Marian NĂSTASE

Președinte 
Membru non-executiv al Consiliului de Administrație

Marian Năstase a absolvit Academia de Studii Economice București cu licența în comerț exterior. Marian Năstase posedă o vastă experiență în consultanță financiară și audit. A lucrat, printre altele pentru Deloitte&Touche România. În 2002, s-a alăturat companiei Alro în funcția de Director executiv fiind responsabil de activitățile financiare ale acesteia. Ulterior a fost numit Country Manager și, în prezent mandatul său acoperă toate activitățile Grupului din România (aluminiu, gaze naturale, sectorul energiei electrice).

Serghei GHEORGHE

Vicepreședinte
Membru non-executiv al Consiliului de Administrație

Serghei Gheorghe a absolvit Institutul Politehnic București în 1985 și deține titlul științific de doctor din anul 1992. În perioada 1987 - 1996 a lucrat în domeniul cercetare – dezvoltare și in calitatea de cadru didactic asociat la Institutul Politehnic București.

Între anii 1996 - 2000 a lucrat în străinătate, în domeniul construcțiilor, iar în perioada 2000-2004 a lucrat la Rompetrol Well Services in domeniul Dezvoltare Afaceri.

Lucrează la ALRO de la sfârșitul anului 2004 și a ocupat succesiv pozițiile de director comercial adjunct, director de Achiziții și Logistică și Chief Procurement Officer. A fost membru al Consiliilor de Administratie ale unor firme din cadrul Grupului Alro (ALUM si SMHL).

Ca responsabil cu domeniile achizitii si logistica la nivelul Grupului a restructurat aceste activitati, asigurind obiectivitatea si transparenta totala in adoptarea deciziei comerciale. A implementat metode moderne de pregatire si derulare a licitatiilor precum si de urmarire a exploatarii utilajelor si mijloacelor auto.

Ca urmare, datele oferite de surse de specialitate de referinta situeaza Grupul Alro printre performerii de top in domeniul achizitiilor de materii prime strategice asigurindu-se astfel unul din elementele esențiale in controlul si reducerea costurilor.

Gheorghe DOBRA

Membru executiv al Consiliului de Administrație

Doctor inginer Gheorghe Dobra, Executive MBA, după absolvirea Institutul Politehnic București în anul 1984, s-a alăturat echipei Alro, unde a parcurs toate treptele unei cariere profesionale de succes. Începând cu anul 1993 este Director General al companiei. Principalele sale realizări în cadrul Companiei sunt următoarele:
• privatizarea de succes a unității, în perioada 2000 – 2002;
• creşterea performanţelor economico-financiare ale companiei
• modernizarea tehnică și tehnologică, la cele mai înalte standarde internaționale;
• creșterea producției cu valoare adăugată mare și foarte mare
• investiții substanțiale în domeniul mediului, care au condus la îmbunătațirea condițiilor de muncă și ecologizarea totală a companiei;
• reducerea costurilor, cu accent pe creșterea eficienței energetice;
• reengineerig-ul organizațional, cu efecte pozitive asupra optimizării activității;
• acreditarea Alro ca furnizor pe exigenta piață a industriilor aeronautică și auto;
• creșterea programelor de responsabilitate socială, pentru angajați și pentru comunitatea locală;
• creșterea bonității companiei pe piața internațională a aluminiului;
• realizarea, în cadrul grupului Vimetco, a integrării pe verticală a ciclurilor de fabricație.

Pavel MACHITSKI

Membru non-executiv al Consiliului de Administrație

Pavel Machitski deține o diplomă în Finanțe și Afaceri Internaționale de la Universitatea New York, Stern School of Business. Pavel Machitski s-a alăturat Vimetco N.V. în calitate de Director Financiar Adjunct în 2009. În 2011, a fost numit Vicepreședinte al Consiliului de Administrație al Alum și administrator cu puteri conjuncte în cadrul Vimetco Management România, Vimetco Trading, Vimetco Power România și Conef.

Atribuțiile lui Pavel Machitski includ, printre alte responsabilități, dezvoltarea afacerii, strategie, planificare financiară, M&A, finanțare, bugetare, control și raportare, relații cu investitorii și gestionare risc. În 2013, a fost numit membru al Consiliului de Administrație al Alro. Înainte de a se alătura Grupului Vimetco, Pavel Machitski a lucrat la Morgan Stanley, unde a acționat ca și consultant în numeroase operațiuni în regiunea EMEA (Europa, Orientul Mijlociu și Africa), în special cu privire la piețele de capital și consultanță Mergers&Acquisitions.

Manaicu

Adrian MANAICU

Membru independent non-executiv al Consiliului de Administrație

Doctor Adrian Manaicu a absolvit Academia de Studii Economice din București. Deține diverse funcții de consultant și auditor și este membru al Camerei auditorilor de pe lângă Ministerul Finanțelor. De asemenea, Adrian Manaicu este lector și predă contabilitate la Academia de Studii Economice și la Școala de Afaceri Româno - Americană ASEBUSS din București.

Aleksandr Barabanov

Aleksandr BARABANOV

Membru non-executiv al Consiliului de Administrație

Aleksandr Barabanov a absolvit cum laude Institutul de Stat de Relații Internaționale din Moscova și este certificat ca auditor intern, CFA Charterholder, membru CAIA (Chartered Alternative Investment Analyst Association) și membru ACCA (Association of Chartered Certified Accountants). Barabanov are o experiență de peste 14 ani în contabilitate, raportare și audit lucrând în mari companii din industria energiei și a metalelor. S-a alaturat echipei Rinco Group/Vi Holding în 2006 și este, în prezent, Directorul departamentului de Contabilitate și Raportare, iar înainte de Rinco Group/Vi Holding, Aleksandr Barabanov a fost Senior Manager al departamentului de Analiză Financiară în cadrul companiei JSC Tatnelf. A lucrat, de asemenea, în calitate de consultant de audit la CJSC PricewaterhouseCoopers Audit, în departamentul de Energie și Minerit.

Svetlana Pînzari

Svetlana PÎNZARI

Membru non-executiv al Consiliului de Administrație

Svetlana Pînzari a absolvit Universitatea din Columbia, New York fiind licențiată în Economie. A participat la un stagiu de practică la Fondul Monetar Internațional. Doamna Pînzari are o vastă experiență în domeniul bancar. A deținut funcții de conducere pentru mai multe bănci comerciale și pentru Banca Centrală, fiind responsabilă pentru arii ca: guvernanță corporativă, investiții, trezorerie și sistemul național de plăți. A deținut funcția de Șef al Comitetului pentru Administrarea Activelor și Pasivelor, a fost membru al Comitetului de Credite și membru al Consiliului de Administrație.

S-a alăturat ALRO ca Director Financiar Adjunct și, ulterior în 2006 a fost numită Director Financiar pentru Grupul Alro și membru al Consiliului de Administrație pentru ALRO și Alum până în 2013. A fost responsabilă pentru arii ca: bugetare, raportare, contabilitate și trezorerie.

Ulterior s-a alaturat Vi Holding LLC ca Director Economic. Portofoliul de responsabilități al doamnei Pînzari acoperă urmatoarele arii majore: planificare financiară, bugetare, controlling și raportare.

Hide URL: 
Show URL