Marian NĂSTASE

Președinte 
Membru non-executiv al Consiliului de Administrație

Marian Năstase a absolvit Academia de Studii Economice București cu licența în comerț exterior. Marian Năstase posedă o vastă experiență în consultanță financiară și audit. A lucrat, printre altele pentru Deloitte&Touche România. În 2002, s-a alăturat companiei Alro în funcția de Director executiv fiind responsabil de activitățile financiare ale acesteia. Ulterior a fost numit Country Manager și, în prezent mandatul său acoperă toate activitățile Grupului din România (aluminiu, gaze naturale, sectorul energiei electrice).

Serghei GHEORGHE

Vicepreședinte
Membru non-executiv al Consiliului de Administrație

Serghei Gheorghe a absolvit Institutul Politehnic București în 1985 și deține titlul științific de doctor din anul 1992. În perioada 1987 - 1996 a lucrat în domeniul cercetare – dezvoltare și in calitatea de cadru didactic asociat la Institutul Politehnic București.

Între anii 1996 - 2000 a lucrat în străinătate, în domeniul construcțiilor, iar în perioada 2000-2004 a lucrat la Rompetrol Well Services in domeniul Dezvoltare Afaceri.

Lucrează la ALRO de la sfârșitul anului 2004 și a ocupat succesiv pozițiile de director comercial adjunct, director de Achiziții și Logistică și Chief Procurement Officer. A fost membru al Consiliilor de Administratie ale unor firme din cadrul Grupului Alro (ALUM si SMHL).

Ca responsabil cu domeniile achizitii si logistica la nivelul Grupului a restructurat aceste activitati, asigurind obiectivitatea si transparenta totala in adoptarea deciziei comerciale. A implementat metode moderne de pregatire si derulare a licitatiilor precum si de urmarire a exploatarii utilajelor si mijloacelor auto.

Ca urmare, datele oferite de surse de specialitate de referinta situeaza Grupul Alro printre performerii de top in domeniul achizitiilor de materii prime strategice asigurindu-se astfel unul din elementele esențiale in controlul si reducerea costurilor.

Gheorghe DOBRA

Membru executiv al Consiliului de Administrație

Doctor inginer Gheorghe Dobra, Executive MBA, după absolvirea Institutul Politehnic București în anul 1984, s-a alăturat echipei Alro, unde a parcurs toate treptele unei cariere profesionale de succes. Începând cu anul 1993 este Director General al companiei. Principalele sale realizări în cadrul Companiei sunt următoarele:
• privatizarea de succes a unității, în perioada 2000 – 2002;
• creşterea performanţelor economico-financiare ale companiei
• modernizarea tehnică și tehnologică, la cele mai înalte standarde internaționale;
• creșterea producției cu valoare adăugată mare și foarte mare
• investiții substanțiale în domeniul mediului, care au condus la îmbunătațirea condițiilor de muncă și ecologizarea totală a companiei;
• reducerea costurilor, cu accent pe creșterea eficienței energetice;
• reengineerig-ul organizațional, cu efecte pozitive asupra optimizării activității;
• acreditarea Alro ca furnizor pe exigenta piață a industriilor aeronautică și auto;
• creșterea programelor de responsabilitate socială, pentru angajați și pentru comunitatea locală;
• creșterea bonității companiei pe piața internațională a aluminiului;
• realizarea, în cadrul grupului Vimetco, a integrării pe verticală a ciclurilor de fabricație.

Pavel MACHITSKI

Membru non-executiv al Consiliului de Administrație

Pavel Machitski deține o diplomă în Finanțe și Afaceri Internaționale de la Universitatea New York, Stern School of Business. Pavel Machitski s-a alăturat Vimetco N.V. în calitate de Director Financiar Adjunct în 2009. În 2011, a fost numit Vicepreședinte al Consiliului de Administrație al Alum și administrator cu puteri conjuncte în cadrul Vimetco Management România, Vimetco Trading, Vimetco Power România și Conef.

Atribuțiile lui Pavel Machitski includ, printre alte responsabilități, dezvoltarea afacerii, strategie, planificare financiară, M&A, finanțare, bugetare, control și raportare, relații cu investitorii și gestionare risc. În 2013, a fost numit membru al Consiliului de Administrație al Alro. Înainte de a se alătura Grupului Vimetco, Pavel Machitski a lucrat la Morgan Stanley, unde a acționat ca și consultant în numeroase operațiuni în regiunea EMEA (Europa, Orientul Mijlociu și Africa), în special cu privire la piețele de capital și consultanță Mergers&Acquisitions.

Svetlana Pînzari

Svetlana PÎNZARI

Membru non-executiv al Consiliului de Administrație

Svetlana Pînzari a absolvit Universitatea din Columbia, New York fiind licențiată în Economie. A participat la un stagiu de practică la Fondul Monetar Internațional. Doamna Pînzari are o vastă experiență în domeniul bancar. A deținut funcții de conducere pentru mai multe bănci comerciale și pentru Banca Centrală, fiind responsabilă pentru arii ca: guvernanță corporativă, investiții, trezorerie și sistemul național de plăți. A deținut funcția de Șef al Comitetului pentru Administrarea Activelor și Pasivelor, a fost membru al Comitetului de Credite și membru al Consiliului de Administrație.

S-a alăturat ALRO ca Director Financiar Adjunct și, ulterior în 2006 a fost numită Director Financiar pentru Grupul Alro și membru al Consiliului de Administrație pentru ALRO și Alum până în 2013. A fost responsabilă pentru arii ca: bugetare, raportare, contabilitate și trezorerie.

Ulterior s-a alaturat Vi Holding LLC ca Director Economic. Portofoliul de responsabilități al doamnei Pînzari acoperă urmatoarele arii majore: planificare financiară, bugetare, controlling și raportare.

Aleksandr Barabanov

Aleksandr BARABANOV

Membru non-executiv al Consiliului de Administrație

Aleksandr Barabanov a absolvit cum laude Institutul de Stat de Relații Internaționale din Moscova și este certificat ca auditor intern, CFA Charterholder, membru CAIA (Chartered Alternative Investment Analyst Association) și membru ACCA (Association of Chartered Certified Accountants). Barabanov are o experiență de peste 14 ani în contabilitate, raportare și audit lucrând în mari companii din industria energiei și a metalelor. S-a alaturat echipei Rinco Group/Vi Holding în 2006 și este, în prezent, Directorul departamentului de Contabilitate și Raportare, iar înainte de Rinco Group/Vi Holding, Aleksandr Barabanov a fost Senior Manager al departamentului de Analiză Financiară în cadrul companiei JSC Tatnelf. A lucrat, de asemenea, în calitate de consultant de audit la CJSC PricewaterhouseCoopers Audit, în departamentul de Energie și Minerit.

coming soon

Vasile IUGA

Membru independent non-executiv al Consiliului de Administrație

Domnul Iuga este unul dintre cei mai experimentaţi consultanţi de afaceri din România, activând de peste 27 de ani în domeniul implementării standardelor internaţionale de raportare financiară, auditului financiar, evaluării şi restructurării afacerilor, guvernanței corporative, în preluări, fuziuni, achiziţii, privatizări şi consultanţă strategică, în sectoarele energiei, financiar, industrial și piețe de capital, în România și Europa de Est. Anterior, a lucrat timp de 12 ani în industria aeronautică, fiind inginer de testare. Este absolvent al Facultății de Inginerie Aerospațială, din cadrul Universității  Politehnica din București. A urmat, de asemenea, cursuri de specializare la Harvard Business School, INSEAD Paris și IMD Lausanne.

Și-a început activitatea în consultanță la PwC România, în anul 1991, unde o lungă perioadă (2004-2016) a fost Country Managing Partner pentru România, fiind primul partener local numit Managing Partner în Europa Centrală şi de Est în firma PwC. A activat în PwC până în anul 2016, ultima poziție ocupată fiind aceea de membru al Consiliului Director al PwC pentru Europa Centrală şi de Est.

Domnul Iuga este membru al mai multor organisme profesionale: Asociaţia Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din Marea Britanie, Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR), Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR), Asociaţia Naţională a Evaluatorilor din România (ANEVAR).

În prezent, este membru al Comitetului de Audit al Băncii Europene de Investiții și membru independent în Consiliul de Administrație al Patria Bank. Este membru al Comitetului Executiv şi Trezorier al Comitetului Olimpic şi Sportiv Român şi al Institutului Aspen.

Ca recunoaştere a contribuţiei sale la dezvoltarea mediului de afaceri şi a rolului important în dezvoltarea serviciilor profesionale în România, domnul Vasile Iuga a primit, în anul 2012, titlul de Profesor Honoris Causa al Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, România.

Marinel BURDUJA

Marinel BURDUJA

Membru independent non-executiv al Consiliului de Administrație

Domnul Marinel Burduja s-a născut în anul 1953 și în anul 1976 a absolvit Academia de Studii Economice, secția de Relații Economice Internaționale. De asemenea, în anul 1982, a obținut o diplomă de Drept Internațional de la Facultatea de Drept din cadrul Universității din București.
 
Domnul Burduja este un bancher cu o vastă experiență și o carieră prodigioasă.
 
A fost primarul municipiului Piatra Neamț (1990) și primul președinte al Federației Municipiilor din România, membru al Parlamentului României și Vicepreședinte al Comisiei pentru Politică Externă (1990-1991), iar in banking a ocupat timp de 25 de ani poziții de membru al Boardului executiv,  în instituții prestigioase precum Banca Română de Comerț Exterior, ABN-AMRO, Credit Anstalt, Raiffeisen Bank.
 
Domnul Marinel Burduja a fost profesor colaborator al Institutului Bancar din România (IBR) și este membru al Institute of International Finance (IIF) și membru al Asociației Oamenilor de Afaceri din România (AOAR). A fost Președinte al Forumului de Prietenie Lauder-Reut în România, al cărui membru este în continuare.

Laurențiu CIOCÎRLAN

Laurențiu CIOCÎRLAN

Membru non-executiv al Consiliului de Administrație

Oana-Valentina TRUȚA

Oana-Valentina TRUȚA

Membru non-executiv al Consiliului de Administrație

Oana-Valentina Truța este absolventă a Facultății de Stiinte Economice, specializarea Finanțe și Asigurări din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și a obținut o diplomă de masterat în economie cantitativa și finanțe de la aceeași universitate. Dna Truța are experiență în managementul investițiilor și în analiza portofoliilor și este specializată în piețele financiare și de capital. Ea a facut parte din echipa de investitii a grupului pentru piete emergente din cadrul Franklin Templeton Investments intre 2010 si 2018. In timpul mandatului sau la Franklin Templeton Dna Truta a fost responsabila pentru o serie de companii din portofoliul Fondului Proprietatea. De asemenea, a fost membră a Consiliului de Administrație din cadrul Hidroelectrica, Transgaz, Electrica Distribuție Muntenia Nord, Electrica Distribuție Transilvania Nord și Electrica Furnizare.

 

Voicu CHETA

Voicu CHETA

Membru non-executiv al Consiliului de Administrație

Voicu Cheta este avocat în cadrul Baroului București cu experiență juridică de peste 15 ani. Practica lui de specialitate acoperă domenii variate cum ar fi litigii comerciale de valoare mare, arbitraj comercial, insolvență și restructurare, raporturi de muncă, achiziții publice, contencios administrativ, recuperări creanțe și drept societar. În  activitatea de consultanță juridică și reprezentare în fața instanțelor de judecată și a curților de arbitraj a dobândit o viziune de ansamblu și competențe dovedite de abordare a raporturilor juridice comerciale într-o manieră care să asigure corelarea acestora cu nevoile activității economice.

Hide URL: 
Show URL