Calendar financiar 2019EVENIMENT

DATA

Publicarea rezultatelor financiare anuale preliminare aferente anului 2018

25 februarie

Teleconferinţă prezentare rezultate financiare aferente anului 2018 propuse spre aprobare către acționari

27 martie

Adunarea Generală a Acționarilor ("AGA") pentru aprobarea rezultatelor financiare aferente anului 2018

25 aprilie

Publicarea Raportului Anual aferent exerciţiului financiar încheiat la data de 31 decembrie 2018

25 aprilie

Publicarea Raportului Trimestrial aferent primului trimestru al anului 2019, respectiv pentru perioada 1 ianuarie - 31 martie 2019 (“Trimestrul I 2019”)

14 mai

Teleconferinţă prezentare rezultate financiare aferente Trimestrului I 2019 

16 mai

Publicarea Raportului Semestrial pentru perioada de şase luni încheiată la 30 iunie 2019, respectiv pentru perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2019 (“Semestrul I 2019”)

12 august

Teleconferinţă prezentare rezultate financiare aferente Semestrului I 2019

14 august

Publicarea Raportului Trimestrial aferent celui de al treilea trimestru al anului 2019, respectiv pentru perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2019 (“Trimestrul III 2019”)

13 noiembrie

Teleconferinţă prezentare rezultate financiare aferente Trimestrului III 2019

18 noiembrie

 

Vă menționăm că pot interveni modificări ale datelor evenimentelor menționate mai sus, situație în care, noile date propuse vor fi comunicate înainte de începerea unei perioade închise.

Hide URL: 
Show URL