii, Secțiunea Raportări financiare: http://www.alro.ro/ri/rapoarte-alro și la link-ul de mai jos:

1EBITDA: profit înainte de impozitare, de alte câștiguri și pierderi financiare, de amortizare și depreciere;

2 Rezultatul net ajustat: rezultatul net al Companiei plus/(minus) cheltuială/(venit) cu/din deprecierea imobilizărilor, plus/(minus) pierdere/(câștig) din instrumente financiare derivate care nu se califică pentru aplicarea contabilității de acoperire a riscurilor, plus/(minus) cheltuieli/(venit) cu/din impozitul pe profit amânat.

Cifrele pentru Grupul ALRO și ALRO incluse în acest comunicat de presă sunt raportate pe baza situațiilor financiare consolidate interimare ale ALRO și ale filialelor sale pentru perioada de 3 luni încheiată la 31 martie 2019, care sunt neauditate și au fost întocmite în conformitate cu IAS 34 Raportarea financiară intermediară așa cum a fost adoptată de Uniunea Europeană (UE). Aceste politici contabile sunt în concordanță cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2844/2016, cu modificările ulterioare, care este în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) adoptate de Uniunea Europeană (UE).

Pentru informații suplimentare, vă rugăm contactați:

www.alro.ro

Florența Ghiță

București

Telefon: +40 744 644 004

E-mail: investor.relations@alro.ro

Note către editori:

Grupul ALRO

Companiile care fac parte din Grupul ALRO sunt: ALRO S.A. - producătorul de aluminiu, Alum S.A. - producătorul de alumină, Sierra Mineral Holdings I, Ltd. - societatea de extracție a bauxitei, Vimetco Extrusion S.R.L. – producător de aluminiu extrudat, Conef S.A. – societate de tip holding și de management, Global Aluminium Ltd. - societate de tip holding și Bauxite Marketing Ltd - marketing. Având această structură, Grupul a creat un lanț de producție integrat, asigurând materiile prime pentru ALRO.

ALRO

ALRO este o subsidiară a Vimetco N.V., companie globală de aluminiu primar și procesat, integrată pe verticală. ALRO este unul dintre cei mai mari producători de aluminiu integrați pe verticală din Europa, după capacitate, având o capacitate de producție instalată de 265.000 tpa.

Principalele piețe de desfacere pentru produsele ALRO sunt Uniunea Europeană, dar Compania are exporturi și în SUA și Asia. Combinatul este certificat cu ISO 9001 pentru managementul calității și are certificatele NADCAP și EN 9100 pentru unitățile de producție pentru industria aerospațială, produsele sale respectând standardele de calitate pentru aluminiul primar ale Bursei de Metale din Londra (London Metal Exchange – LME), cât și standardele internaționale pentru produsele laminate plate.

Începând cu data de 18 martie 2019, Comitetul Index al Bursei de Valori București a aprobat includerea ALRO (codul ALR) în BET, indicele principal al pieței, iar în BET-TR, versiunea totală de retur a BET. Indicele BET va include astfel 16 societăți, care este prima dată în istoria pieței locale de capital și reprezintă o diversificare fără precedent a sectoarelor reflectate de indice. Acțiunile ALRO au fost listate la Bursa de Valori București din octombrie 1997, iar în urma acestei decizii, ALRO devine prima companie din industria aluminiului prezentă în cei doi indici.

 

Hide URL: 
Show URL