Raport curent conform art.113 pct.A lit.j) din Regulamentul CNVM nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prevederile art.99 din Codul Bursei de Valori Bucuresti, Titlul II

Joi, 06/22/2017 - 15:13

Eveniment important de raportat:

Informare privind actiunea civila demarata de S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. impotriva Alro S.A. referitoare la pretenţii materiale ale producătorului de energie electrică, reprezentând pretinse beneficii nerealizate din contractul bilateral cu Alro.

Societatea Alro S.A. informeaza actionarii si investitorii ca in litigiul promovat de S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. impotriva Alro S.A. ce face obiectul dosarului nr.13264/3/2015, urmare comunicarii la sediul societatii noastre de catre Curtea de Apel Bucuresti, s-a luat act de apelul reclamantei declarat impotriva Incheierilor de sedinta publica din data de 18.12.2015, respectiv 11.05.2016 si sentintei civile nr.3547/08.06.2016, urmand ca instanta de apel sa stabileasca si termenul de judecata.

Societatea Alro S.A. consideră apelul ca fiind nefondat si va face toate demersurile legale necesare pentru protejarea intereselor companiei si actionarilor acesteia.

Cu privire la stadiul dosarului  mentionat mai sus, Alro S.A. va informa in timp util publicul larg si investitorii.

                                     Presedinte CA                                                              Director General

                               Marian Daniel Nastase                                                     Gheorghe Dobra