ALRO a înregistrat o cifră de afaceri consolidată de peste 712 milioane RON în primul trimestru al anului 2020

Joi, 05/14/2020 - 08:36
  • Cantități de produse de aluminiu primar mai mari cu 3,7% în primul trimestru (“T1”) al anului 2020 față de perioada similară din 2019; 

  • Filialele din aval și amonte ale ALRO au înregistrat rezultate bune, cu vânzări de produse extrudate mai mari cu 1.100 de tone și înregistrând un nivel al vânzărilor de bauxită aproape dublu către clienții externi; 

  • De la mijlocul lunii februarie, ALRO și filialele sale au implementat proceduri și protocoale complexe pentru a preveni infectarea cu COVID-19 și, prin urmare, ALRO operează la parametri normali și are un lanț de distribuție complet operațional;

  • ALRO și filialele sale au sprijinit comunitățile locale și au donat bani către instituții precum Spitalele Județene de Urgență din Slatina și Tulcea, Crucea Roșie Română și Asociația Internațională de Poliție din România, Olt.

Slatina, 14 mai 2020 – ALRO S.A. (BVB: ALR, “Compania” sau “ALRO”), unul dintre cei mai mari producători de aluminiu integrați pe verticală din Europa, după capacitatea de producție, anunță astăzi rezultatele financiare consolidate pentru primul trimestru al anului 2020. Cifra de afaceri a Grupului a scăzut la 712 milioane RON în primul trimestru al anului 2020 comparativ cu 767 milioane RON în primul trimestru al anului 2019. Grupul ALRO a înregistrat o pierdere de 110 milioane RON în T1 2020 (T1 2019: o pierdere netă de 9 milioane RON).

„În primele trei luni ale anului 2020, ne-am confruntat cu condiții excepționale, de fapt, cu o nouă realitate, efectele pandemiei globale COVID-19 lovind în toate economiile și industriile. Am luat și continuăm să luăm măsuri rapide și eficiente pentru a atenua scăderea pieței și, cel mai important, pentru a asigura sănătatea și siguranța angajaților noștri și a comunității locale în general, asigurându-ne în același timp că funcționăm la parametri normali" a declarat Marian NĂSTASE, Președintele Consiliului de Administrație ALRO. „În timp ce avansăm cu programul nostru de investiții pentru reducerea consumului de energie și astfel a costurilor generale de producție, am continuat planul anti-criză de reducere a costurilor demarat înainte de schimbările radicale survenite în întreaga lume, pentru a ne optimiza operațiunile și pentru a asigura continuitatea activității companiei și gestionarea ciclurile economice descendente”.

Noutăți COVID-19 și privire de ansamblu asupra pieței

Pe parcursul primului trimestru al anului 2020, piața aluminiului și-a continuat tendința de scădere, principalii factori fiind războiul comercial dintre SUA și China, politicile privind schimbările climatice și izbucnirea pandemiei COVID-19, cererea scăzută în industria auto și acumularea stocurilor de aluminiu. Astfel, de la o medie a cotației LME de 1.791 USD/ tonă în 2019, din cauza unei tendințe descendente continue, cotația medie LME pentru primul trimestru 2020 a fost de 1.690 USD/ tonă, mai mică cu 9,1% față de perioada similară a anului trecut și cu 4% mai scăzută față de trimestrul anterior. Chiar dacă LME a atins niveluri scăzute în martie și, ulterior, în aprilie 2020, o astfel de diminuare a cotațiilor nu este neobișnuită în industria aluminiului. Grupul ALRO monitorizează constant evoluția prețurilor aluminiului și a crizei mondiale generate de COVID-19 și implementează toate măsurile necesare pentru a gestiona cât mai eficient aceste cicluri economice descendente.

Încă dintr-o fază incipientă a izbucnirii pandemiei COVID-19, ALRO a implementat protocoale și proceduri complexe în coordonare cu autoritățile centrale și locale și cu respectarea recomandărilor Organizației Mondiale a Sănătății pentru șantierele industriale. Toți angajații au primit materiale și echipamente medicale și de protecție (măști pentru față, mănuși, salopete) și au fost instruiți cum să acționeze pentru a evita infecția cu COVID-19. Toate zonele uzinei sunt în permanență curățate, igienizate și dezinfectate. Angajații trebuie să-și declare periodic (frecvența depinde de specificul locului de muncă) starea de sănătate sau orice contact cu persoane potențial infectate.

ALRO a implementat planuri de urgență care simulează cazul unuia sau mai multor angajați infectați cu COVID-19, asigurându-se astfel că operațiunile nu sunt perturbate și compania rămâne pe deplin operațională și livrează la timp.

La nivel local, volatilitatea pieței energiei a continuat să impactexe cifra de afaceri. În data de 11 mai 2020, Comisia Europeană a aprobat, în conformitate cu legislația UE privind ajutoarele de stat, planurile României de a compensa parțial companiile mari consumatoare de energie pentru prețurile mai ridicate la energia electrică rezultate din costurile lor indirecte cu emisiile, în conformitate cu Schema de Tranzacționare a emisiilor din UE (ETS). Schema va acoperi perioada 2019-2020, cu un buget provizoriu de aproximativ 291 milioane EUR (1.397 milioane RON). De măsura aceasta vor beneficia companiile active în România în sectoarele care se confruntă cu costuri semnificative pentru energia electrică și care sunt expuse în mod special la concurența internațională, cum ar fi ALRO și alte companii din 15 sectoare industriale românești și opt subsectoare. Compensările vor fi acordate companiilor eligibile printr-o restituire parțială a costurilor ETS indirecte. Prin urmare, schema este susținută direct de acest mecanism implementat pe teritoriul Uniunii Europene și nu afectează restul consumatorilor români.

Analiză Financiară și Operațională

În T1 2020, Grupul ALRO și-a continuat strategia de a-și axa producția și vânzările pe produsele din aluminiu cu valoare adăugată mare și foarte mare, atât în sectorul primar, cât și în cel al aluminiului prelucrat. Cu toate acestea, din cauza crizei generate de pandemia COVID-19 care a dus la o carantină fără precedent, majoritatea țărilor s-au confruntat cu disfuncționalități și închiderea temporară a economiilor lor, iar printre primele industrii afectate a fost cea a transporturilor, cu impact direct asupra sectoarelor auto și aero, principalele piețe pentru produsele din aluminiu cu valoare adăugată foarte mare. Diminuarea cererii de produse din aluminiu prelucrat care s-a regăsit în volumele de vânzări pentru T1 2020 a fost parțial compensată de cererea mai mare de produse primare (în special sârmă, care reprezintă o componentă esențială pentru sectorul de utilități publice), vânzările înregistrând volume mai ridicate cu 3,7% în T1 2020 comparativ cu T1 2019. În plus, atât produsele extrudate, cât și segmentul de bauxită au raportat rezultate bune și vânzări cantitative mai mari.

Pentru a contracara condițiile excepționale cu care s-a confruntat în primul trimestru din 2020, care au adăugat și mai multă presiune asupra rezultatelor operaționale ale companiei și care au condus la raportarea unui indicator EBITDA negativ, Grupul a continuat să implementeze programul anti-criză de reducere a costurilor demarat în semestrul al doilea al anului 2019 și menținut în aceste vremuri. De asemenea, o parte majoră a investițiilor sale, cu excepția celor de întreținere și a celor obligatorii din punct de vedere al eficienței energetice și a conformității cu mediul au fost amânate. Cel mai important proiect a fost, și în primul trimestru al anului 2020, AP12LE, o nouă tehnologie inovatoare pentru cuvele de electroliză, care se estimează că va genera un impact pozitiv asupra cantității de energie consumată. Pentru 2020, ALRO intenționează să repare 75 de cuve de electroliză, din care pentru 53 de cuve va fi utilizată tehnologia AP12LE; în primul trimestru din 2020, alte șapte cuve au fost reparate folosind tehnologia AP12LE, în timp ce alte 12 cuve sunt într-o etapă finală a reparației. Până acum, toate rezultatele obținute sunt în conformitate cu planul și toate cuvele AP12LE funcționează în parametrii așteptați.

Mai mult, în primul trimestru al anului 2020, Grupul a raportat cu succes un flux de numerar din activitatea operațională pozitiv, care a generat 87 milioane RON, un nivel mai mare față de primul trimestru al anului 2019, de 61 milioane RON.

Acțiuni strategice și noutăți privind anul 2020

În 2020, ALRO va continua să pună în aplicare planul său anti-criză de reducere a costurilor demarat înainte de izbucnirea pandemiei COVID-19 și își va concentra atenția asupra optimizării instalațiilor sale de producție la un nivel și mai avansat, pentru a reacționa mai bine la cerințele pieței cu evoluție rapidă din perspectiva atât a ofertei, cât și a cererii, și reducând în continuare consumul intern de energie. 

Din cauza incertitudinii cu privire la pandemia COVID-19 și a efectului acesteia asupra economiei globale, nu este clar în acest moment care vor fi efectele imediate și pe termen lung asupra ALRO și a filialelor sale, deoarece acestea depind de cât va dura și de cum va evolua această situație. Atât prețurile materiilor prime, cât și cererea generală arată o volatilitate ridicată, și este de așteptat ca aceste aspecte să genereze o scădere a veniturilor în 2020, care este încă dificil de estimat în acest moment. 

Aceste rezultate financiare sunt disponibile într-un document separat pe website-ul  Companiei, categoria Relații cu Investitorii, secțiunea Raportări financiare: http://www.alro.ro/ri/rapoarte-alro 

Cifrele pentru ALRO și Grupul ALRO incluse în acest comunicat de presă sunt raportate pe baza situațiilor financiare consolidate interimare ale ALRO și ale filialelor sale pentru perioada de 3 luni încheiată la 31 martie 2020, care sunt neauditate și au fost întocmite în conformitate cu IAS 34 Raportarea financiară intermediară așa cum a fost adoptată de Uniunea Europeană (UE). Aceste politici contabile sunt în concordanță cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2844/2016, cu modificările ulterioare, care este în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) adoptate de Uniunea Europeană (UE), cu excepția IAS 21 Efectele variației cursurilor de schimb valutar cu privire la moneda funcțională, a prevederilor IAS 20 Contabilitatea subvențiilor guvernamentale cu privire la recunoașterea veniturilor din certificate verzi, cu excepția IFRS 15 Venituri din contractele cu clienții cu privire la veniturile din taxe de conectare la rețeaua de distribuire. 

Pentru informații suplimentare, vă rugăm contactați:

www.alro.ro

Florența Ghiță

București

Telefon: +40 744 644 004

Email: investor.relations@alro.ro

Note către editori:

Grupul ALRO

Companiile care fac parte din Grupul ALRO sunt: ALRO S.A. - producătorul de aluminiu, Alum S.A. - producătorul de alumină, Sierra Mineral Holdings I, Ltd. - societatea de extracție a bauxitei, Vimetco Extrusion S.R.L. – producător de aluminiu extrudat, Conef S.A. – societate de tip holding și de management, Global Aluminium Ltd. - societate de tip holding și Bauxite Marketing Ltd - marketing. Având această structură, Grupul a creat un lanț de producție integrat, asigurând materiile prime pentru ALRO.

ALRO

ALRO este o subsidiară a Vimetco N.V., companie globală de aluminiu primar și procesat, integrată pe verticală. ALRO este unul dintre cei mai mari producători de aluminiu integrați pe verticală din Europa, după capacitate, având o capacitate de producție instalată de 265.000 tpa.

Principalele piețe de desfacere pentru produsele ALRO sunt Uniunea Europeană, dar Compania are exporturi și în SUA și Asia. Combinatul este certificat cu ISO 9001 pentru managementul calității și are certificatele NADCAP și EN 9100 pentru unitățile de producție pentru industria aerospațială, produsele sale respectând standardele de calitate pentru aluminiul primar ale Bursei de Metale din Londra (London Metal Exchange – LME), cât și standardele internaționale pentru produsele laminate plate.

 Începând cu data de 18 martie 2019, Comitetul Indicilor al Bursei de Valori București a aprobat includerea ALRO (codul ALR) în BET, indicele principal al pieței, iar în BET-TR, indicele care include si dividendele acordate de companiile din BET. Indicele BET includea în 2019, 16 societăți ceea ce era o premieră în istoria pieței locale de capital și reprezenta o diversificare fără precedent a sectoarelor reflectate de indice. Acțiunile ALRO au fost listate la Bursa de Valori București din octombrie 1997, iar în urma acestei decizii, ALRO devine prima companie din industria aluminiului prezentă în cei doi indici. 

Hide URL: 
Show URL