Calendar financiar 2020EVENIMENT

DATA

Publicarea rezultatelor financiare anuale preliminare aferente anului 2019

24 februarie

Teleconferinţă prezentare rezultate financiare aferente anului 2019 propuse spre aprobare către acționari

27 martie

Adunarea Generală a Acționarilor ("AGA") pentru aprobarea rezultatelor financiare aferente anului 2019

28 aprilie

Publicarea Raportului Anual aferent exerciţiului financiar încheiat la data de 31 decembrie 2019

28 aprilie

Publicarea Raportului Trimestrial aferent primului trimestru al anului 2020, respectiv pentru perioada 1 ianuarie - 31 martie 2020 (“Trimestrul I 2020”)

14 mai

Teleconferinţă prezentare rezultate financiare aferente Trimestrului I 2020

18 mai

Publicarea Raportului Semestrial pentru perioada de şase luni încheiată la 30 iunie 2020, respectiv pentru perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2020 (“Semestrul I 2020”)

12 august

Teleconferinţă prezentare rezultate financiare aferente Semestrului I 2020

14 august

Publicarea Raportului Trimestrial aferent celui de al treilea trimestru al anului 2020, respectiv pentru perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2020 (“Trimestrul III 2020”)

13 noiembrie

Teleconferinţă prezentare rezultate financiare aferente Trimestrului III 2020

18 noiembrie

 

Vă menționăm că pot interveni modificări ale datelor evenimentelor menționate mai sus, situație în care, noile date propuse vor fi comunicate înainte de începerea unei perioade închise.

 

Hide URL: 
Show URL